top of page

Proef van de live online academie

Nu 1ste maand  -25% korting

De sport van de vrouwelijke narcist!

Updated: Aug 3


de vrouwelijke narcist

“Het stop hier Wendy, zelfs herdoe je uw jaar dan ga je toch niet het diploma behalen. Ik zal daar wel voor zorgen”. Dat waren haar woorden. De directrice van de opleiding vroedkunde.

Mijn medestudenten – die de laatste stage samen met mij gedaan hadden – keken me verbaasd, met tranen in de ogen aan. Ik besefte dat dit het einde was en ik stapte in alle rust naar de refter. Daar in die ruimte zijnde was het wel of iedereen aanvoelde wat er gebeurt was. Muisstil wast het!.


Ik nam mijn spullen, vertrok huiswaarts. Een verloren jaar! Ik voelde me verloren en verslagen. Ik had veel verdriet en kon me enkel afvragen waarom die ene persoon altijd dit keer op keer deed, maar nog meer ging in bij mezelf kijken:

  • Wat heb ik misdaan?

  • Heb ik iets verkeerd gezegd?

  • Waar zit mijn werkpunt hier?”


De directrice wilde niets van mijn stagerapport aannemen, zelfs geen gesprekken of argumenten aanhoren van de getuigen die aanwezig waren geweest. De brief van haar beste vriendin die hoofd was van de afdeling materniteit in een heel bekend ziekenhuis in Antwerpen was overtuigend omdat die volgens haar gepaard ging met een getuigenis van iemand uit mijn verleden die in hetzelfde ziekenhuis werkte maar op de afdeling gynaecologie.

Het stagerapport van het hoofd afdeling materniteit was volledig veranderd en geen duplicaat meer van wat ik in origineel had.


Kunnen zo’n praktijken zomaar? JA, dit is wat ik meegemaakt had. En ik wist direct van wie die tweede brief was op basis van bepaald uitspraken die de directrice letterlijk voorgelezen had gecombineerd met het feit dat ik heel goed wist wie er op gynaecologie in dat ziekenhuis werkte die ik uit mijn verleden kende. C!


C was iemand die al heel wat ondernomen had telkens ze op mijn levenspad verscheen. En altijd was het dat ik mensen verloor als gevolg. Ik geef een overzicht: De relatie met M was stuk onder invloed van haar manipulaties en spelletjes, mijn jaar vroedkunde was ik kwijt omdat zij er tussen zat, nadat M terug contact had genomen had hij plots dat hij geen contact meer wilde, maar het viel wel op dat hij vlak ervoor een gesprek had met C. En dan heb ik je nog niet vertelt over haar pogingen om tussen mij en mijn beste vriendin Lies te komen. Lies was een van de weinigen die net als ik C doorhad. C is trouwens een vrouw. Eerst wilde ze voorkomen dat ik bij een jubileum voor Lies was. Ik heb ze toen geconfronteerd enkel om voor de 2e keer met haar manipulatiespelletjes kennis te maken. De laatste poging die ze genomen had om tussen mij en Lies te komen was de dag dat Lies gestorven. Ik had echter gezelschap bij mij ; namelijk zuster Hilda en moederoverste. Ze waren mee naar het UZ. En beide dames hadden C ook door, maar moederoverste heeft C mooi respectvol direct op haar plek gezet met de vermelding er nog aanvullend bij dat ze zelfs niet welkom was voor bezoek.


Een gelijkaardige manier van werken heb ik meegemaakt met J (een familielid), I (was een vriendin van een collega-vriendin, kennis voor mij) en nu met mijn buren.

Ja, ik heb het over relaties stuk maken.

Dat zegt natuurlijk ook wel wat over de personen die mee gaan in die verhalen, zich laten manipuleren als zich laten chanteren met ultimatums…..


Mocht je het nog niet doorhebben? I, C, J en die buren zijn allemaal verschillende types van narcisme. Het zijn allemaal vrouwen.
Slaapdeprivatie door toedoen van anderen?

Ik ben doorheen heel deze situaties en ervaringen niet verbitterd. Ik voel me ook geen slachtoffer, ondanks dat jij misschien me wel in die rol ziet omwille wat al die vrouwen gedaan hebben. Ieder die hier in betrokken was en nog steeds is, heeft zijn aandeel en verantwoordelijkheid in hoe hij of zij ermee omgaat in de zin van het leren van lessen van het leven, bewust in het leven staan als relaties onderhouden, grenzen,…. En nog veel meer dan dit!


De situatie met C was het langst geleden en deed me het meest pijn omwille van heel die situatie die ze mee veroorzaakt had met M. M heeft hier ook zijn aandeel in. De pijn en verdriet waren groot, maar ik ben verder gegaan. Ik leer uit mijn lessen. Ik ben vooral niet de persoon die gaat zitten wachten tot iemand een inzicht heeft. Trouwens wie zegt dat M toen niet dacht dat die juist handelde. Ik ga heir geen verhaal doen over M, want zijn proces hoort bij hem als wat hij er mee doet.


Wat ik nog aanvullend wil meegeven om een maatschappelijke illusie te doorbreken is de beroepen dat deze vrouwelijke narcisten hadden. Het ging over verpleging, arbeidster, winkelbediende en huishoudhulp.


Uiteindelijk ben ik na die verschillende ervaringen nu een persoon die in haar kracht staat, niet verbitterd is, bij mezelf blijft, mij niet stoort aan het gedag van zo’n types en hun destructiviteit. Ik laat de persoon die meegaat los tot dat ik immuun ben voor narcisten en zij die meegaan in hun spel. Dit is geen uniek iets, dit vraag geen kracht of moed, maar een proces.

Hoe raak jij in dit staat van immuniteit zodat je de volheid van je leven leeft? Het is echt niet voldoende om enkel te leren wat narcisme is? Doe je dat alleen dan ga je u heel leven lang het slachtoffer blijven zijn van deze types? Hoe raak je dan van slachtoffer zijn uit je slachtofferrol? Hoe raak je naar die immuniteit? Wat is er nodig om te vergeving tegen over iedereen die betrokken is? Hoe voorkom je dat je verbitterd of wantrouwig bent? Hoe kom je bij jezelf? Hoe heb je terug vertrouwen in relaties? Wat als zo een fying monkey, naïeveling of enabler terugkomt met het verhaal “ik zie nu wat ik verkeerd deed”? Help je uzelf wel door echt te begrijpen waarom de narcist doet wat hij/zij doet? Waarom is zo van belang om in je ontwakingsproces deze types toch te kunnen zien? Waarom zijn ze op je pad? Kan je er iets aan doen om te voorkomen dat anderen meegaan in de leugens van zo’n narcistische types? Ja, neen, wat doe je of net niet?

De grootste illusie die je te doorbreken hebt, is dat je niets aan verantwoordelijkheid hebt waardoor je deze types aangetrokken heb of in je leven gelaten hebt! Ik weet dat er coaches/therapeuten zijn die vertellen dat jij hier niets verkeerd deed, dat je gewoon luk raak gekozen werd en daar zit een gigantische fout waardoor jij je heling niet hebt. Het klopt dus niet! Maar hoe zit die aantrekking in elkaar( niet te vergelijken hier met de wet van de aantrekking a.u.b.)

Wat zijn die aantrekkingskoorden Dit zijn onbewuste processen, patronen en gedragingen die zorgen dat jij destructieve ego-processen in stand houdt tot verklaart waarom jij bijvoorbeeld geen spirituele groei hebt, toxische relaties aangaat, armoede kent. Dit heeft vaak te maken met (bloedkarma=) generationele overdrachten in de familie, de opvoeding, je denken, hoe je rouwt, hoe je met emoties omgaat en nog zo'n 7 andere pijlers die rechtstreeks verband hebben met de 4 levensgebieden. Waarom je bijvoorbeeld verslaafd ben? Deze koorden zitten zo diep verborgen dat je hulp nodig hebt van iemand die de juiste vragen kan stellen als tools kan bieden om ze uit het duister te halen zodat je uzelf bevrijd en het leven hebt dat je werkelijk verdient. Ik vertel geen klassieke verhalen zoals anderen, maar ik werk met echte diepgaande eye-openers.

De koorden zijn onder ander de oorzaak van de rol die je in je relaties aanneemt. Zo'n rol kan zijn; slachtofferschap, redder, pleaser, alles allen doen, weerstandige. de bedrogene, zonder grenzen, HSP'er, ...het gebeurt vaak onbewust!

Heb jij ooit mensen op je pad gehad waar je nadien je de vraag innerlijk stelde: had deze persoon een aandeel in heel de breuk tussen mij en een derde persoon?


Hogerbewustzijn?

Voor velen onder jullie is dit nog een stap te ver in je proces als kan het zweverig klinken Je kan er nu mee aan de slag. We starten altijd van een begin in de academie. Je zal direct de ontelbare voordelen ondervinden. Hoe meer je al van het eerste moment dit mee betrekt in je heling , hoe sneller deze gaat.

Heb je een vraag over dit artikel? Wens je uw beleving mee te delen? >> laat het weten via “Comments”. Typ je tekst in plus klik op “enter” en dan hoor je te kiezen of je inlogt via je facebook of je Googleaccount.


Warme steunvolle groeten,

©Wendy Mertens


PS Wil je nog meer van de signalen kunnen plaatsten, ga naar het YouTubekanaal Wendy Relaties TV (link hier onder te vinden), maar als je werkelijk een einde wil aan dit soort relaties in je leven klik op A.B.O


PS niets uit deze teksten mag gebruikt worden noch gekopieerd worden

 

Flying monkeys? Enablers? Hun link met narcisten

Wendy Relaties TVAuto-immuunziekte nu volledig genezen.

Wendy Gezondheid TV


Je grootste obstakel is je spiritueel ego

Wendy Ontwaking TV

 

22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page