top of page

Proef van de live online academie

Nu 1ste maand  -25% korting

Coercive controle & gezondheid- deel 4

Updated: Sep 5

In de reeks over coercive controle hebben we het al gehad over een 15-tal tactieken die je van dit narcistisch misbruik heden in de media kan terugvinden. Dit niet alleen van de media, ook hoe er omgegaan wordt met het volk vanuit een niveau van de regering. Denkende dat men met grenzen bezig is terwijl het deze tactieken zijn. Ik leer je alles over deze tactieken herkennen als hoer er mee op te gaan in de academie voor gezonde relaties!

Coerciv  controle op massa - Wendy Mertens

Ik had in mijn eerste, als de andere artikels, al aangegeven dat ik met je kijk naar de gevolgen van narcistisch misbruik op gezondheid en ziekte. De effecten gaan in extremis veel verder, namelijk op je relaties, je werk, je ontwakingsproces, hoe je opvoedt, ...


Voor ik daar toe kom, wil ik nog duidelijk zeggen dat er veel mensen zijn die deze tactieken ook gebruiken zonder dat ze een diagnose van NPD hebben of narcist genoemd kunnen worden. Het zijn manipulaties. Sommige zijn inderdaad narcisten zonder diagnose, andere zijn toxisch en dan zijn er mensen die zwaar getraumatiseerd zijn die deze manipulaties toepassen maar wel kunnen healen. Hoe je zelf het verschil ziet om wel of geen hulp aan te bieden leer ik je in de academie voor gezonde relaties.


Er zijn redelijk wat psychologen als coachen die zich onderhoudend opstellen in deze categorie van misbruik omdat ze het niet kennen tot het ontkennen in zijn bestaan. Dat geeft nadelen die vergaand zijn. Deze kunnen gaan tot het slachtoffer opnieuw niet zien, meegaan met de misbruiker tot de manipulator. En er zijn inderdaad dan nog de categorie van psychologe, dokters, coachen die zeggen ”manipulatie” zit overal en is humaan. Zeg dit tegen iemand die manipulatie gebruikt en zij horen de boodschap dat het oké is dat ze het doen. Ze gaan niet kijken naar de gevolgen van hun gedrag. Zeg dat tegen een slachtoffer en ze voelen zich opnieuw in de koud gezet.


Er zit wel degelijk een groot verschil tussen een manipulatie uit overleving die onbewust gebeurt als een bewuste en opzettelijke manipulatie. Deze laatste is emotioneel incest, maar je kan het ook psychisch misbruik noemen.

Zelfs iets doen in de zogezegd categorie “met de goede intenties” is een manipulatie als die vanuit het ego bewuste manipulatie komt. En dat is in 99% van de gevallen ook. Een wijs persoon gaat niet handelen in de zin van “goede intentie” omdat deze de gevolgen allemaal kan inschatten van wat er kan gebeuren, die laat los. Als deze wijze persoon goed bewust is dat zogezegd "goede intenties" wel meermaals uit ego kom en dus vol eigenbelang zitten.


Terug naar de manipulaties en het narcistisch misbruik. Wat heeft dit nu gevolgen voor iemand die gezond is?

Uit onderzoeken van verschillende groepen mensen die op één of andere manier in relatie staan tot een narcist. Heel de bevolking is onderhevig aan deze soort en hun misbruik sinds 2020, weinige gaan er mee aan de slag tot doen hoe volledige helling. Dit laatste heeft heel wat gevolgen.


Dit is wat uit het onderzoek kwam:

· Zorgen voor veel verwarring waardoor je nog meer gaat denken en analyseren

· Zorgend dat je gaat twijfelen aan jezelf, aan wat je gezegd hebt

· Je gaat je willen aanpassen aan hun en wat ze vragen

· Ze gaan je uitbuiten

· Ze gaan keer op keer vragen om opnieuw een kans te krijgen

· Ze doen zich voor als slachtoffer

· Je denken gaat willen negeren wat je lichaam signalen geeft

· Je verlies het contact met je ziel dus je kan niet meer in contact komen met je ware zelf

· Je verliest je zelfrespect tot je zelfzorg

· Je lichaam gaat veel signalen geven dat er wat mis is; PTSS/CPTS, vermoeidheidssyndroom, auto-immuniteit, rugproblemen, maag -en darmproblematieken, lichaamspijnen, concentratieproblemen, problemen met schrijven en lezen, schouderpijnen, astma, hulpeloosheid, angststoornissen, paniekaanvallen, toename in gewicht, metabole stoornissen, …. En dit terwijl dat bloeduitslagen goed zijn. Dit toont dus werkelijk dat deze ziektes niet genetisch zijn, maar onder invloed van andere factoren, ZOALS JE LEEFOMGEVING, staan.

De personen in deze groepen merkten op dat hun lichaam opgaf.

Zodra ze uit de relatie met de narcist stapten verbeterde hun relatie
Academie voor het ontwikkelen van gezonde relaties


Wat is dan het effect voor iemand die een fysieke ziekte heeft?

Uit onderzoeken van verschillende groepen mensen die op één of andere manier in relatie staan tot een narcist + ene ziekte hadden en wil je nu wat weten, heel de bevolking is onderhevig aan deze soort en hun misbruik sinds 2020. Deze mensen zijn lange termijn onderhevig geweest aan dit misbruik, bij een minimum van 1 jaar en meer.


Dit is wat er uit kwam:

· Ziektesymptomen die er waren verergeren met de duur van de blootstelling aan het misbruik

· Hoofdpijnen komen er bij

· Spierpijnen kunnen er bij komen

· Verhoging van cortisol (stressfactoren) waardoor je vatbaarder bent voor andere ziekten

· Verhoging van glucocorticoïd tast de longen, darmen en lever aan tot het verergert diabetes

· Slaapproblemen ontstaan of verergeren

· De complexiteit van de ziekte is aanwezig en neemt toeWat is dan te doen?

Als je narcistisch misbruik mee maakt hebt hoor je je diepgaande healing aan te gaan.


Kennis over narcisme, manipulaties zien en begrijpen wat coercive controle is is het topje van de ijsberg waardoor je jezelf niet vrijmaakt van hun invloed. Je blijft echter een gewenst doelwit voor hen tot je die gewonde healer wordt. Eigenlijk betekent dat laatste; je hebt een immuniteit ontwikkelt psychisch, emotioneel, spiritueel zodat het fysiek geen invloed ook niet heeft en doch kan leven in een wereld waar ze rondlopen.


In spirituele gezondheid, vrijheid & ontwaking

Wendy Mertens


PS Wil je nog meer van de signalen kunnen plaatsten, ga naar het YouTube kanaal Wendy Relaties TV (link hier onder te vinden), maar als je werkelijk een einde wil aan dit soort relaties in je leven klik op A.B.O


PS niets uit deze teksten mag gebruikt worden noch gekopieerd worden


deel 1

deel 2

deel 3


Wil je nog meer kunnen plaatsen? Abonneer je op de YouTube kanalen hieronder.

Wil je healen? Klik dan hiermeer info over www.mertenswendy.com

 

YouTube Kanaal Wendy Relaties TV

Wendy Relaties TV
YouTube Kanaal Wendy Gezondheid TV

Wendy Gezondheid TVYouTube Kanaal Wendy Ontwaking TV

Wendy Ontwaking TV


 


25 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page