top of page

De kracht van openheid en eerlijkheidWat doe je in je leven als mensen op je pad verschijnen die alles verzwijgen als je vraagt om een eerlijk antwoord of om verduidelijking? Veel mensen vinden dit een uitdagende vraag, zeker wanneer ze diep vanbinnen - soms al heel lang - met die vraag zitten.

Als je die behoefte hebt, omdat je vanuit je gevoeligheid weet dat er wat is, of vanuit een andere invalshoek, dan is het best wel oké om de vraag te stellen. Er is een uitspraak die zegt: Een neen heb je en een ja kan je krijgen.

Mensen hebben de keuzemogelijkheid om in te gaan op je vraag, of om,inderdaad zoals de uitspraak zegt, een neen te laten horen.

Iemand die zichzelf respecteert antwoordt altijd, zelfs al is het een neen. Iets om echt wel dankbaar voor te zijn als iemand een antwoord geeft op je vraag. Het toont tevens een respect naar jou toe.

Vaak stellen mensen het uit om deze vraag te stellen. Frequent voorkomende ‘aangehaalde’ redenen zijn: Angst dat de ander verre van antwoordt.Angst dat de ander wel antwoordt en het totaal anders is dan wat men verwacht.Inbeelding dat de ander op de een of andere manier ‘onrechtvaardig’ gaat zijn.Hoge verwachtingen over antwoorden, uitleg... zelfs over de wijze waarop.Stel jezelf dan de vragen: heb je echt graag dat iemand en jijzelf in een bepaalde situatie blijven hangen? Kloppen de inbeeldingen wel? Is die angst werkelijk waar?

Het meest genezende dat je kan overkomen, is dat de ander een eerlijk antwoord geeft dat verdergaat dan een ja of neen. Dat de ander werkelijk zijn standpunt mededeelt aan jou. Waarom?

Eerlijkheid is een kracht op zich. Dit is zo krachtig dat mensen die nog in hun proces zitten om van zichzelf te houden het vaak dan ook lastig hebben om eerlijkheid te horen of om eerlijk te zijn. Maar… wat houdt de kracht van eerlijkheid allemaal in?  

Wel, onder deze kracht vallen verschillende zaken, inzichten en weliswaar zelfs gevolgen en oorzaken van ziekte voor onszelf of de ander:

· Eerlijk zijn tegen jezelf is de deur naar bewustzijn openen. · Eerlijk zijn tegen jezelf is jezelf helpen om te groeien op spiritueel vlak. · Eerlijkheid, daar maak je je grenzen mee duidelijk, waardoor anderen weten waar je staat en waar zij staan. · Eerlijkheid over gevoelens maakt communicatie mogelijk en versterkt de relatie. · Eerlijk zijn helpt mensen om hun zelfvertrouwen te ontwikkelen (zowel bij de ontvanger als de zender). · Eerlijkheid zet genezing in gang. · Eerlijkheid gaat samen met openheid, waardoor je jezelf laat zien bij anderen. · Eerlijkheid opent deuren die gesloten waren. · Eerlijkheid kan door diplomatie zeker zacht zijn. · Eerlijkheid helpt mensen van hun complexen af. · Eerlijkheid geeft vrijheid. · Eerlijkheid brengt veiligheid. · Eerlijkheid brengt de juiste vrienden op je pad. · Eerlijkheid naar jezelf en je omgeving toe is het begin van wijsheid. · Eerlijkheid lost conflicten op. · …


De kracht van eerlijkheid behoort tot één van de krachten van het hart.

Het tegenovergestelde – oneerlijkheid, zwijgen - heeft ook effecten, zowel op degene die het doet als op degene die het ondergaat.

Welke effecten, vraag je je af? · Oneerlijk zijn veroorzaakt zelftwijfel, verkeerd zoeken naar oplossingen bij beide personen. · Oneerlijk zijn tegen jezelf of anderen blokkeert iedere betrokkene op spiritueel vlak. · Oneerlijkheid geeft onduidelijkheid in elke relatie. · Oneerlijkheid sluit deuren. · Oneerlijkheid doet je zelfvertrouwen zakken. · Oneerlijkheid brengt ziekte bij jezelf op gang (en bij de ander). · Oneerlijkheid is een teken van wantrouwen. · Oneerlijkheid brengt onvrijheid en onveiligheid. · Oneerlijkheid is een spiegel. · Oneerlijkheid is een bescherming van degene die het toepast, uit angst. · Oneerlijkheid brengt een conflict op een dieper niveau. · …

Enkele tips om met oneerlijkheid om te gaan als jij degene bent die het ondergaat Onderzoek in hoeverre jij echt op elke domein eerlijk bent tegen jezelf, want als dit in je leven voorkomt, dan is er iets van jezelf dat je verre van ziet, verre van wenst te zien of waarin je je bewust van bent van het feit dat je tegen jezelf oneerlijk bent.Focus je op alles wat positief is.Focus je op de relaties die je ondersteunen in je proces van verandering.Focus je op vergeving, zowel van jezelf als van de ander.Dit zijn enkele tips om de gevolgen voor jezelf als gevolg van het ondergaan van extreem zwijgen, liegen, oneerlijkheid om te draaien. Zo ontwaakt de mogelijkheid om te kunnen groeien.

Door de tekst heen heb ik het woord eerlijkheid gebruikt in de context van zowel open -als eerlijkheid. Beide werken altijd genezend.


Liefdevolle groeten, Wendy ​©Wendy Mertens, 2016, alle rechten gereserveerd
PS>>> Sluit je aan bij mijn GRATIS Facebook-groep Samen op weg met Wendy en laat me weten wat je ontdekt! Deze community biedt je ondersteuning op een veilige plek waar je je waarheid spreekt, inspiratie opdoet en om hulp vraagt ​​terwijl je door de reis van het leven navigeert ... en ik ben erbij!

595 views0 comments