Bevrijdingscaoching

Voel jij je vrij om te zijn wie je bent of wie je wil zijn?

Ben jij een empaat of hoog gevoelig/hoog sensitief?

Twijfel je aan jezelf?

Zet je de ander op de eerste plaats?

Is de mening van de ander heel belangrijk voor je?

wil je dat de ander je graag heeft of ziet?

Heb je het financieel moeilijk?

Heb je het lastig om een job te houden?

Weet je niet wie je bent of welke job voor je is?

Wordt er vaak misbruik kan je gemaakt?

Wordt vaak overvallen door je emoties?

Leiden je emoties je leven?

Geef je graag en krijg je weinig terug?

Ben je de oplosser voor de problemen van een ander?

Heb je angst om te falen?

Herkenbaar? Dan is deze coaching voor je!

Mijn bevrijdingsverhaal

Het klinkt net wel of ik het heb over "oorlog", maar als ik er op terug kijk was het een innerlijke oorlog van tegenstrijdigheden , een vechten tussen ego en ziel, van onbewustheden, tot het niet kennen van mijn eigen zielenkracht. Als empaat voede ik me verdwaald!

Dit is mijn verhaal!

De klik kwam er na een zoveelste telefonisch gesprek met een familielid waar ik het toeliet dat ik opnieuw emotioneel gemanipuleerd werd, belogen. In mij stak er een heel sterke wijsheid dat riep ; "gedaan hier mee"

Waarom liet ik het toe?

ik wilde dat mijn familielid mij graag zag, mij nam voor wie ik ben

ik besloot om daar en dan een einde te maken aan een jarenlang patroon van pleasen, de redder zijnde, de oplosser, de altijd eeuwige gever, op eierschelpen te lopen, .... ik wilde uit dit en alle daarbij hordende patronen. Ik zag enkel de top van de berg. 

Waarom was dit in mijn leven?

Hoe had ik dit kunnen toestaan?

Boosheid, frustratie, onmacht, ongeloof, ... een heleboel emoties staken de kop op net als een immens verdriet.

Plots zak ik linken met andere relaties waar ik in stond en een duidelijk intuïtie die sprak: "ik verdien beter dan dit"

Ik had grote angst.Ik  stond plots helemaal alleen in een samenloop van complete chaos van situaties in mijn leven.

Mijn angst was van die aard dat het een paniekaanval was.

Ik voelde de grond van onder mijn voeten wegzakken.

Rechtszaken, financiële problemen, vermoeidheid, ziekte, eenzijdige relaties, zonder steun, zonder vangnet, geen deuren waar ik voor hulp ging aankloppen die opengingen. Er leek niets van uitweg. Ja! dan ging ik op hulp vragen wanneer alles op elke levensdomein vast zat. De pleaser, de redder, de behulpzame en de 2de mama zoals ik vaak genoemd werd en het nu ook zag, was haar weg kwijt.

18 maanden was er geen uitweg en zocht ik naar wegen om uit te breken tot ik ze zelf begon te creëren.

Plots kon ik verhuizen naar een gezonde woning. Ik nam mijn vrijheid terug in mijn handen!

ik ging aan de slag met als die innerlijke conflicten op elke levensdomein om mijn leven in te richten zoals ik het verlangde.

ik realiseerde me dat vrij zijn veel meer is dan een uitweg vinden in de chaos.

ik was veel te lang op eigen ego-kracht bezig geweest en had de samenwerking met mijn ziel, spirit en het universum opzij gezet.

Hier kan je alles over mijn verhaal lezen!

ik was degene die mijn verantwoordelijkheid tot op een bepaald punt was ontlopen. Ik had alles toegelaten om zo ver te komen. En pas als wij dat zelf realiseren , kunnen we alles transformeren. 

Het resultaat voor mij nu is dat ik fantastische mensen mag coachen die ook bevrijding zoeken in relaties, in financiën, in gezondheid, en in het leven. Ze wellen uitbreken en volledig in hun zielenkracht staan weg van destructieve patronen. 

ik heb nu echte vriendschappen die wederzijds en opliftend zijn waarbij iedereen in zijn authenticiteit staat.

Mijn energie stroomt, de flow stroomt, geld stroomt en mensen respecteren me. ik ben niet meer wie ik was en zou het ook niet willen zijn. Het leven ontvouwd zich op een mooie wijze en overtreft mijn verlangens.  Ik heb mensen in mijn leven die me hulp bieden en waar ik hulp aan kan vragen. Elke dag verbetert mijn gezondheid om dat ik nu alles vanuit en in liefde voor mezelf doe.

Ik leef nu in mijn VRIJHEID

gratis%20cursus_edited.jpg

Vrijheid is voor mij

Leven zonder angsten over wat anderen over me denken, Leven zonder financiële zorgen. Leven in wederzijdse authentiek ondersteunende relaties. Steun ontvangen. Een leven waarbij ikzelf als mijn relaties zorgen dat mijn noden voldaan worden in wederzijds respect.

Is bevrijdingscoaching voor mij?

Heb jij de vragenlijst ontvangen?

Heb je de vragenlijst ingevuld en de verdere stappen gevolgd ?

Hoe meer je een ja antwoordde op een vraag in de vragenlijst? hoe meer deze coaching jou gaat helpen jezelf te bevrijden. JIJ BENT HET WAARD JEZELF TE BEVRIJDEN!

Heb je nog vragen over de coaching? 

Wil je graag een kennismakingsgesprek?

Ja! Vul dan hier de vragen in en je wordt gecontacteerd.

Wat zit er in een coachingsprogramma voor mij?

INHOUD

= 32u private coaching
+

wekelijks opvolging op mail

4 u per maand

Soul & Heart 

coachinglidmaatschap geschenk ter waarde van een bijdrag voor 8 maand van 240€ ( groepscoaching)

Wekelijks 

mailopvolging

oefeningen om in praktijk resultaat te bekomen

telefonische 

bereikbaarheid

bij noodzakelijkheden

& afspraken

1-malige bijdrage voor 8 maanden 

3637€

wie in 1 maal betaalt ontvangt 20% korting op totaal bedrag

8 x maandelijkse bijdrage

maandelijks bedrag is 530,38€

Wie intekent max 48u na intake tussen nu en 18 mei stap in aan -50% voor heel het traject.

Dient nog verrekend te worden.

Voordelen van een programma 

1.

Bij  de eerste afspraak weett je wanneerje vervolgafspraken voor de komende 3 maand vaststaan. Je hebt zekerheid van je ple.

2.

Met één afspraak ben je niets en heb je geen verandering. Er horen toch vervolgafspraken te worden vastgelegde om resultaten te kunnen hebben.

3.

Je hebt je persoonlijke link via zoom met Wendy. Je eigen privéruimte

4.

Elke deelsapect om jezelf in bevrijding te brengen komt aan bod en dat vraagt minimaal 16 afspraken van 2uur om er toch resultaten in te kunnen krijgen.

5.

Je weet wanneer je met je vragen rond een bevrijdingsaspect bij Wendy terecht kan. En je hebt  afspraken rond de coaching als de tijden van de coaching. Je weet waar je staat. Je hebt klaarheid.

6.

Je wordt met zekerheid buiten de afspraakmomenten via zoom ook nog eens wekelijks via mail opgeevolgd.

7.

je hebt een totaal pakket waar alles in zit en hebt dus geen extra kosten

8.

je hoeft geen verplaatsing te doen wat stress, te laat komen en vermoeidheid teweegbrengt. Je zit lekker relax in je eigen ruimte thuis. En je denkt ook nog eens aan het milieu.

9.

er wordt gewerkt aan het omzetten van overtuigingen en destructieve patronen in opbouwende acties die verandering ondersteunen

10.

zodra je intekent voor het programma wordt er een wederzijds contract ondertekent met aanvullende overeenkomsten waarbij elke partij weet wat geleverd wordt , hoe afspraken zijn, ...e.d

11.

bij de eerste sessie wordt er op basis van de intake meegedeeld aan welke deelaspecten rond bevrijding we samen intens gaan werken, opbouwend en verdiepend met als doel dat jij naar jezelf kijk op een eerlijke wijze om daar de veranderingen aan te brengen.  

12.

als er tijdens het programma duidelijk wordt dat er zaken zijn die het behalen van resultaten tegenwerken zoals weerstanden,  een omgeving of een depressie ( deze  3 zijn mogelijke voorbeelden) wordt dit aangegeven en besproken. 

Over Wendy

Opgeleid in begeleiding als ervaringsdeskundige in coachen van groepen.

Ik ben creator van diepgaande transformatietrajecten (programma’s). Ik werk met klanten één op één rond zelfliefde, integrale aanpak van gezondheid, ego-werk, zelfzorg en zelfkennis. Zodat zij hun leven kunnen leiden dat ze wensen.

Ik was voordien werkzaam in de sociale sector als begeleider van volwassenen met een beperking en bij gezinnen in armoede. Daarvoor werkte ik in de private sector als administratieve kracht. Dit alles was tussen 1999 en 2013.

Tijdens mijn humaniora studeerde ik Wiskunde - Wetenschappen - Talen.

Ik heb een bachelor in de gezinswetenschappen ( gelijkgesteld met assistente in de psychologie) van het HUB, Brussel, België, aangevuld met   extra verdiepingen in  psychopathologie van kinderen, tieners , en volwassenen.  Daarnaast heb ik met nog verdiept in  Keys of Enoch, Kabbalah,   waardigheid,   samenwerken met het universum, bemiddelingsmethodiek, "ik leer anders"- methodiek en management competenties, zelfliefde, grenzen stellen, ....

Ik behoud ook de Europese ervaringsbewijzen van  Arbeidsconsultente als van Begleider /opleider van groepen

Ik ben tevens Reiki  Master.

Frequent Gestelde Vragen ( FAQ)

Wat is coaching is voor mij?


Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.[1] Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de gecoachte door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.
Wat als ik wil stopzetten/annuleren?


Ik zou je niet graag zien vertrekken en ik begrijp dat het leven gebeurt. Als u besluit dat het programma niets voor u is lees dan hier ons restitutie- en annuleringsbeleid zodat u uw opties kent ( link: https://www.mertenswendy.com/algemene-voorwaarden) Stuur een e-mail naar info.mertenswendy@gmail.com met je beslissing.
Zijn er voorwaarden om deel te nemen?


Het is voor iedereen die klaar is om te ontdekken wat het betekent om jezelf op de eerste plaats te stellen. De eerste stap zetten kan eng zijn, maar de coaching is ontworpen om je te helpen eenvoudige stappen te zetten en de moed te krijgen om blijvende verandering aan te brengen.
Welke toewijding kwa tijd wordt er van me gevraagd?


Ik weet dat je een druk leven hebt. Je kunt zo veel of zo weinig doen als je wilt, afhankelijk van je omstandigheden. Ik wil ook benadrukken dat het niet uitmaakt waar je achter zit in je proces. Ik raad vaak aan om alleen zo snel te gaan als het langzaamste deel van je moet gaan, zodat je echte, blijvende verandering kunt ervaren! Het is beter te zijn als een slak en blijvende veranderingen te hebben , dan als een TGV te willen zijn en daarmee heel vaak terugvallen als ballast voor jezelf te veroorzaken.
Biedt jij garanties op resultaten?


Nee, ik bied geen garantie, want transformatie is zo'n persoonlijke reis. Uit eerdere ervaringen weet ik dat hoe meer u toegewijd bent aan uw eigen evolutie, het toepassen van de lessen en het doen van uw eigen werk, hoe meer uw leven zal veranderen. Persoonlijke transformatie is echt een inside job. En hoewel ik beloof je elke stap bij te staan als te steunen, hoeveel jouw leven verandert, is echt aan jou!