top of page

Mail disclaimer

Aansprakelijkheid van Groei & Kracht - Wendy Mertens bij mailverkeer - disclaimer

Deze e-mail en bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectuele-eigendomsrechten. Het gebruik van de inhoud van deze documenten - in welke vorm ook - door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is dan ook verboden.

Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen of hebt u niet het recht om hem te lezen, dan mag u de informatie uit het bericht niet openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden of doorgeven aan derden. U wordt verzocht de afzender op de hoogte te brengen en het bericht definitief te vernietigen.

Groei & Kracht - Wendy Mertens geeft adviezen en consulten op basis van de haar bekende individuele gegevens en stand van de wetgeving en rechtspraak op het moment van het advies. Groei & Kracht - Wendy Mertens kan geen aansprakelijkheid opnemen voor de gevolgen van het volgen van haar adviezen.

De e-mail en bijgevoegde bestanden zijn via een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Die controle garandeert echter niet dat ze volledig virusvrij zijn. Groei & Kracht - Wendy Mertens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen in haar e-mailverkeer.

bottom of page