top of page

Proef van de live online academie

Nu 1ste maand  -25% korting

Ben je ooit gestalkt geweest?

Als het gaat om stalking wel dan kan ik je mijn eigen persoonlijk ervaring hier rond vertellen.


In 2014 begon het en het is gestopt in mei 2015. Het heeft heel wat ingehouden om de vrouw die zich daar mee bezig hield te doen stoppen. En omdat ik het de laatste tijd je ook wil informeren over narcisme via sociale media heb ik besloten even hier toch bij stil te staan.


Na dit voorval heb ik het nog eens meegemaakt in een appartementsgebouw. In die situatie had een meer verdoken vorm. En is het pas echt duidelijk geworden het moment dat mijn groene GFT-vuilcontainer gestolen werd in januari 2020 en plots - tijdens een afwezigheid van 30 minuten - weer voor mijn garage verscheen in mei 2020. Het was de politie zelf die toen sprak over "stalking" en dat dit uit het gebouw of uit de directe huizen rond het gebouw moest komen.Wat is stalking eigenlijk? Ongewenst contact met iemand zij het nu via sms, via mail of fysiek. De persoon contacteert je nadat je uitdrukkelijk hebt aangegeven dat je geen contact wilt. Maar er is nog een andere definitie van stalking, namelijk: is het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen en soms ook te bedreigen.


Hiernaast is stalking ook:

- een persoon dagelijks in het oog houden in zijn/haar doen of laten

- iets stelen van een persoon en nadien het onopgemerkt terugzetten maar dan met schade of zoals in mijn geval met de GFT- vuilcontainer vol van gevaarlijk afval met afval voor de blauwe zak in België

- iemand bedreigen kan zijn in woorden en narcisten doen die altijd zonder het neer te schrijven en dat ze alleen met je zijn. op die manier zijn er geen getuigen.


Aanvullende info die ik voor je heb van de politie. De stalkers zijn meestal bekenden van het slachtoffer en zeer vaak ex-partners of afgewezen minnaars. Ze kunnen de breuk met het slachtoffer niet aanvaarden en willen absoluut de relatie herstellen. Soms gaat het om iemand uit de omgeving (een kennis, een buur, een collega) die toenadering zoekt. In zeldzame gevallen is de stalker een onbekende.

Het fenomeen is heel divers, en gaat van aanhoudende dreigtelefoontjes tot zelfs mishandeling. Het kan ook gaan om:

  • verspreiding van leugens over het slachtoffer bij derden;

  • ongewenste bezoekjes aan huis of op het werk;

  • bedreigende en controlerende telefoontjes;

  • dreigementen gericht aan het slachtoffer, maar ook aan vrienden en familie;

  • chantage op allerlei manieren;

  • lichamelijke / seksuele / geestelijke mishandeling;

  • internetterreur;

De gevolgen van stalking zijn vaak zwaar. Stalking kan uitmonden in ware terreur en je dwingen om je leven drastisch aan te passen. Er zijn maar twee opties: ofwel je neerleggen bij de pesterijen, ofwel beslissen er tegenin te gaan. Maar niets ondernemen leidt steevast tot psychische en lichamelijke klachten. Veel slachtoffers lijden ook financiële schade omdat ze genoodzaakt zijn te verhuizen, omdat ze in de ziekteverzekering terechtkomen of dreigen hun job te verliezen.


In het geval van narcisten kan dit ook gaan om:

* mensen die zich voorden als vrienden

* mensen die klanten waren bij een collega en jaloers op je proces of persoonlijke voortgang zijn

* buren

* collega'sHoe zat het bij mij? Wel in één van mijn andere blogs heb ik je al een vertelt over een vrouw die me publiekelijk aangevallen heeft, wel deze vrouw heeft mij via sms en via mail gedurende 1 jaar ongewenste mails en zelfs berichten van bedreiging geuit. Ja , tijdens gans de situatie was het inderdaad onfijn en zoeken naar een oplossing. Met een oplossing bedoel ik eigenlijk het kunnen duidelijk aangegeven en het ongewenst gedrag doen stoppen.

Op elk email adres ontving ik mails van haar, soms in een groepvorm. En als je aangeeft dat je de mails niet wilt dat ziet de politie dit ook als stalking. Dat is ook de grootste reden , maar ook omdat ik integriteit hoog stel dat mensen op de nieuwsbrief altijd op eigen keuzen en handeling kunnen inschrijven en uitschrijven. In de situatie met deze vrouw was het zelfs zo dat na zoveel verschillende manieren van communicatie dat ik begon te horen van nog andere slachtoffers van haar. Ja, hoor! Ook zij ondervonden dat hun boodschap niet overkwam.
Op welke manieren had ik al een poging gedaan om door te dringen om het stoppen van het gedrag te bekomen? - Tactvol zijn - Empathie tonen - Grenzen stellen op liefdevolle manier - Direct en bod zijn - Haar arts inschakelen om met haar te praten - Haar blokkeren op sociale media - Haar blokkeren op mijn privaat adres - Gsm nummer veranderen - Haar nummer laten blokkeren op mijn gsm als op mijn vaste lijn - Negeren - …

Ja, allemaal bruikbare tips die ook helpen met één voorwaarde: vraag aan iedereen om nooit je nummer zomaar door te geven zonder dat ze je het vragen. Na die publieke aanval kwam het er dan op neer , dat ze gewoon terug begon met haar gedrag. Weer een andere weg, namelijk mijn adres van de website. Dan maar naar de politie met alle honderden bewijstukken, de opname van de aanval en met iemand van de sociale cel praten. Maar zelfs daar gaf men aan dat ze een verwittiging konden geven tot 3 maal toe. Hoe? Door in gesprek te gaan met de persoon zelf. En meestal helpt het ook in dit soort situaties.

Bij mij was er nog een extra component. Deze was de mijn stalkster één doel had dat ze letterlijk neergeschreven en geuit had: een vriendin van mij was haar doel. Ze wilde die vrouw bezitten. Een gouden raad: tenzij je 222% zeker bent dat je vriendschap niet stuk gaat door iemand te verwittigen , stap weg tot die vriend/vriendin zelf het inzicht heeft met wie ze of hij te maken heeft. Anders ben je de relatie kwijt. Stalkers hebben doelen en doen zich vaak in het bijzijn van derden voor als dat zij het slachtoffer zijn van de stalking. Wees dus op je hoede voor iemand die het slachtoffer uit hangt want ze hebben een andere agenda.

Was bemiddeling mogelijk ? Neen , in mijn situatie hebben we er nog een psychiater bij gehaald en er waren zoveel signalen van een persoonlijkheidsstoornis bij de persoon in kwestie dat bemiddeling alles zou verergert hebben. Dus heb ik het op een andere manier aangepakt.

Hoe is het dan gestopt? Ik heb uiteindelijk met iedereen die met haar contact had zelf het contact verbroken in het geval van die vrouw. Een blokkering op mijn website gezet voor haar en via mijn provider.

En bij het tweede situatie is het pas beginnen te verbeteren zodra ik stopte met gelijk wie in mijn directe woonomgeving in gesprek te gaan.
Mijn raad aan u: Stap weg van iemand die het slachtoffer uit hangt, die roddelt over een ander maar vooral als je u grenzen aangeeft en de persoon blijft over je grenzen gaan. Als het blijft duren blok de persoon via elk kanaal en ga naar de sociale cel van de politie om daar te vragen om bemiddeling. En als laatste kan je ook klacht neerleggen bij de politie. De politie doet in België weinig er dient eerst iets te gebeuren.

Maar weet ook dat je best zelf weg stapt van de kringen waar die persoon in zit. Er is niets verkeerds want je beschermt jezelf. Zet door met je gedrag en heb geduld. Doe niet wat sommige mensen doen en dat is hun stalker bekend maken op sociale media want dat draai je gewoon de rollen om. Je maakt het jezelf enorm lastig als je dit laatste doet.

Via sociale media is er ook altijd de mogelijkheid tot blokkeren en rapporteren. Zoek dan via je zoekertje naar "rapporteren" en "blokkeren", daarna wijst het zich uit. Ik hoop dat je wat met deze tips bent. Wees wijs en bescherm jezelf.


Als je zo goed als zeker bent dat je te maken hebt met een narcist is het beste advies dat ik je hier kan geven; stop alle gesprekken, stop elk contact. De narcist gaat wel pogingen doen om je uit te lokken en terug in gesprek te gaan of te reageren naar het stalk of pest gedrag. Onder geen enkel reden is aangewezen om er op in te gaan. Dit is een les om bij jezelf te leren blijven en niet in verval te gaan om te reageren.


Is stalking is dat enkel de narcist doet?

Nee, extreme borderline persoonlijkheden doen dit ook. Daarnaast is mijn antwoord; als iemand zolang bij een narcist heeft geleefd is het mogelijk dat een persoon die trekken over genomen heeft.

Je hebt dus te maken met een flying monkey, een "donkere empaat" (dit type leg ik je nog weel eens uit in een nieuw artikel) of een narcistisch persoon.


Deze personen gebruiken stalking om controle over je te bekomen. Daarnaast om je angst aan te jagen en vooral om je in de verwarring te brengen zodat je u eigen geheugen in twijfel brengt. Zij hebben het doel om via de stalking informatie te winnen over je gedrag, je reactie om zo nog meer inzicht te verkrijgen over wei je bent. Ze kennen en zoeken naar diepere wat zij zwakheden noemen, maar eigenlijk van het slachtoffer werkpunten zijn. Stalking in extreme vormen is een uitlokker dat het slachtoffer zich zo in het nauw gedreven voelt dat het over gaat tot zelfmoord.


Als jij iets herkent in dit artikel, zoek hulp bij iemand die narcisme kent en of ga naar de politie. Vraag om hulp en blijf niet hier alleen mee ziten.

In spirituele gezondheid, vrijheid en trilling verhoging Wendy


alle rechten gereserveerd

©2021PS>>> Wil je kennismaken met onze nieuwe groeigroepen?

152 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page