top of page

Proef van de live online academie

Nu 1ste maand  -25% korting

De tijd van het ego is voorbij! Onze maatschappij vraagt om je licht
Verborgen wijsheden is een leer die ons al eeuwen aangeboden wordt om te begrijpen hoe alles in elkaar steekt, maar ook om doorheen het begrijpen heen te gaan. Wat betekent dat onze ziel de bestuurder is met de restanten van het ego. Vanuit onze ziel horen we niets te begrijpen, maar aanvaarden we enkel alles wat in het hier en nu is.

Het aspect van begrijpen komt vanuit het ego.

Een van deze punten die hierin aanbod komt is het ontstaan van het ego (je persoonlijkheid, je rol en zoveel meer dat dit aspect in houdt).

Het ego is in zijn volle destructiviteit gekomen in deze tijden!

Al eeuwen wordt er verondersteld dat het “ego” een noodzakelijkheid is om te hebben dat we eigenlijk zonder allesbehalve kunnen leven.  Wat dan met de grote meesters en de eerste die eigenlijk puur vanuit hun zielenwezen leefden?

Inderdaad ja, zei deden het zonder! En ja, ik heb het onder andere ook over de Atlantianen.

De meesters leerden wat het was en hoe het in elkaar stak. Ze leerden om voorbij de schaduw te leven. Je schaduw is niet je ego, maar slechts onder bepaalde voorwaarden een deel van het ego. Leven vanuit verlichting! Dat kan iedereen en is ook voor iedereen weggelegd. Verlichting is niet een nieuwe tijd, maar het licht van je zielenwezen.

In de bijbel en vele godsdiensten wordt er een symbolische voorstelling gedaan van de geboorte van het ego, zoals de slang die Eva verlokt om de appel te eten. Maar dit is echter symbolische taal die veel te letterlijk genomen wordt. 

De Bijbel mag je niet lezen, zoals gelijk welk anders geschrift van een godsdienst, met de intelligentie van je hoofd. Het denke brengt je weer in het ego.

Eigenlijk als je wijsheid haalt uit wat hier werkelijk gebeurt is, is de geboorte van het ego dat onze schaduw is, er één die tijdens de opvoeding gebeurt. Zo is de volledige schaduw en ego gevormd tegen het 10e levensjaar. De enige uitzondering is bijvoorbeeld een verkrachting of ander zwaar trauma op latere leeftijd. Een schaduw die door heel veel mensen te weinig gekend is, maar wel de allerhoogste noodzakelijkheid kent om gekend te zijn want het leidt anders dat je uw eigen leven tot een hel gaat maken. Daar zonder het kennen van deze schaduw je niets van spirituele ontwikkeling kan doen. Het tracht ook steeds je te doen geloven dat er onnodig is om je spiritueel te ontwikkelen of wat we ook vaak zeggen, te groeien in bewustzijnsvlak voorbij psyché en ego. Of het ego komt af met uitspraken als "er klaar voor zijn", "het is te moeilijk",.. Of een schaduw die zeg "naar trauma doen kijken is pijnlijk en dat wil ik niet"

Spirituele ontwikkeling loopt inwaarts en staat los van wat deze schaduw ons wil laten kennen als illusies. Eigenlijk is het onze taak om het ego te kennen als er mee samen te werken (niet letterlijk maar om deze te kunnen inzetten als tolk zodat andere je verstaan en dan nog enkel de restanten) als eerste punt. Zonder dit is spirituele groei zelfs een uitgeslotenheid.

Deze schaduw - als we deze bekijken vanuit een spiritueel oogstandpunt in noch goed noch slecht. Goed noch slecht is onbestaande op niveau van het ego zelf, juist enkel het ego laat ons geloven dat goed en slecht bestaan. Maar ook dit deel van onszelf heeft een gebrek aan vertrouwen of zoekt teveel aandacht, heeft de nood aan bewijzen en zit vol overtuigingen die ons zo belemmeren ons hoogste potentieel te zijn. Het is dit deel in ons dat oordeelt tot dat de wens heeft om ongevraagd mensen te corrigeren terwijl ze in een gesprek zijn.

Levende in een maatschappij die zeer sterk ego-gericht is, leeft ego op de eerste plaats. Terwijl we nu degelijk in een overgangstijdperk gekomen zijn waarin van ons gevraagd wordt om terug te leven zoals onze bron, ons ware zelf. Enkel dan gaan we met zijn allen groeien naar het Watermantijdperk waar ziel, onvoorwaardelijke liefde en eenheid vooropstaan.

Vaak stellen mensen me dan de vraag hoe het ooit ontstaan is en waarom eigenlijk. Dat is nog maar één van de aspecten die ik in al mijn cursussen aankaart. Er is niet een reden voor, zelfs meerdere. Doch kan iedereen leren wat, hoe het is, waarom het er is en vooral hoe er mee samen te werken als het te leren transcenderen.

Al meer dan 50 jaar is men via andere geïncarneerde meesters aan het voorbereiden om nu naar een volgende stap in geheel het bewustzijnsproces te gaan.

Daarnaast worden we de laatste 15 jaar al zeker vergezeld door de incarnatie van “gouden kinderen” die actieve herinneringen hebben over andere levens waardoor we leren opnieuw voorbij deze schaduw te gaan die ons wil laten geloven dat alles op één lijn in tijd loopt of dat er zoiets als vorige of andere levens onbestaande is. Neen, ze helpen mee in geheel het proces.


De laatse jaren komen meer een meer waarheidvertellers naar voor. Dit zijn geen telepaten. Dit zijn mensen die voorbij ego leven en van in hun kindertijd de waarheden zien in wat er bij andere mensen werkelijk op het diepste niveau leeft. Het zijn ook allemaal empaten en ze hebben allemaal narcistisch misbruik meegemaakt. Wat een voorbereiding voor deze dagen zeg. Men zou ze beter "waarheid-zieners" noemen.Ben zelf een waarheidsverteller.


En dan nu hebben ze ons nog eens een extra boost gegeven om de stap te zetten, namelijk via Corona. Hier zit wel meer achter. Maar het zou niet gebeuren en niet zo een revolutie teweegbrengen zonder een hoger niveau dat hier eigenlijk wil dat wij gaan doen wat juist is. Het juiste doen, gaat voorbij het ego. Heeft niet te maken met goed of slecht.

Het juiste doen houdt vooral in om aan je eigen proces voorbij die schaduw te gaan en als je een kwaal of ziekte hebt die te transcenderen. Dit wil zeggen transformeren naar gezondheid.

Waarom? Omdat het ego een heel grote rol speelt bij elke kwaal en ziekte. Het ego zijn onder andere al je overtuigingen en laat nu je overtuigingen de mede-grondleggers zijn naast nog 11 andere grondleggers voor het ontstaan van ziekte, kwalen, ongemakken, symptomen in jouw lichaam. En dat is niet op één twee drie gekomen, maar dat is gevormd over een tijd van soms 30 tot meer jaren. Tijd dus om echt aan die bewustwording te werken of is er voor jou nog meer nodig voor je de diepere stappen bereid bent om te zetten?


In spirituele gezondheid, vrijheid en ontwaking Wendy ©Wendy Mertens, update januari 2020Meer weten hoe men je kan bespelen of waarom de volgzaamheid zo groot is tot waarom je de ander niet wakker krijgt? Meer weten hoe men je kan bespelen of waarom de volgzaamheid zo groot is tot waarom je de ander niet wakker krijgt? Klik hier
Wekelijkse nieuwe podcast over "narcisme en gezondheid", klik hier

Je eigen ontwakingsproces een boost geven in deze tijden is nu de stap, klik hier

Wekelijks een nieuwe podcast over "ziekte terugbrengen op natuurlijke wijze naar gezondheid", klik hier

Wekelijks een nieuwe podcast over schaduw, ego en ontwaking, klik hier


18 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page