top of page

De nacht van 13 op 14 februari 2019 begon de hel- deel 4

Updated: Jan 6


Mijn vervolg komt in deel 5. Nu: de zwaar onbewustelingen


Narcisten! Je hebt ze in categorieën waarmee ik verwijs naar soorten, maar daarnaast zijn antisocialepersoonlijkheidsstoornissen ook in eerste instantie narcisten. De meeste criminologen zullen je zeggen dat het cijfer van 6% niet klopt. Ik ben het daar mee eens. Zelfs een onderzoek van 2009 heeft al uitgewezen dat het toen op die moment 16.8% van de maatschappij was.

Hoe meer narcisten, hoe meer teken dat er zwaar ego in een maatschappij of cultuur is. Hoe minder ontwaking er is, des te meer ontwaking er nodig is!

In sommige omgevingen hebben ze de bijnaam ”rotzakken”, ik verwijs naar hen als pure onbewustelingen die niet kunnen noch willen groeien. Met de nadruk op “niet willen”. Ze zijn last en zorgen voor last. Er valt niet samen te leven met deze mensen. Zelfs het idee van inclusie is uitgesloten.


Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij. Narcisten zijn niet achtergesteld. Ze hebben een normale tot hoge intelligentie en bovendien werken als leven ze volgens hun eigen rechten en plichten. Rekening houden met een ander is uitgesloten. Hun eigen ikje staat eerst en de ander telt niet mee.

Pure dominantie is hun moto. Het overvloeide er al uit vanaf dag 1. Goed laten merken in daden en woorden dat zij de baas zijn. Iedereen moest volgen en opletten want ze waren in stat om de rest van de bewoners zo ver te krijgen dat ze volledig meegaan. Dus zeg mij nooit dat een narcist niet weet wat hij of zij doet. De vrouwen zijn, zoals in dit geval, nog geslepener dan de mannen.


Emotionele koudheid! Gebrek aan empathie komt zo direct naar boven bij elke gesprek. Grenzen kennen ze niet noch respecteren ze deze. Ze zien iets, concluderen en gaan vanuit woede, frustraties, irritatie direct in de tegenaanval. Puur dus gebaseerd op interpretaties.

Gesprekken over het nachtlawaai. Ja, dan merk je nog meer die koudheid en het egoïsme in de uitspraken als de gedragingen. Dus het resultaat is dat je altijd in de schijn gehouden wordt bij gesprekken of dat ze hun eigen gedrag verplaatsen naar handelingen die volgens hun verhalen de ander doet.


Charme offensieven naar de buitenwereld waardoor ze overkomen als vriendelijk zijnde en behulpzaam. Ik heb al veel ontdekt dat eigenlijk de doorsnee persoon niet het bewustzijn heeft noch er weinig bij stil staat wat “vriendelijkheid” eigenlijk wel in zijn kern is.
Slachtoffer uithangen.

Ze stellen zelf het gedrag. Elke bewoner in het appartementsgebouw weet dit en toch gaan ze keer op keer in gesprek wat als gevolg heeft dat ze nog meer het slachtoffer uithangen door hun verhalen dat het een ander, de buurvrouw, die onder of ik degenen zijn die het nachtlawaai maken. Hun reacties hoor ik met momenten tot boven van “ja, maar die van boven he die …” Hoor jij die 2-jarige mentaliteit ook.

Als het om dit slachtofferrol gaat ( en dat is bij gelijk wie) dan zeg ik altijd dat is hier een peutertuin met dat verschil he dat als je peuters opvoed en neen zegt dat vroeg of laat die peuter stopt, maar hier gaan de volwassen peuters je doen geloven (via gaslichting) dat jij degene bent die het allemaal verkeerd ziet en dat jij het probleem bent. Snap je hem!

Opzettelijk en gepland lawaai zowel dag als nacht (wegenwerken of niet), dus ja opzettelijke pesterijen als bezigheidstherapie. Narcisten vervelen zich snel en kunnen niet om met die gevoelens van verveling, dus gaan ze over naar pesterijgedrag, manipulaties, coericiv controle. Die verveling creëert diep in hen zo een frustratie en activeert schaamtegevoelens dat het allemaal nog erger wordt.

De grootste valkuil die je nu zou kunnen doen is vanuit empathie gaan handelen en denken. Ze hebben je gewoon dan waar ze je willen hebben. Dus kom in nog in een van mijn volgende delen er op terug hoe je dan wel met hen omgaat.


Coerciv controle is een som van opzettelijke gedragingen, manipulaties en ontzeggingen die plaatsvinden, dag of nacht, waardoor de narcist eigenlijk je voorkomt om een genezingsproces of professioneel iets uit te voeren. Ten tweede zorgt dit ervoor dat je meer afhankelijk wordt van derden om nog zelf iets te kunnen doen.

Een racen aan manipulaties die de revue passeren.

Wist je eigenlijk dat er 50 verschillende manipulaties bestaan? Ik was verbaasd toen ik deze allemaal leerde (ontdekte) kennen. Zo maar eens de helft heb ik hier al geobserveerd die in het toneel gepasseerd zijn. Nee, ik ga ze niet allemaal aan je uitleggen want dat doe ik graag op een juiste manier met voorbeelden bij zodat je ze zelf kan plaatsen. Dat doe ik nu al elke donderdag in de school.


Oude bewoners die tot meer dan 30 jaar terug verhalen kunnen vertellen over dit soort van gedrag. Idem aan wat ik u observeer.


Instanties, psychologen en hulpverleners in 2 groepen onder te verdelen. Er zijn er die een beetje kennen van deze problematieken waardoor ze goed zijn voor mij om met hen samen te werken. De andere groep daar kom je terecht bij mensen die ontkennen, wegschrijven, miskennen, ondersteunen van daders…dus een groep mensen waar je niet mee kan samenwerken. Integendeel ze verergeren heel de problematiek.


Ik zeg wel duidelijk dat je de narcist ten gronde in zijn doen en laten hoort te leren herkennen om een immuniteit op te bouwen tegen hen. Dit is je plek om te starten.(=>https://www.mertenswendy.com/abonnementen)


Tot in vervolg deel 5


In hoger bewustzijn, vrijheid, ontwaking en natuurlijke gezondheid Wendy

12 views0 comments