top of page

Proef van de live online academie

Nu 1ste maand  -25% korting

De invloed van jouw cultuur op je gezondheid?

Updated: Jul 18


Wel in dit artikel ga ik het hebben over de gezondheid en de Belgische cultuur. En vooral hoe deze laatst in het collectief bewustzijn zijn invloed heeft elke dag naar jou in je keuzes rond gezondheid.


Dat is een belangrijke om echt diepgaand bij stil te staan?


Want in België heersen 2 culturen namelijk die van Vlaanderen en die van Wallonië. Er zit een immens verschil tussen de twee. Beiden hebben ze op hun manier invloed hoe wij omgaan met gezondheid tot je u er bewuster van wordt, dan kan jij bewuste keuzes maken.

In Wallonië staan zo zaken doen, competitie, samenwerken en innoveren eerst voor gezondheid.


Voor Vlaanderen is dit anders en zelfs die wordt voor heel België aanzien en deze zijn in de volgorde dat ik ze noem:

· Hiërarchie

· Regels

· Centralisatie

· Alles in formulieren gieten

· Analyseren

· De eer eerst

· Welzijn


Gezondheid staat zelfs niet in de lijn tenzij je welzijn als de groter koepel zou zien van gezondheid.


En als we dit als een regel verder mee nemen in dit artikel zou ik zeggen dat er in de wereld slechts weinig landen zijn waar welzijn op een hogere plek staat, doch zijn ze er. Bij deze landen staat welzijn niet laatste maar op de vijfde plek. Deze landen zijn:

· Zweden

· Nederland

· Noorwegen

· Finland

· Denemarken

· Oostzeelanden (Litouwen, Estland, Letland)


Geen wonder dat wij dus met een pandemie zitten zoals Corona. Wordt het eens geen drastische tijd, maar echt tijd dat wij allemaal welzijn en onze gezondheid niet op de laatste, ook niet op de vijfde maar ook op de eerste plaats gaan zetten.


Ik krijg meer en meer door dat zolang wij dit niet doen we nog lang met die gedoe rond Corona gaan zitten.Het is een persoonlijk proces van ontwaking dat we elk afzonderlijk horen aan te gaan.

Wat bedoel ik met gezondheid/welzijn op de eerste plek zetten?

Wij zijn zo gefocusseerd op wat ik zie een cultuur van controle en alles in bedwang houden in de gedachte dat die regels, die papieren een hulp bieden. Hoeveel mensen stellen het niet allemaal in vraag of dat de huidige werking in deze maatschappij nog wel hoort bij deze tijden? Veel, zeker zij die hun ogen open doen. En ik heb het dan niet over mensen van een andere cultuur die hier wonen en waar mensen zich op blindstaren. Er zijn echt diepere oorzaken en bewegingen hier die stromen die niet meer juist zitten, maar ik ga hier niet aan politiek doen. Dat is niet aan mij besteed want ik ben daar te eerlijk voor en ik verkies om in die eerlijkheid te blijven.


Daarnaast ligt de focus op werken, werken en werken, onszelf wegcijferen, zwijgen omdat we denken de vrede te bewaren, liegen en manipuleren omdat we ervan overtuigd zijn dat we zo onszelf beschermen en helpen. En ik kan zo verder gaan hoor…


Het zijn allemaal wegen om jezelf ziek te maken tot ziek te houden. Geen ervan helpt ons verder om gezondheid voorop te zetten. Er is een verandering nodig in iedere Belg voor er in dat groot systeem verandering kan zijn. De basis zijn wij, het volk!

Die verandering is niet zozeer de systemen eerst te gaan aanpakken van onze gezondheidszorg. Neen, ze begint bij jou die weg stap van de farmacie, die Belgische cultuur ( die ik hierboven gezet heb), medicijnen, …. Naar echt welzijn en alles wat daar voor nodig op de eerste plek te zetten. Het begint dus bij jou keuze hier en nu om een andere weg in te slaan rond welzijn en gezondheid. En ja dat heeft gevolgen. Die gevolgen gaan er zijn op vlak van werk, relaties, voeding, hoe jij in het leven staat… maar blijf jij liever in het systeem dat ziekelijk is en ziekte maakt of ga je die andere weg op die leidt naar een gezond, ontspannender, waardevoller en gelukkiger leven?


Hoe bereik je gezondheid/welzijn?

Ik heb me zelf al sinds 2014 verdiept in quantum fysica, epigenetica en Germaanse geneeskunde om zelf een andere weg in te slaan en gezondheid op de eerste plek te zetten. Ik ga dus al langer tegen de stroom van de cultuur in België in.

Vanuit die ervaringen en het begeleiden van klanten weet ik heel goed dat een ziekte om te draaien is terug richting "herwonnen gezondheid", maar je kan daar ook preventief aan werken. En in elk van deze vlakken heeft nu die cultuur zijn invloed. Maar eerst meer over wat gezondheid nu echt is of eerder gezegd wat ziekte echt is tot hoe je dat bereikt.


Ziekte is eigenlijk een verzameling van alles wat uit balans is op vlak van voeding*emoties*bloedkarma*spirituele conflicten*relaties*mindset*grenzen*ego*zelfzorg*innerlijke conflicten*stressen *rouwen en zolang wij niet dat innerlijk werk doen om die schaduwen te leren kennen noch te veranderen gaan we ziekte niet terug brengen naar gezondheid. Evenmin kan je gezondheid realiseren als je zegt ik focus me op één er van en de rest laat ik liggen. Het is “en” + “en.

Bovendien heeft heel dit werk ook nog een zijeffect: ontwaking en trillingsverhoging. Mensen die bezig zijn met bewustwordingswerk gaan dit echt kunnen plaatsen. En dit kan niet op 8 weken zoals zogegde experten je doen beloven!

Hoe zit het nu met die culturele invloed om onze gezondheid/welzijn?

Ik ga in dit stuk enkel dat bespreken wat van invloed en toepassing is voor de Belgische cultuur. Het kan zeer zeker zijn dat ik kopen ga stoten en op tenen ga trappen maar het hoort eens gezegd te worden hoe ego-gericht deze Belgische maatschappij is en dat het niet langer kan.

1. Hiërarchie

2. Regels

3. Centralisatie

4. Alles in formulieren gieten

5. Analyseren

6. De eer eerst

7. Welzijn


Punten 1 tot en met 5 draaien om het zelfde, ze zitten enkel verscholen in een andere vorm.

Waar het hier om draait is dat elk punt draait om macht en hoe hoger de functie er meer privileges zijn en dat wordt via de ander diensten gecentraliseerd via formulieren en geanalyseerd bij te houden om de hiërarchie te onderhouden. In de hiërarchie heerst geen gelijkwaardigheid er heerst een houding van degene die hoger in functie staat dat die over de schouders kijkt van de ander, eigenlijk de ander ondermijnt in zijn verantwoordelijkheden tot zelfvertrouwen. Als dat zelfvertrouwen er dan al is is het meestal een vals zelfvertrouwen omdat dit voorkomt uit de omgeving en niet uit de persoon. Deze wijze wordt gehanteerd om onzekerheid te vermijden omdat Belgen zich snel bedreigt voelen als ze geen controle hebben over iets.

En als ik dan kijk over de persoon in hogere functie kan ik enkel zeggen dat we in België echt wel een narcistische houding hanteren. Ik heb het nie tover gezond egïsme, maar over ziekelijke narcistische trekken die meer een meer voorkomen.

Alles wat ik hier nu geduid hebt is niets dan ego, ego, ego waar op ingespeeld wordt en waar ingeleefd wordt van functie tot functie, van positie tot positie.

Ego is onder andere onze mind en daar zitten al die innerlijke conflicten met hun oorsprong, daar komen ook emoties vandaan. Ze zijn een van de grootste voedingsbodems om ziektes te creëren en daarom sprak ik daarstraks al over een ziekelijk systeem. Ga jij daar nog in mee gaan of ga je het ego leren kennen om daar uit te stappen. De bron van verandering ben jij om dat jij mee aan de basis in het systeem zit.

Je kan geen systeem veranderen door niets te doen aan de basis, jij dus.

Is er wat mis met iets bijhouden of neerschrijven? Neen

Is er wat mis met opvolging? Neen

Is er wat mis met afspraken? Neen

Is er wat mis met hoe alles wordt bijgehouden, opgevolgd, controle en afspraken (regels) in België? Ja, want het zit extreem. En Het sijpelt meer een meer door naar de basis dat humaniteit, waarden , openheid, eerlijkheid, solidariteit, samenwerken er onder lijdt.

Een narcistisch houding hanteren betekent zelfvertrouwen ondermijnen, onveiligheid verhogen ook al lijkt het dat de veiligheid er is doch is ze een schijn, egoïsme promoten, zichzelf meer achten dan anderen in plaats van gelijkwaardigheid, geen innerlijk werk doen want men is gericht op de ander en die moet maar veranderen.


Punt 6: De eer eerst

De eerst eerst wil zeggen dat een persoon verkiest om te zorgen voor zichzelf op een egoïstische wijze door te liegen, zwijgen of manipuleren omdat men de overtuiging heeft dat dit de weg is van het minst gezichtsverlies. Het gemakkelijkste zodat men zichzelf weer opnieuw veilig kan stellen. Dit is het ware egoïsme en dat is iets anders waar iemand van zichzelf houdt want daar stelt men zichzelf eerst en de ander is ook belangrijk. Geen pleasers dus!

Echter door leugens, onwaarheden te zeggen, andere te manipuleren ( je manipuleert jezelf eigenlijk dus ook) en het ego ( want dat is gezichtsverlies) allemaal te doen en daar voor te blijven kiezen, wakker je weer een reeks van voedingsbodems aan waar zaadjes geplant worden van ziekte bij jezelf als bij de ander.

Woorden, uitspraken, patronen, emoties kruipen tot in de kernen van je cellen en doen hun ding. En jij heb meer dan 6 miljard cellen. Kan je u voorstellen hoe actief jij die emoties,uitspraken, patronen, ...houdt en hoe ziek je u eigen lichaam daar mee maakt? Neen, kijk hier maar eens.

Weer het ego dat hier zijn spel speelt.

Begrijp je nu dat we echt in een maatschappij zitten in België waar ego voorop staat en dat het niet meer kan. Ziekte komt vanuit die plek en deze pandemie roept ons om wakker te worden dat wil dus echt zeggen gaan voor gezondheid, gaan voor alles wat preventief werk inhoud rond gezondheid en voorbij het ego leven. Dus met andere woorden wil dit ook zeggen dat het tijd is om schaduwwerk te gaan doen. Innerlijke werk. Jij bent de basis van deze maatschappij en jij bent de start, de bron van de verandering.


Punt 7: Welzijn

Ja, bij dit punt zou je kunnen zeggen dat is toch goed eingenlijk want dat heeft misschien niet met het ego te maken. Dat valt te bekijken als we gaan zien naar het standpunt dat cultureel hier momenteel in genomen wordt.

Grotendeels is dat in dit geval dat welzijn gelijk staat aan zo symptoomvrij mogelijk leven. Dus comfortabel en gemakzuchtigheid. Met andere woorden in je comfortzone blijven. En daar hebben we het ego weer.


Symptoomvrij leven is de echte oorzaken onderdrukken en via medicatie je lichaam eigenlijk nog meer vervuilen. Lees de labels maar eens van je medicatie met al de nadelen er op. Wat er weinig bij staat is hoe dit je lymfesysteem, je darmen en je lever verder uit hun gezonde functies haalt. Ik schrijf dit om je bewust te maken. Het laatste wat ik zeg is: stop met je medicatie, want dat gaat niet. Je lichaam is er aan gewend en je kan enkel afbouw als je al even bezig bent met het innerlijk werk met iemand die je heir in kan begeleiden.


Voor een kleine groep mensen in België wil dit echter zeggen: gezondheid, ontwaking , bewustvol leven als de ziel eerst. En die zitten eigenlijk al op de juiste weg. Zij stellen authenticiteit en verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en alles wat er in zit voorop. Voor hen is het ook dat zij de weg van het innerlijke werk doen en leveren. Zij zijn degen die echt gezondheid realiseren en daar in blijven. Het is echter een kleine groep waar ik jou in uitnodig om bij te komen. Hoe groter die groep, hoe meer gezondheid voorop komt. Hoe meer je een voorbeeld bent en anderen uitnodigd door het voorbeeld te zijn.

Wat heel dit artikel voor mij echt duidelijk maakt is dat het tijd is om nu de verandering in ons zelf aan te gaan doen en voor gezondheid te kiezen. Zij het nu preventief, zij het om innerlijk werk doen en je ziekte terug naar gezondheid brengen. Daar zitten de stappen die we vandaag horen te nemen.

Wat is een belangrijk inzicht dat jij hier nu uit dit artikel voor jezelf gehaald hebt?


In gezondheid, ontwaking en trillingsverhoging,

Wendy

Bronnen:

*systeempsychologie

*epigenetica

*Germaanse geneeskunde

*sleutels van Enoch

*Belgische clusters

 

Coach voor narcistisch misbruik

Wendy Relaties TV
Coach voor het terugwinnen van je gezondheid

Wendy Gezondheid TV


Coach voor hoger bewustzijn

Wendy Ontwaking TV


 

81 views0 comments
bottom of page