top of page

Wat is spiritualiteit?

Spiritualiteit heeft niets met zweverigheid te maken noch met een religie. Het is eigenlijk een naam voor leven vanuit een ander soort hoger of dieper bewustzijn dan het bewustzijn dat wij dagelijks zien of waar artsen het over hebben.

 

 

Er zijn namelijk soorten bewustzijn:

- De droom

- Het niveau lager dan de droom wat ook wel eens onder het ego genoemd wordt. Een niveau van Theta golven die de hersenen dan uitzenden en lager.

- Bewustzijn is het geestesvermogen dat het individu in staat stelt de buitenwereld waar te nemen en te verwerken, oftewel een beleving of besef te hebben van het eigen ik, ingebed in zijn omgeving. Ego heeft hier invloed.

- Transcendent bewustzijn is het niveau van spiritualiteit omdat het eigenlijk het enige echte niveau van de ziel, van eenheidsbewustzijn is. Hier is geen invloed van het ego. Dit is een alertheid ver boven het niveau van ego uit zonder denken. Restanten van ego kan hier in een vergevorderd stadium ingezet worden om te communiceren

 

 

Wat is kenmerkend voor spiritualiteit?

Alles is energie. Gaande van ons lichaam tot alles wat we denken te zien. Alles is verbonden met elkaar. Wij zijn een spiritueel wezen dat tijdelijk een humane ervaring doet om terug te leren te ontwaken in dit transcendente niveau als hier te leven terwijl we leven op deze dualistische planeet.

 

Op dit niveau heerst er

 • Onvoorwaardelijk liefde

 • leven

 • Onvoorwaardelijk aanvaarden

 • zijnsvertrouwen

 • Emotioneel onthechten

 • Eenheid

 • Zelfliefde

 • Vergeven

 • Loslaten

 • onvoorwaardelijke rust

 • Voorbij ego leven

 • innerlijke vrede

 • De 4 stromen van het leven voelen door je heen gaan

 • De 5 ritmes van het leven je laten begeleiden in elke uitdaging dat ze zijn

 

 

Waarom zit zuiverheid hier niet bij?

Zuiverheid is iets waar je veel over hoort, maar dat is;

- het opruimen van leven vanuit de ziel met de restanten van ego zonder ego te verwerpen

- trauma’s healen

- ziel je bestuurder laten zijn zodat leven vloeit

- ziekte omzetten in gezondheid

- leven in ontwaking

- jezelf vrij zetten

- kan niet bestaan zolang ego een invloed heeft

- innerlijke & uiterlijke eerlijkheid en openheid

- verlaagde gehechtheid tot geen

 

 

 

Is dit een wereld?

Neen, voor mij is dit “een zijn”. Leven vanuit ons ware zelf en dat is leven vanuit eenheid dat één ware zelf is. Dit is niet hetzelfde als "ik ben" of "ik ben mezelf". Deze 2 laatste hebben te maken met je 1e chakra, en staan voor overleving. Het "zijn" waar ik over spreek, begint pas als je echt chakra 4 als hoger open hebt.

Dit niveau wordt in sommige kringen wel eens “grote geest” of “shekinah” genoemd. Het is onbegrensd net zoals de ziel.

 

Het heeft niets te maken met religie, cultuur, huidskleur, man of vrouw zijn. Eenheid is geen gelijkwaardigheid, in het diepste zijn gelijk zijn aan één. Het ego begrijpt dit niet en wil nu eenmaal alles begrijpen

 

Dit niveau valt niet te begrijpen en is te beleven.

 

Spiritualiteit is niet lineair maar circulair op elke manier van zijn bestaan plus verticaal gericht. Het kan enkel in het nu!

 

Mensen denken dat dit het hart is omdat het hart de navelstreng draagt naar de ziel, maar de hersenen werken hier in mee. Er is dus een geheime deur die in de hersenen vindt, daarom dat geen enkel zieke volledige ontwaking kan realiseren zolang er geen ziekte terug omgezet is naar herwonnen gezondheid. Die hersenen horen 100% gezond te zijn op elk van de niveaus (energetisch, spiritueel, fysiek en psychisch) om dit deur open te krijgen.

f1312e4e6da14cafeddfb8184372e63b17fac409.jpeg
bottom of page