De tijd van het ego is voorbij! Onze maatschappij vraagt om je licht

Updated: Jan 21
Verborgen wijsheden is een leer die ons al eeuwen aangeboden wordt om te begrijpen hoe alles in elkaar steekt maar ook om doorheen het begrijpen heen te gaan. Vanuit onze ziel horen we niets te begrijpen, maar aanvaarden we enkel alles wat in het hier en nu is.

Het aspect van begrijpen komt vanuit een andere hoek.

Een van deze punten die hierin aanbod komt is het ontstaan van het ego (je persoonlijkheid, je rol en zoveel meer dat dit aspect in houdt).

Al eeuwen wordt er verondersteld dat het “ego” een noodzakelijkheid is om te hebben dat we eigenlijk zonder allesbehalve kunnen leven.  Wat dan met de grote meesters en de eerste die eigenlijk puur vanuit hun zielenwezen leefden?

Inderdaad ja, zei deden het zonder! En ja,ik heb het onder andere over de Atlantianen.

De meesters leerden wat het was en hoe het in elkaar stak. Ze leerden om voorbij de schaduw te leven. Vanuit verlichting! Dat kan iedereen en is ook voor iedereen weggelegd.

In de bijbel en vele godsdiensten wordt er een symbolisch voorstelling gedaan van de geboorte van het ego, zoals de slang die Eva verlokt om de appel te eten. Maar dit is echter symbolische taal die veel te letterlijk genomen wordt. 

Eigenlijk als je wijsheid haalt uit wat hier werkelijk gebeurt is, is de geboorte van het ego dat onze schaduw is, er één die tijdens de opvoeding gebeurt. Zo is de volledige schaduw en ego gevormd tegen het 10e levensjaar. Een schaduw die door heel veel mensen te weinig gekend is, maar wel de allerhoogste noodzakelijkheid kent om gekend te zijn want het leidt anders je je leven tot een hel maken. Daar zonder het kennen van deze schaduw je niets van spirituele ontwikkeling kan doen. Het tracht ook steeds je te doen geloven dat er onnodig is om je spiritueel te ontwikkelen of wat we ook vaak zeggen, te groeien in bewustzijnsvlak voorbij psyché en ego.

Spirituele ontwikkeling  loopt inwaarts en staat los van wat deze schaduw ons wil laten kennen als illusies. Eigenlijk is het onze taak om deze te kennen als er mee samen te werken (niet letterlijk maar om deze te kunnen inzetten als tolk zodat andere je verstaan) als eerste punt. Zonder dit is spirituele groei zelfs een uitgeslotenheid.

Deze schaduw - als we deze bekijken vanuit een spiritueel oogstandpunt in noch goed noch slecht. Goed noch slecht is onbestaande op niveau van het ego zelf, juist enkel de schaduw laat ons geloven dat goed en slecht bestaan. Maar ook dit deel van onszelf heeft een het gebrek aan vertrouwen of zoekt teveel aandacht, heeft de nood aan bewijzen en zit vol overtuigingen die ons zo belemmeren ons hoogste potentieel te zijn. Het is dit deel in ons dat oordeelt tot dat de wens heeft om ongevraagd mensen te corrigeren terwijl ze in een gesprek zijn.

Levende in een maatschappij die zeer sterk ego-gericht is, leeft ego op de eerste plaats. Terwijl we nu degelijk in een overgangstijdperk gekomen zijn waarin van ons gevraagd wordt om terug te leven zoals onze bron, ons ware zelf. Enkel dan gaan we met zijn allen groeien naar het Watermantijdperk waar ziel, onvoorwaardelijke liefde en eenheid vooropstaan voorbij het ego.

Vaak stellen mensen me dan de vraag hoe het ooit ontstaan is en waarom eigenlijk. Dat is nog maar één van de aspecten die ik in al mijn cursussen aankaart. Er is een reden voor, zelfs meerdere. Doch kan iedereen leren wat, hoe het is, waarom het er is en vooral hoe er mee samen te werken als het te leren transcenderen.

Al meer dan 30 jaar is men via andere geïncarneerde meesters aan het voorbereiden om nu naar een volgende stap in geheel het bewustzijnsproces te gaan.

Daarnaast worden we de laatste 11 jaar al zeker vergezeld door de incarnatie van “gouden kinderen” die actieve herinneringen hebben over andere levens waardoor we leren opnieuw voorbij deze schaduw te gaan die ons wil laten geloven dat alles op één lijn in tijd loopt of dat er zoiets als vorige of andere levens onbestaande is. Neen, ze helpen mee in geheel het proces.


En dan nu hebben ze ons nog eens een extra boost gegeven om de stap te zetten, namelijk via Corona. Hier zit wel meer achter. Maar het zou niet gebeuren en niet zo een revolutie teweegbrengen zonder een hoger niveau dat hier eigenlijk wil dat wij gaan doen wat juist is. Het juiste doen, gaat voorbij het ego. Heeft niet te maken met goed of slecht.

Het juiste doen houdt vooral in om aan je eigen proces voorbij die schaduw te gaan en als je een kwaal of ziekte hebt die te transcenderen. Dit wil zeggen transformeren naar gezondheid.

Waarom? Omdat het ego een heel grote rol speelt bij elke kwaal en ziekte. Het ego zijn onder andere al je overtuigingen en laat nu je overtuigingen de mede-grondleggers zijn naast nog 11 andere grondleggers voor het ontstaan van ziekte, kwalen, ongemakken, symptomen in jouw lichaam. En dat is niet op één twee drie gekomen, maar dat is gevormd over een tijd van soms 30 tot meer jaren. Tijd dus om echt aan die bewustwording te werken of is er voor jou nog meer nodig voor je de diepere stappen bereid bent om te zetten?


Liefdevolle groeten, Wendy ©Wendy Mertens, update januari 202113 views1 comment