Heb jij enig idee hoeveel invloed jouw cultuur op je heeft als we het hebben over gezondheid?

Updated: Jun 4, 2021


Wel in dit artikel ga ik het hebben over de gezondheid en de Belgische cultuur. En vooral hoe deze laatst in het collectief bewustzijn zijn invloed heeft elke dag naar jou in je keuzes rond gezondheid.


Dat is een belangrijke om echt diepgaand bij stil te staan?


Want in België heersen 2 culturen namelijk die van Vlaanderen en die van Wallonië. Er zit een immens verschil tussen de twee. Beiden hebben ze op hun manier invloed hoe wij omgaan met gezondheid tot je u er bewuster van wordt, dan kan jij bewuste keuzes maken.

In Wallonië staan zo zaken doen, competitie, samenwerken en innoveren eerst voor gezondheid.


Voor Vlaanderen is dit anders en zelfs die wordt voor heel België aanzien en deze zijn in de volgorde dat ik ze noem:

· Hiërarchie

· Regels

· Centralisatie

· Alles in formulieren gieten

· Analyseren

· De eer eerst

· Welzijn


Gezondheid staat zelfs niet in de lijn tenzij je welzijn als de groter koepel zou zien van gezondheid.


En als we dit als een regel verder mee nemen in dit artikel zou ik zeggen dat er in de wereld slechts weinig landen zijn waar welzijn op een hogere plek staat, doch zijn ze er. Bij deze landen staat welzijn niet laatste maar op de vijfde plek. Deze landen zijn:

· Zweden

· Nederland

· Noorwegen

· Finland

· Denemarken

· Oostzeelanden (Litouwen, Estland, Letland)


Geen wonder dat wij dus met een pandemie zitten zoals Corona. Wordt het eens geen drastische tijd, maar echt tijd dat wij allemaal welzijn en onze gezondheid niet op de laatste, ook niet op de vijfde maar ook op de eerste plaats gaan zetten.


Ik krijg meer en meer door dat zolang wij dit niet doen we nog lang met die gedoe rond Corona gaan zitten.Het is een persoonlijk proces van ontwaking dat we elk afzonderlijk horen aan te gaan.

Wat bedoel ik met gezondheid/welzijn op de eerste plek zetten?

Wij zijn zo gefocusseerd op wat ik zie een cultuur van controle en alles in bedwang houden in de gedachte dat die regels, die papieren een hulp bieden. Hoeveel mensen stellen het niet allemaal in vraag of dat de huidige werking in deze maatschappij nog wel hoort bij deze tijden? Veel, zeker zij die hun ogen open doen. En ik heb het dan niet over mensen van een andere cultuur die hier wonen en waar mensen zich op blindstaren. Er zijn echt diepere oorzaken en bewegingen hier die stromen die niet meer juist zitten, maar ik ga hier niet aan politiek doen. Dat is niet aan mij besteed want ik ben daar te eerlijk voor en ik verkies om in die eerlijkheid te blijven.