top of page

Coercive controle , media & gezondheid. Hoe zit deze invloed op je ziekte-wording?


In de reeks over coercive controle hebben we het al gehad over een 15-tal tactieken die je van dit narcistisch misbruik heden in de media kan terug vinden. Dit niet alleen van de media, ook hoe er omgegaan wordt met het volk vanuit een niveau van de regering. Denkende dat men met grenzen bezig is terwijl het deze tactieken zijn.


Ik had toen in mijn eerste, als de andere artikels, al aangegeven dat ik met je ging kijken naar de gevolgen van narcistisch misbruik op gezondheid en ziekte.


Voor ik daar toe kom, wil ik nog duidelijk zeggen dat er veel mensen zijn die deze tactieken ook gebruiken zonder dat ze een diagnose van NPD hebben of narcist genoemd kunnen worden. Het zijn manipulaties.


Er zijn redelijk wat psychologen als coachen die zich onderhoudend opstellen in deze categorie van misbruik omdat ze het niet kennen tot het ontkennen in zijn bestaan. Dat geeft nadelen die vergaand zijn. Deze kunnen gaan tot het slachtoffer opnieuw niet zien, meegaan met de misbruiker tot de manipulator. En er zijn inderdaad dan nog de categorie van psychologe, dokters, coachen die zeggen ”manipulatie” zit overal en is humaan. Zeg dit tegen iemand die manipulatie gebruikt en zij horen de boodschap dat het oké is dat ze het doen. Ze gaan niet kijken naar de gevolgen van hun gedrag.


Er zit weldegelijk een groot verschil tussen een manipulatie uit overleving die onbewust gebeurt als een bewuste en opzettelijke manipulatie. En we spreken hier in dit geval over de laatste categorie. Vanaf het moment dat jij weet wat je gaat doen en je doet het ook kijk je iet naar de mogelijke gevolgen voor de ander, ben je met manipulatie bezig.


Zelfs iets doen in de zogezegd categorie “met de goede intenties” is een manipulatie als die vanuit het ego komt. En dat is ze in 99% van de gevallen ook. Een wijze gaat niet handelen in de zin van “goede intentie” omdat deze de gevolgen allemaal kan inschatten van wat er kan gebeuren, die laat los.
Terug naar de manipulaties en het narcistisch misbruik. Wat heeft dit nu gevolgen voor iemand die gezond is?

Uit onderzoeken van verschillende groepen mensen die op één of andere manier in relatie staan tot een narcist en wil je nu wat weten , heel de bevolking is onderhevig aan deze soort en hun misbruik sinds 2020.


Dit is wat er uit kwam:

· Zorgen voor veel verwarring waardoor je nog meer gaat denken

· Zorgend dat je gaat twijfelen aan jezelf, wat je gezegd hebt

· Je gaat je willen aanpassen aan hun en wat ze vragen

· Ze gaan je uitbuiten in de lessen die je nog te leren hebt

· Ze gaan keer op keer vragen om opnieuw een kans te krijgen

· Denken is dus niet echt goed, zelf niet positief want je gaat toxisch positief zijn voor jezelf

· Je denken gaat willen negeren dat je lichaam signalen geeft

· Je verlies het contact met je ziel dus je kan niet meer in contact komen met je ware zelf

· Je verliest je zelfrespect tot je zelfzorg

· Je lichaam gaat veel signalen geven dat er wat mis is; PTSS, vermoeidheidssyndroom, auto-immuniteit, rugproblemen, maag-en darmproblemenatieken, lichaamspijnen, concentratieproblemen, problemen met schrijven en lezen, schouderpijnen, astma, hulpeloosheid, angststoornissen, paniekaanvallen, toename in gewicht, metabole stoornissen, …. en dit terwijl er genetisch geen markers zijn dat het in de familie zit tot dat bloeduitslagen goed zijn . Dit toont dus werkelijk dat deze ziektes niet genetisch zijn, maar onder invloed van andere factoren staan.

· De personen in deze groepen merkten op dat hun lichaam opgaf.

· Zodra ze uit de relatie met de narcist stapten verbeterde hun relatie
Wat is dan het effect voor iemand die een fysieke ziekte heeft?

Uit onderzoeken van verschillende groepen mensen die op één of andere manier in relatie staan tot een narcist + ene ziekte hadden en wil je nu wat weten, heel de bevolking is onderhevig aan deze soort en hun misbruik sinds 2020. Deze mensen zijn lange termijn onderhevig geweest aan dit misbruik, bij een minimum van 1 jaar en meer.


Dit is wat er uit kwam:

· Ziektesymptomen die er waren verergeren

· Hoofdpijnen komen er bij

· Spierpijnen kunnen er bij komen

· Verhoging van cortisol (stressfactoren) waardoor je vatbaarder bent voor andere ziekten

· Verhoging van glucocorticoïd tast de longen, darmen en lever aan tot het verergert diabetes

· Slaapproblemen ontstaan of verergeren

· De complexiteit van de ziekte is aanwezig.
Welke lessen zitten er nu in voor iedereen die onderhevig is aan deze vormen van misbruik?

Ten eerste hoor je te weten dat gelijk welke vorm van manipulatie dat je toepast op de ander of ontvangt een vorm van een leugen is. Oneerlijkheid maakt dat je de ander op psychisch niveau ziek maakt, maar degene die dit doe maakt zichzelf fysiek ziek. Dus als je wilde weten of narcisten ooit karma terug krijgen, wel dit is één van de vormen. Uit onderzoeken weten we namelijk dat narcisten met ouder te worden ( zo boven de 50 jaar) ziek worden en dat het nog verergert en vermeerder met ziektepatronen.


Het is dus niet aangewezen om met wraakacties bezig te zijn naar narcisten, sociopaten en psychopaten want door de wraak en dan nog eens de oneerlijkheid, de leugen, de manipulaties die je toepast maak je uzelf ziek. Zo wint de narcist en co opnieuw.

En ik ben er zeker van dat jij jezelf niet zieker of ziek wil maken!
Wat is dan te doen?

Als je narcistisch misbruik meemaakt heb je lessen nodig rond gezonde grenzen stellen, je hele healingsproces doen tot je een gewonde healer bent geworden, geen contact gaan, niet reageren of juridisch alles aangaan (weet dat dit ook bespeelt wordt door hen).


Kennis over narcisme, manipulaties zien en begrijpen wat coercive controle is is het topje van de ijsberg waardoor je jezelf niet vrijmaakt van hun invloed. Je blijft echter een gewenst doelwit voor hen tot je die gewonde healer wordt. Eigenlijk betekent dat laatste; je hebt een immuniteit ontwikkelt psychisch, emotioneel, spiritueel zodat het fysiek geen invloed ook niet heeft en doch kan leven in een wereld waar ze rondlopen.


Daarnaast is er een heel belangrijke stap om te nemen die heel dit proces kentert ten positieve en dat is je eigen spirituele ontwaking doen. Dus leven voorbij het ego. En dus niet je ego trainen om positief te denken.


In spirituele gezondheid, vrijheid & ontwaking

Wendy Mertens


deel 1 in deze reeks

deel 2 in deze reeks

deel 3 in van deze reeks


Meer weten hoe men je kan bespelen of waarom de volgzaamheid zo groot is tot waarom je de ander niet wakker krijgt? Klik hier


Waarom je u ziekte niet enkel kan transformeren door alles over narcisme te kennen, zie de video hier onder.