top of page

Proef van de live online academie

Nu 1ste maand  -25% korting

Ga jij wachten tot….?
Tot er een vaccin is waar de overheid ons mee verkoopt dat het goed is en betrouwbaar?

Tot de overheid met nog meer oplossingen komt, nog meer maatregelen rond deze Lock Down?


Eigenlijk zitten we met zijn allen in een overlevingspatroon dat angst voedt, de cortisol verhoogd, de immuniteit verlaagd met als gevolg dat je een virus nog meer binnenlaat.

Immuniteit verhoog je niet door pillen te pakken.


Ik heb het al geschreven en ik vertel meer.


Gezondheid is voor mij het centrum van alles. Van daaruit hoor je te vertrekken in je leven en niet vanuit geld en hoeveel je er van hebt. Gezondheid, en dat weet je zeker, is onbetaalbaar.


Ik vergelijk het wel eens met een web waar gezondheid in het midden staat. Dat web heeft 12 uitgangspunten die met elkaar verbonden, verworven zijn en zo gezondheid onderhouden als bevorderen. Dat is niet hetzelfde als een pilletje nemen. Bij iemand die een ziekte heeft , een diagnose of een kwaal zijn deze 12 uit balans. Zelfs bij iemand die niets van symptomen of kwalen heeft fysiek, maar psychisch zich niet goed voelt zijn ze uit balans. Er zijn weinig mensen waar ze volledig allemaal in balans zijn.


Een pilletje nemen is een schijnoplossing waar velen bij denken dat het hen terug in gezondheid heeft gebracht. Neem de pil weg en de symptomen zijn terug. Is het dan echt een oplossing? Zijn dan de oorzaken echt aan gepakt? Neen.


Ik bekijk gezondheid niet zoals 50% van de artsen het doet als zijn iets dat een biologische oorzaak heeft van iets dat slecht begint te functioneren. Nee, ik bekijk dit zoals in de oosterse geneeskunde, de Germaanse geneeskunde en de epigenetica als volgend.


Je lichaam lijkt fysiek iets tastbaars, maar in de diepste kern is het pure energie. Dus de laatst laag die de biologie bekijk is er een die niet op het diepste punt bekeken wordt want er zitten nog lagen onder. En daar zitten de werkelijke oorzaken. Daar heb je schiften in te brengen.


Die andere 50% van de artsen hier ons land weten hier van, maar zitten verbonden aan contracten met de farmacie waardoor zij verplicht zijn dagelijks zoveel voor te schrijven.


Er is een kleine groep artsen die zich terug concentreert op de eed van Hippocrates en die stelt onder andere:

“Ik zweer bij Apollo de genezer, bij Asklepios, Hygieia en Panakeia en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:


Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.
Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft.

Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten.


Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.

Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.


Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf.”


Hetgeen dat in het rood staat. Daar wringt het schoentje namelijk want medicatie heeft nadelen op lange termijn. Dus symptoombehandeling met medicatie is iets dat best gehanteerd wordt voor tijdelijke aard. Het is niet de bedoeling levenslang daar mee bezig te zijn.


Het is eigenlijk voor de farmacie en de overheid van belang dat gezondheid niet goed gaat. Zo houden ze de bevolking in bedwang om hun regels te volgen. Zo houden ze afhankelijkheid vast en de bewustwording van de mens blijft laag. Wie wil nu als je controle wil over een grote groep dat mensen hun gezondheid zo optimaal is dat ze heel bewust in het leven staan en op een hoge trilling leven? Zelfs via vaccins houden ze het herwinnen van natuurlijke gezondheid in bedwang. En je hoeft mij niet zomaar te geloven. Ga zelf onderzoek doen, maar check eerst of het wetenschappelijk onderzoek niet gefinancierd werd door de vrager van de test.


De echte oorzaken zoals ik schreef zitten op dieper vlak en dat geld ook om je gezondheid te behouden.


Eigenlijk zou dit volgens mij een onderdeel op school horen te zijn. We gaan 12 jaar naar school, dus elk jaar één oorzaak leren kennen, er mee werken tot integreren. Het nadeel is dat de farmacie dan minder verdient, minder mensen op de mutualiteit. Ik spreek over nadeel, niet vanuit mijn gezichtspunt, maar uit dat van de overheid, de farmacie . Ik vind het een voordeel. Hey, dan heb ik meer vrije tijd en hoor ik die 12 geheimen rond de oorzaken niet aan andere te leren.


Ach was het maar zo!

Zou dat niet de ideale wereld zijn?

Het is echter anders!

In deze tijd is mijn vraag aan jou: Ga jij wachten tot een ander met de oplossing komt of ga jij nu je gezondheid zelf in handen nemen?


In spirituele gezondheid, vrijheid en trillingsverhoging

Wendy Mertens

28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page