Vertrouwensdocument

Verplicht in te vullen voor de aanvang van private coaching of cursus start

Sinds de nieuwe privacy wet van 28/5/2018 ben ik verplicht verschillende documenten op te maken en te laten invullen . Dit is één er van.

Het niet invullen van het documen noch op "verzenden" klikken betekent afzien van de cursus of van de private coaching

Deze gegevens worden mee in je dossier opgenomen.

Enkel de hoogstnoodzakelijk gegevens komen in de boekhouding en kunnen  bij wet nooit gevraagd worden om uit de boekhouding te halen.

Meer hierover in de privacywet waar je nog een link van hebt ontvangen.

Wendy Mertens

Neem de tekst van dit vertrouwensdocument heel goed door.

VERTOUWENSDOCUMENT

Artikel 1

Alles wat besproken wordt tijdens de cursus als in private coaching is een vorm van delen en dient met de hoogste integriteit als vertouwen behandeld als benaderd te worden. Met andere woorden de klant mag met buitenstaanders wat gedeeld wordt niet delen. Er zijn namelijk momenten dat mensen zo een gevoelige informatie delen dat het niet aan iemand anders is om daar over te oordelen noch om dit met buitenstaanders te delen want dit is het vertrouwen schenden van de ander.

Artikel 2

Wendy heeft zwijgplicht om een andere persoon te bespreken die deelneemt aan de cursus noch een andere private klant dus ook over u wordt niets meegedeeld. Als dit wel gedaan zou kunnen worden dan ondertekent de persoon in kweste eerst een document dat zijn naam en /of getuigenis met naam en/of foto of zelfs in de vorm van een video op de website komt of gebruikt wordt in andere commerciële omstandigheden.

Artikel 3

Wanneer er schriftelijk bewijs is dat een klant het vertouwen schendt in een groep of in een private coaching geeft dit Wendy Mertens het recht je uit heel het trainingstraject te zetten , uit heel de cursus of de private coaching met directe ingang - zonder bespreking- te stoppen. Er worden op dat moment ook geen vergoedingen/bijdragen/reeds gedane betalingen teruggestort.

Artikel 4

Wanneer er een klant het vertouwen schendt in een groep of in een private coaching door het aanvallen van iemand in de groep of Wendy Mertens als persoon, geeft dit Wendy Mertens het recht je uit heel het trainingstraject te zetten , uit heel de cursus of de private coaching met directe ingang - zonder bespreking- te stoppen. Er worden op dat moment ook geen vergoedingen/bijdragen/reeds gedane betalingen teruggestort.

Artikel 5

Als er een uitdaging / persoonlijk probleem is in de groep of met Wendy Mertens.

Er kan slechts tot oplossingen gekomen worden als je iets hebt waar je mee zit dat je die openlijk vanuit je eigen ik-vorm communicatie bespreekt met Wendy Mertens. Hier wordt aandacht aan gegeven. Openheid om naar het eigen proces en eigen aandeel hierin te kijken is een noodzakelijkheid om tot een oplossing te komen en om te kunnen groeien.

Een uitdaging/persoonlijk probleem is altijd een trigger in de persoon zelf vanuit de shaduwkant waar de persoon mee aan het werk hoort te gaan.

Artikel 6

Wanneer er een klant het vertouwen schendt in een groep of in een private coaching door herhaaldelijk conflict in de groep of Wendy Mertens als persoon uit te lokken/uit te willen lokken , geeft dit Wendy Mertens het recht je uit heel het trainingstraject te zetten , uit heel de cursus of de private coaching met directe ingang - bij conflict worden slecht 3 pogingen toegestaan om het uit te spreken en op te lossen- te stoppen.

Er worden op dat moment ook geen vergoedingen/bijdragen/reeds gedane betalingen teruggestort.

Bij een conflict dienen alle betrokken partijen deel te nemen om dit op te lossen.

Wie weigert om dit op te lossen geeft Wendy Mertens geen andere kans dan direct artikel 4 uit te voeren.

Artikel 7

Vragen worden bij persoonlijke coaching tijdens of bij aanvang van de coaching online gesteld.

Vragen van deelnemers aan een training of cursus worden in de betreffende online groep gesteld.

Artikel 8 algemene afspraken privacte coaching

De afspraken zijn altijd  2 afspraken per maand van 2uur met 14 dagen tussen.

Als er wat is, zoals bv je hebt werkt of moet dringend naar het ziekenhuis, kan je de afspraak in diezelfde week verplaatse op een andere uur. 

Belangrijk is het tijdig door te geven op voorhand of zodra geweten.

Indien je op een afspraak niet bent zonder te verwittigen ben je ze kwijt.

Afspraken zijn niet mogelijk in het weekend.

Ze worden vastgelegd samen met de vragen waar je wil rond werken op de eerste afspraak.

Een afspraak kan niet zomaar om gelijk welke persoonlijke reden  verzet worden. Ofwel ga je voor het proces of wel niet.

Het traject duurt 6 maanden vanaf de eerste afspraak te tellen. Op het einde van de  6 maand kan je zelf kiezen of je nog een traject neemt of stopt. Wendy Mertens doet dat dan ook.

Inlichtingen
Lees en vink aan. Dit zijn noodzakelijk afspraken die beide partijen na te komen hebben.

Bedankt om het doorsturen van je gegevens