Airplane

HSP
Hoog sensitief

Wat je nu over HSP gaat lezen, zal je niet gauw ergens anders terugvinden. Ik heb mijn visie hierover en kan dus niet over de ganse lijn akkoord gaan met wat er over HSP wordt geschreven.

 

Deze auteurs missen de ware essentie van HSP. Dit is een grote kans gemist. Want onze hoog sensitieve persoonlijkheid komt met een zeer waardevolle les op ons pad.

Het is een karaktertrek die onstaat door de opvoeding, maar deel van het ego daardoor. Het is dus niet wat je vaak hoort dat je hier gaat lezen.

  • YouTube
  • mewe
  • Facebook

Hoe ontstaat HSP?

Wanneer iemand mij vertelt dat hij/zij hoog sensitief is, dan is dit een rode vlag voor een hechtingsproblematiek en psychosociaal trauma.

HSP wordt tijdens de kindertijd ontwikkeld wanneer er een extreme observatie naar de ouders toe nodig is of naar een van de andere gezinsleden. Het kan dus echt om een broer of een zus, tot een inlevende grootouder gaan. Het kind is vanwege de gezinsdynamiek verplicht om de focus op het welzijn van de oudersof de ander te richten i.p.v. op zichzelf. Dit weerhoudt het kind ervan om een goede relatie met zichzelf te hebben. Het leert zichzelf niet echt kennen. Het mist authenticiteit. En door het missen van de authenticiteit mist het de connectie met zijn ware zelf als met zelfvertrouwen en zelfliefde.

Personen met HSP zijn heel gevoelig voor de energieën van anderen. Het is een extreme vorm van empathie. Ze kunnen voelen dat de energieën niet juist zitten zonder dat ze echt kunnen benomen wat er bij de andere van emotie zit of wat er onbewust onder zit. Men kan zich heel levendig invoelen in de gevoelens en emoties van anderen als deze gecommuniceerd zijn. Zo erg feitelijk mee gaan voelen met de ander.

Wanneer iemand met HSP zich in een groep mensen bevindt kan dit overweldigend aanvoelen.
Dit is dan weer omdat ze nog niet het onderscheid kunnen maken tussen hun energie en de energie die ze oppikken van de ander.

Hoe ontwikkelt iemand HSP?

Wanneer we constant onze focus op hetzelfde richten, zal dit mettertijd ons gedrag bepalen. Dit is met alle denkpatronen zo. Ons dagelijks gedrag is afkomstig van wat er zich tussen onze 2 oren afspeelt.En vanuit de ontwikkeling van het ego dat gebeurt tussen 0 en 13 jaar.

Wanneer ouders mentale/emotionele issues hebben, dan kunnen zij niet optimaal met hun kind verbinden. Op zeer jonge leeftijd zijn kinderen hier heel gevoelig voor. Wanneer dit het geval is dan vindt er een switch plaats. Op dat moment kan het kleine kindje de focus onmogelijk op zichzelf gericht houden. Met alle gevolgen van dien. Op hele jonge leeftijd wordt het kind geprogrammeerd om steeds de focus buiten zichzelf te richten. Hierdoor verdwijnt de connectie met het ware zelf en dus ook met zelfliefde. En het kind wordt geconditioneerd om later meer met anderen bezig te zijn dan met zichzelf. Het is een voedingsbodem voor please-gedrag, redder-houdding, wegcijferij en nog vele andere destructieve rollen die we gaan aannement. Het is een leerschool om later anderen te bedienen. Ik spreek bewust niet over "dienen" omdat dit iets met het spirituele te maken heeft waar velen die HSP zijn zich in vergissen wat het is als gevolg van dit "bedienen".

Het kind moet zich in zo’n gezinsdynamiek steeds zorgen maken over de ouders. Hoe gaat het met mama? Voelt zij zich vandaag verdrietig? Is papa weer dronken? Zullen ze weer ruzie maken? Hoe ga ik rekening houden met de gezinssituatie zodat ik er het minste last van heb? Het kind moet steeds de energie van het huidige moment peilen, zodat het zich in elke situatie kan aanpassen. Het leert hier al op zijn eigen manier wat "eierschelpen lopen is". Dit kan gaan van een minimale emotionele verwaarlozing naar letterlijk mentaal overleven. Het hoeft niet altijd over een zware emotionele mishandeling te gaan hoor. Als bijvoorbeeld één van de ouders langdurig ziek is of hulpbehoevend, dan krijgen we hetzelfde effect. Of er zijn meerdere kinderen in het gezin en 1 kind is zwaar hulpbehoevend. Wanneer jij van nature uit de gevoeligste bent, zal de situatie het meeste aan jou knagen. Nog een oorzaak kan zijn dat jouw beide ouders zwaar please-gedrag vertonen. Op deze manier werd jij getraind om steeds begaan te zijn met anderen.

HSP is peilen hoe andere mensen zich voelen en het werd ontwikkeld in de thuissituatie. Je werd heel ontvankelijk voor energieën, mimiek, gedragingen, gevoelens en emoties van anderen.

Een derde situatie is als één of meerdere gezinleden eigen toxisch zijn. En dit kan dan gaan of lichte vormen van narcistisch gedrag tot letterlijk een narcist of iemand van de donkere triade in de gezindsdynamiek aanwezig hebben.

Personen met HSP voelen zich door anderen niet zo goed begrepen.

Vanuit hun kindertijd dragen ze een schaduw van eenzaamheid in zich mee. Eentje waar ze uit gewoonte ook zelfs graag naar terug tekken terwijl ze andere verlangens hebben. Het lijkt wel of anderen blind zijn en alleen jij kan zien. Dat gevoel van er alleen voor te staan. Soms is er onbegrip voor de sterk ontwikkelde fijngevoeligheid van deze mensen. Mensen die hoog sensitief zijn handelen meestal met hun zesde zintuig (deze overgevoeligheid). Het misbegrip dat er bestaat is dat ze een grote intuïtie hebben doch als ze eerlijk met zichzelf zijn komen ze steeds in situaties met mensen die hen niet begrijpen of misbruiken of gebruiken. Dit is dus geen intuïtie maar de overgevoeligheid als het redderschap dat in hen leeft. Zij hebben een hoog EQ.
Als ze uit de valkuil van hun HSP gaat voorbij hun ego, dan zullen zij veel meer bereiken dan iemand met een meer uitgesproken IQ. Want wat ben je ermee, wanneer je een IQ primus bent, maar de taal van de emotie niet begrijpt? Ze komen dan in connectie met wijsheid.

Mensen met HSP hebben het in hun relaties niet gemakkelijk.

Zij zijn de allergrootste kanshebbers voor psychisch, spiritueel- en lichamelijk misbruik. Door hun emotionele noden zijn ze hongerig op zoek naar ware liefde en genegenheid. Ze hebben moeite met alleen zijn. Iedereen die ooit in de val van de narcist stapte, vertelt nadien dat zij de rode vlaggen had aangevoeld, maar die negeerde.

Door hun aangeleerde rollen voelen zij zich door de programmatie uit de kindertijd geroepen om de cluster B te dienen. Als tegenprestatie worden ze tijdelijk beloond met de illusie van ware liefde.

Omdat zij zo intens empathisch zijn, hebben ze alle begrip voor het geworstel van hun toxische partner. Ze bedekken de feiten steeds met de mantel der egoliefde. Ze zijn gewend om altijd maar te geven, en zichzelf constant weg te cijferen en in te zetten voor de andere. En als ze de narcist kan helen, dan zal zij uiteindelijk gelukkig worden. Dan zal zij de goede persoon die zelden naar boven komt, altijd kunnen zien.

Alleen beseft zij niet dat die goede persoon onecht is. Want wanneer de narcist zich toont via zijn gecreëerde ego, dan is hij zichzelf niet. Daarom hervalt hij steeds terug in zijn gekwetste en getormenteerde echte ego.

De narcist komt dus in het leven van gelijk wie, en dus ook de HSP, om niet langer in het ego te leven.

Zelfzuchtige narcistische profielen jagen op dit soort mensen.

Wanneer het zoveelste HSP-verhaal verschijnt dan voelen hoog sensitieve personen zich naar waarde geschat. Ze voelen zich uitverkoren. Volgens hen is het iets dat zij meer hebben dan anderen.

Ze voelen zich in onze samenleving een beetje buitenstaander. En omdat ze niet echt beseffen wat de oorzaak van hun overgevoeligheid is, beheerst deze emotionele overprikkeling hen. Het controleert hen.

De schaduwkanten van de HSP is iets wat de narcist ziet en doorprikt. Vandaaruit kiest die de HSP , maar ook omdat er bij de HSP voeding zit voor de aandacht die de narcist zoekt en als derde oorzaak namelijk dat de narcist iets ziet in de HSP wat hem/haar in contact brent met iets in zichzef waar hij niets van wil weten.

Deze dynamiek is dus toxisch en gedoemd van bij het begin.

De HSP ziet het echter niet.

Zoek de juiste hulpverlener. Het moet iemand zijn die de juiste oorzaak van HSP kent.

Deze begeleidt jou om terug de connectie met je ware zef en  te maken ( dus voorbij ego te gaan) en fysieke, spirituele als emotionele weerbaarheid te hebben. Deze coach of therapeut zal jou de nodige inzichten i.v.m. jouw hechtingsproblematiek bieden en pakt het trauma aan.

Door zelfliefde en weerbaarheid terug te activereen blijven nadien enkel nog de voordelen van HSP over. De persoon zal nu in staat zijn om de emotionele overprikkelingen te beheersen.  De enorme voordelen van het hoge EQ kunnen inzetten waar nodig zonder een enablar of slachtoffer te zijn. Voortaan zal jij jezelf niet meer moeten verliezen in een rivier van ongecontroleerde emoties.

Drukke en rumoerige omgevingen worden plekken van verwondering waar je af en toe nog van terugtrekt om te herbronnen, maar hun impact verminderd sterk. Het is helemaal oké om te kiezen voor vredige plaatsen. Het is jouw leven en jij beslist waar je wil vertoeven. Aan de kassa van de supermarkt moet je nu eenmaal ondergaan dat anderen soms in de zone van je 50 centimeter energieveld komen. Je gaat het onderscheidt weten van je eigen energie en die van de andere zodat je uzelf terug in je centrum zet zonder last van de ander. Weet dat het is toegelaten om anderen aan te geven dat je het niet oké vindt dat ze zo dicht bij jou komen staan. Je hoeft dit niet te aanvaarden. Je zal leren hoe gezonde echte liefdevolle grenzen zijn als hoe prachtig je empathie daar in past.

Je ontwikkelde nu eenmaal een overgevoeligheid voor de energieën van anderen en dit is onomkeerbaar. Doch kan je door voorbij het ego te even waar deze kwetsbaarheid zich grotendeels zit dit omzetten naar de gave dat het is.

Narcisme en HSP.

Narcisme profielen hebben 13 subtypes en er zijn verschilende tussen die tekenen vertonen van sensitiviteit. Dit komt omdat hun pathologie ontwikkelde vanuit een psychosociale traumatische gezinsdynamiek. Ook al hebben zij geen empathie, toch kunnen narcisten of een ander cluster B profiel, jouw emoties heel goed peilen. Zij spelen hier strategisch op in. Noem het eerder hun gevoeligheid voor gepolariseerde energie waar zij zo mee vertrouwd zijn. De narcist zal deze informatie vervolgens tegen jou gebruiken en er zichzelf mee behelpen.

HSP ontwikkelen op latere leeftijd.

Naar mijn persoonlijke mening is het zelfs mogelijk om HSP op latere leeftijd te ontwikkelen. In mijn coachingspraktijk zag ik zo’n voorbeeld. Ik begeleidde een slachtoffer van misbruik.

Hij werd als kind door zijn ouders gestuurd. De focus lag op presteren en studies. Hij wilde een job doen met handenarbeid en werd verplicht om boekhouding te studeren. De verbinding met zijn emoties waren niet echt ontwikkeld. Zijn ouders hadden en eigen zaak als hadden ze de bloeiende zaak zien failliet gaan. Het ging meer om feiten en conclusies. Emoties werden uit gewoonte naar de achtergrond verdrongen. Door zijn connectie met ego en niet met het  waar zelf waar zelfliefde zetelt werd verliefd op een sensitieve narcist. Beiden ging ze het onderwijs in. Hij werd constant aan het lijntje gehouden door de narcist.

Tijdens de coaching werd het duidelijk dat hij zijn relatie in twijfel stelde als dat hij merkte hoe afhankelijk hij van haar was. Het was een lange weg om terug bij zijn ware zelf te komen. Hij is zich nog in zijn 50-jaren gaan herscholen tot bouwvakker om uit het onderwijs te stappen. En hij slaagde er in. Zijn echtscheiding heeft hij zelf in orde gebracht. Met zijn kinderen en hem is de relatie verdiept. Hij staat nu stil bij de kleine dingen des levens en is hier heel dankbaar voor. Hij is nu beter bestand tegen veranderingen en kiest resoluut voor zichzelf.

Door de connectie aan te gaan met zijn ware zelf vond hij ook de antwoorden die voor hem nodig waren.

Hij leerde dat vertrouwen, zelfliefde een gevolg zijn van de connectie met zijn ware zelf. En dat hij zich simpelweg in connectie hoort te stelen in plaats van naar zijn ego te luisteren. Velen hebben geen connectie met hun ware zelf gewoonweg omdat ze het niet beoefenden. Het ego overheerst. Ze zoeken antwoorden in kennis vanuit een valse illusie dat het wijsheid is.

Wanneer de energieën van anderen naakt op ons afkomen, is het moeilijk om hiermee om te gaan. Dat is het klassieke verhaal dat vertelt wordt over HSP, maar dat is niet waar. Je hebt keuzes en hoe meer connectie met je ware zelf, hoe meer je direct instantaan op de moment voet wat van jou is en wat van de ander.

Wanneer je zelfliefde en fysieke, emotionele als spirituele weerbaarheid terug actief is, dan gaat het niet meer over alle anderen, maar op een gezonde manier enkel nog over jou.

Je gaat jouw plaats innemen in de maatschappij. Je zal niet meer nood hebben dat anderen jou valideren. Je zal het nog wel meenemen, maar niet meer zien als kritiek. De druk die jij jezelf in het verleden oplegde, zal aanzienlijk verminderen en zelfs helemaal verdwijnen.

Onthoud dat de wereld buiten jou een weeerspiegeling is van waar jij innerlijk de aandacht aan geeft. En dat alleen jij bepaalt hoe anderen met jou omgaan. Alles vertrekt vanuit jezelf.

Als we willen dat de wereld verandert, moeten we eerst onszelf veranderen.

Wanneer jij in je connectie blijft met je ware zelf , leef je niet meer in functie van anderen. Dan verlies je voortaan geen kostbare energie meer.

Je zal sterk staan en kracht uitstralen. De reden waarom energetische vampiers met jouw energie kunnen gaan lopen, is omdat je meer aandacht hebt voor hun noden, dan voor je eigen noden.

Mensen die op latere leeftijd zichzelf vinden, gaan bewuster leven en beleven alles diep intens. Het lijkt wel of ze uit een diepe slaap wakker worden en fris ontwaken.

Je hoort wel eens zeggen dat onze maatschappij slaapt en dat is ook zo. 99% van zelfs zij die roepen “wordt wakker” heeft weinig bewust besef wat ze zeggen. Het zien van manipulaties in de maatschappij is het ego zien, geen wakker zijn.

Velen leven niet bewust omdat ze met issues uit het verleden worstelen en zich op een lijn stellen met het idee dat zij gelijk zijn aan hun ego. Ze beseffen niet dat ze gedragspatronen hebben die het gevolg zijn van hun opvoeding of in zeldzame omstandigheden van een extreem misbruik of zwaar ongeval of zware ziekte. Ze leven niet in het nu, maar eerder in het verleden of de toekomst.

Mensen modderen maar aan en jagen relaties achterna, omdat ze hopen dat die andere hun pijn zal wegnemen en hen graag zal zien. In tal van vormen zoeken ze naar ware liefde, die zij zichzelf niet kunnen bieden.

Nochtans is er maar één persoon die hen deze liefde kan bieden. Dat zijn zij zelf.

HSP is geen empaat!

 

Er zitten grote verschillen tussen een empaat en een HSP, die kan je hier lezen.

Elke empaat is een HSP , maar niet elke HSP is een empaat.

Contact

Mail me en vertel me waar je coaching in zoekt?

Ik hoef geen groot verhaal, want nadien volgt nog een vragenlijst om zeker alle antwoorden te hebben die nodig zijn om verder te kunnen.

New Flowers

Heb je de gratis geschenken al ontdekt?

Klik hier