Coachingsovereenkomst

Verplicht in te vullen voor de aanvang van private coaching of cursus start

Sinds de nieuwe privacy wet van 28/5/2018 ben ik verplicht verschillende documenten op te maken en te laten invullen . Dit is één er van.

Het niet invullen van het documen noch op "verzenden" klikken betekent afzien van de cursus of van de private coaching

Deze gegevens worden mee in je dossier opgenomen.

Enkel de hoogstnoodzakelijk gegevens komen in de boekhouding en kunnen  bij wet nooit gevraagd worden om uit de boekhouding te halen.

Meer hierover in de privacywet waar je nog een link van hebt ontvangen.

Wendy Mertens

Over je coach, Wendy Mertens. . .

1. Wendy Mertens streeft ernaar de principes van het Coaching-programma te handhaven.

2. Wendy Mertens behoudt een Bachelor in de Gezinswetenschappen (HUB) waarmee zij de nodige know how, technieken, processen en methoden kent waarmee ze gelijkgesteld is als Counselor en assistent in de systeempsychologie, begeleider/coach van volwassenen als tieners en kinderen met of zonder een beperking. Daarnaast is Wendy Mertens een gecertificeerd ervaringsdeskundige in jobbegeleiding, opleiding van groepen in orangisatie als bedrijven, Spirit Junckie , Reiki Master als “Ik leer anders “methodieken

3. Wendy Mertens stemt ermee in om alle tijdens sessies gedeelde informatie als privé en vertrouwelijk te behandelen voor zover wettelijk toegestaan.

4. Wendy Mertens haar programma’s zijn bovenop het reeds vermelde opgesteld vanuit eigen veranderingsprocessen, research, ervaringen als bijscholingen

 

Over je coaching sessies. . .

1. Coachen is een transformationeel coachingproces dat is geworteld in een reeks krachtige onderscheidingen, oefeningen en structuren die ertoe leiden dat je je opent voor nieuwe mogelijkheden voor je leven en je ondersteunt bij het bereiken van een specifiek doel of project of om een ​​specifieke wens of intentie te vervullen.

2. Uw 12 coachingsessies duren elk ongeveer 120 minuten, volgens het vrijgegeven afgesproken schema bij de eerste afspraak.

3. Op het geplande tijdstip belt u de groepslijn via Zoom ( internet). Belinformatie wordt verstrekt wanneer we deze voltooide overeenkomst hebben ontvangen.

4. Het is aan jou om de sessies bij te wonen en deel te nemen aan de besloten Facebook-groep “Samen op weg met Wendy”. Er zijn geen terugbetalingen voor gemiste sessies of gebrek aan deelname.

 

Over je verantwoordelijkheden. . .

1. Ik begrijp dat coaching geen psychotherapie, counseling of adviesverlening is. Ik ga ermee akkoord deze of andere professionele diensten te zoeken bij geschikte gekwalificeerde personen, indien nodig.

2. Ik ben volledig verantwoordelijk voor de beslissingen en acties die ik neem met betrekking tot mijn leven en zaken.

3. Ik ga ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen welzijn tijdens dit coachingstraject.

4. Ik zal Wendy Mertens op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk stellen voor acties die ik tijdens of na deze coachingrelatie onderneem.

5. Ik begrijp dat alle Coaching-materialen en -documenten bedrijfseigen informatie van Wendy Mertens zijn en op geen enkele manier buiten deze Coaching-relatie mogen worden gebruikt.

6. Ik begrijp dat Wendy Mertens geen expliciete of impliciete garanties of garanties geeft of verleent met betrekking tot alle resultaten die ik via dit proces zal bereiken.

7. Coachingsverbintenissen zijn 48 uur na registratie (= overgaan tot eerste betaling van de klant) definitief, zodra uw overeenkomst is ondertekend, de inhoud is afgeleverd en / of de eerste sessie begint - wat het eerst komt. Als u om welke reden dan ook vaststelt dat dit coachingstraject niet voor u is, kunt u schriftelijk annuleren door contact op te nemen met info.mertenswendy@gmail.com. Voor de betalingen en de regelingen verwijs ik je naar de algemene voorwaarden. Zodra 48 uur zijn verstreken sinds uw registratie, wordt uw overeenkomst ondertekend, inhoud is afgeleverd en / of de eerste sessie begint, ben je volledig toegewijd aan je evolutie en deze transformationele ervaring.

8. Door deze overeenkomst te ondertekenen, erken ik dat ik de gelegenheid heb gehad om deze te herzien, dat ik alle aspecten ervan begrijp en dat ik ermee instem om me eraan te houden.

Ondertekening coachingsovereenkomstdocument
Lees en vink aan. Dit zijn noodzakelijk afspraken die beide partijen na te komen hebben.

Bedankt om het doorsturen van je gegevens