top of page

Proef van de live online academie

Nu 1ste maand  -25% korting

55 maanden duurde de hel - deel 4

Updated: 5 days ago


Mijn vervolg komt in deel 5. Nu: de zwaar onbewustelingen


Narcisten! Je hebt ze in categorieën, subtypes noemen we dat, waarmee ik verwijs naar soorten, maar daarnaast zijn anti-socialepersoonlijkheidsstoornissen ook in eerste instantie narcisten. De meeste criminologen zullen je zeggen dat het cijfer van 6% niet klopt. Ik ben het daar mee eens. Zelfs een onderzoek van 2009 heeft al uitgewezen dat het toen op die moment 16.8% van de maatschappij was.


Hoe meer narcisten, hoe meer teken dat er zwaar ego in een maatschappij of cultuur is. Hoe minder ontwaking er is, des te meer ontwaking er nodig is!

In sommige omgevingen hebben ze de bijnaam ”rotzakken”, ik verwijs naar hen als pure onbewustelingen die niet kunnen noch willen groeien. Met de nadruk op “niet willen”. Ze zijn een last en zorgen voor last. Er valt niet samen te leven met deze mensen.

Zelfs het idee van inclusie is uitgesloten.


Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij. Narcisten zijn niet achtergesteld. Ze hebben een normale tot hoge intelligentie en bovendien werken als leven ze volgens hun eigen rechten en plichten. Rekening houden met een ander is uitgesloten. Hun eigen ikje staat eerst en de ander telt niet mee.

Pure dominantie is hun moto. Het overvloeide er al uit vanaf dag 1. Goed laten merken in daden en woorden dat zij de baas zijn. Iedereen moest volgen en opletten want ze waren in staat om de rest van de bewoners zo ver te krijgen dat ze volledig meegaan. Dus zeg mij nooit dat een narcist niet weet wat hij of zij doet. De vrouwen zijn, zoals in dit geval, nog geslepener dan de mannen.


Emotionele koudheid! Gebrek aan empathie komt zo direct naar boven bij elke gesprek. En wie het verschil niet kent tussen fake empathie als echte empathie gaat zich vergissen bij veel narcistische types daar ze het nabootsen om je te lijmen. Grenzen kennen ze niet noch respecteren ze deze. Ze zien iets, concluderen en gaan vanuit woede, frustraties, irritatie direct in de tegenaanval. Puur dus gebaseerd op interpretaties en wat er kunnen uitkrijgen. Dat laatste is in 1ste instantie pure aandacht.

Gesprekken over het nachtlawaai. Ja, dan merk je nog meer die koudheid en het egoïsme in de uitspraken als de gedragingen. Dus het resultaat is dat je altijd in de schijn gehouden wordt bij gesprekken of dat ze hun eigen gedrag verplaatsen als handelingen die volgens hun verhalen de ander doet. Terwijl als je de feiten bekijkt zijn telkens de daders zijn.


Charme offensieven naar de buitenwereld waardoor ze overkomen als vriendelijk en behulpzaam zijn inpalmmiddelen. Ik heb al veel ontdekt dat eigenlijk de doorsnee persoon niet het bewustzijn heeft noch er weinig bij stil staat wat “vriendelijkheid” eigenlijk wel in zijn kern is. Met als gevolg de persoon die een verkeerd beeld heeft over narcisme gaat direct in de valkuil van valse "vriendelijkheid" stappen.


Doorbreek de cirkel van narcistisch misbruik

Slachtoffer uithangen.

Ze stellen zelf het gedrag. Elke bewoner in het appartementsgebouw wist dit en toch gingen ze keer op keer in gesprek wat als gevolg had dat ze nog meer het slachtoffer uithingen door hun verhalen dat het een ander, de buurvrouw, die onder of ik degenen zijn die het nachtlawaai maakten. Hun reacties hoor ik met momenten tot boven van “ja, maar die van boven he die …” Hoor jij die 2-jarige mentaliteit ook?

Als het om de slachtofferrol gaat (en dat is bij gelijk wie) dan zeg ik altijd, dat is hier een peutertuin met dat verschil he dat als je peuters opvoed en neen zegt dat vroeg of laat die peuter stopt, maar hier gaan de volwassen peuters je doen geloven (via gaslichting) dat jij degene bent die het allemaal verkeerd ziet en dat jij het probleem bent. Snap je hem!


Opzettelijk en gepland lawaai zowel dag als nacht (wegenwerken of niet), dus ja opzettelijke pesterijen als bezigheidstherapie. Narcisten vervelen zich snel en kunnen niet om met die gevoelens van verveling, dus gaan ze over naar pesterijgedrag, manipulaties, coericiv controle. Die verveling creëert diep in hen zo een frustratie en activeert schaamtegevoelens dat het allemaal nog erger wordt.

De grootste valkuil die je nu zou kunnen doen is vanuit empathie gaan handelen en denken. Ze hebben je gewoon dan waar ze je willen hebben. Daar kom ik nog in een van mijn volgende delen op terug hoe je dan wel met hen omgaat.


Coerciv controle is een som van opzettelijke gedragingen, manipulaties en ontzeggingen die plaatsvinden, dag of nacht, waardoor de narcist eigenlijk je voorkomt om een genezingsproces, sociaal leven of professioneel iets uit te voeren. Ten tweede zorgt dit ervoor dat je meer afhankelijk wordt van derden om nog zelf iets te kunnen doen tot dat je volledig geïsoleerd werd.

Een race aan manipulaties die de revue passeren.

Wist je eigenlijk dat er 50 verschillende manipulaties bestaan (die je nergens anders gaat leren ontdekken)? Ik was verbaasd toen ik deze allemaal leerde (ontdekte) kennen. Zo maar eens de helft heb ik hier al geobserveerd die in het toneel gepasseerd zijn. Nee, ik ga ze niet allemaal aan je uitleggen want dat doe ik graag op een juiste manier met voorbeelden bij zodat je ze zelf kan plaatsen tot hoe ermee om te gaan. Dat doe ik nu al elke donderdag in de school.


Oude bewoners die tot meer dan 30 jaar terug verhalen kunnen vertellen over dit soort van gedrag. Idem aan wat ik u observeer.


Instanties, psychologen en hulpverleners waren in 2 groepen onder te verdelen. Er zijn er die een beetje kennis hadden van deze problematieken waardoor ze goed waren voor mij om mee samen te werken. De andere groep daar kom je terecht bij mensen die ontkennen, wegschrijven, miskennen, ondersteunen van daders…dus een groep mensen waar je niet mee kan samenwerken. Integendeel ze verergeren heel de problematiek. De tweede groep kon je onderverdelen in verschillende soorten van enablers.


Ik zeg wel duidelijk dat je de narcist ten gronde in zijn doen en laten hoort te leren herkennen om een immuniteit op te bouwen tegen hen. Dit is je plek om te starten.(=>https://www.mertenswendy.com/abonnementen)


Tot in vervolg deel 5


Warme steunvolle groeten,

©Wendy Mertens


PS Wil je nog meer van de signalen kunnen plaatsten, ga naar het YouTubekanaal Wendy Relaties TV (link hier onder te vinden), maar als je werkelijk een einde wil aan dit soort relaties in je leven klik op A.B.O


PS niets uit deze teksten mag gebruikt worden noch gekopieerd worden 


12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page