top of page

Artikel staat onder deze aankondiging

Twijfel?
Proef tijdelijk van de academie

Nu 1ste maand  -25% korting

Het gevaar van de omgeving van de narcist

Updated: Sep 5Als het om narcisme gaat en de invloed op gezondheid wordt er weinig gesproken over de totaliteit van de omgeving die de narcist om zich creëert. Als je nog niet goed weet wat een narcist is, dan stel ik voor om het artikel over narcisme hier te lezen. Klik hier!


Als ik hier in deze tekst spreek over narcist, dan heb ik het niet over mannen, maar over mannen als vrouwen die aan de criteria voldoen.


Deze omgeving kan zelfs meer schade toebrengen dan de narcist zelf.

De narcist gaat er namelijk voor om een groep achter zich te krijgen en rond zich te plaatsen die hem of haar zo gelooft dat deze groep alles doet om de narcist te verdedigen als er goed over te spreken.


Maar hoe ziet deze omgeving er uit?
De leden die in de omgeving van de narcist verkeren zijn:

* een slachtoffer

* enablers of onderhouders

* flying monkeys

* andere narcisten
Wie zijn slachtoffers?

Hier verdelen we de groep in primair, secondair en tertiaire voeding, op vlak van aandacht voor de narcist.

Primair is het doelwit, nl. het slachtoffer zelf.


Dit slachtoffer wordt bewust gekozen omdat het iets heeft waar de narcist afgunstig om is, wil nabootsen, imiteren, …. Dat kan gaan om uiterlijk, intelligentie, empathie, inzichten, tot zelfs wanneer iemand wegens ziekte thuis is.


Vaak zijn het gevoelige, hooggevoelige tot empaten die uitgekozen worden.

De fout die hier vaak bedacht wordt is dat het altijd allemaal mensen zijn die gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Het komt minder voor, maar er zijn narcisten die ook slachtoffers kiezen die juist zelfvertrouwen hebben.


De narcist weet direct waar de pijnpunten (d.w.z. werkpunten) van de persoon zitten en maak daar altijd handig gebruik van.


Enablers of onderhouders?

Een onderhouder is iemand die vanuit zijn empathie het gedrag van de narcist via excuses gaan rechtvaardigen, maar in wezen eigenlijk het gedrag goedkeurt. De narcist krijg hier bevestiging door om zijn gedrag verder te zijn.

Zij zijn de types die uitspraken doen zoals:

· Ja, maar dat is waarschijnlijk niet zo bedoeld.

· Ja, maar ik ken die man hij bedoeld het niet zo.

· Hij of zij heeft een moeilijke jeugd gehad.

· Hij zal waarschijnlijk angst hebben om aan zelfreflectie te doen.

· Hij zal waarschijnlijk geen vragen durven stellen omdat jij grenzen stelt.

· Wees de grotere persoon.

· Ja, maar die persoon heeft dat met de beste intenties gedaan.

· Het is nog steeds je moeder.

· Het zijn je ouders en je moet ze helpen.

· De bijbel zegt dat je u vader en u moeder moet eren.

· Het is echt een goed mens.

· Het wordt tijd dat je over je kwaadheid heen komt.

· Bid over je situatie en ze zal verbeteren.

· Ze doet toch haar best he.

· Ze is oud en hoort niet goed.

· Ze zijn verwend geweest.

· Zijn vader was een rokkenjager.

· Het leven is te kort om je druk te maken over hun gedrag.

· Er zijn 2 zijden aan elk verhaal.

· Wel, ik heb nooit een probleem met hem gehad.

· Het is toch niet zo erg.

· Ze is altijd al zo geweest.

· Stop met zagen.

· Jij bent degene die moeilijk is .

· Jij bent de pester.

. Ze werken hard.

· Ze doen er alles voor om jou alle comfort te geven.

- Het is jouw schuld omdat je niet meer in gesprek gaat met hen, wees eens vriendelijk tegen hen.

Er zullen nog vele voorbeelden in deze lijn zijn. Als je er nog kent, mag je ze zeker in reactie op dit bericht hier op de website meedelen.


Vanuit deze manier gaan ze mensen die echt slachtoffer zijn terug in hun trauma duwen. De persoon zelf (slachtoffer) gaat nog meer wantrouwen hebben, voelt zijn zelfvertrouwen zakken en gaat zichzelf nog meer in vraag stellen of deze zelf misschien niet de narcist is.


Typisch aan enablers is dat ze naast het onderhouden van de narcist in hun gedrag vaak mensen zijn die gedrag van de narcist negeren, niet willen zien. Het kunnen familieleden zijn, buren, vrienden, empaten, HSP’ers tot andere narcisten. Enablers kunnen ook mensen uit de sociale sector zijn die niets weten van narcisme of toch te weinig om het te zien.


De onderhouders geloven niet dat zulk diepgaande toxische personen nooit kunnen veranderen. Ze geloven sterk in geduld als een vreugd en leven daar in, maar als het gaat om een narcist geldt deze regel niet. In tegenstelling het gaat niet veranderen, narcisten veranderen niet…. In hun nabijheid blijven is ziekte in je lichaam uitnodigen.Ik bedoel hier mee dat jij echt een ziekte gaat ontwikkelen omdat je niet doet wat goed is voor jezelf.


Enablers zullen nooit zeggen dat het gedrag slecht is wat de narcist stelt. Ze willen de status quo houden en ze gaan zwijgen over wat er niet kan of verkeerd is aan het gedrag van de narcist. Ze hebben vaak angst om een voordeel te verliezen dat zij vinden dat ze halen uit de relatie met de narcist.

Onderhouders kunnen ook in traumatische gehechtheid zitten met de narcist tot een afhankelijkheidsrelaties hebben zoals co-afhankelijkheid met de narcist.


Enablers zijn die mensen die zeggen zich neutraal op te stellen maar toch met de narcist omgaan en doofpotoperaties toepassen als ze weet hebben welke gedragingen de narcist werkelijk naar zijn slachtoffer stelt. Ze zullen zelfs zwijgen over pesterijen om de narcist aan hun kant te houden. Ze staan niet stil bij de gevolgen van hun gedrag, hun zwijgen naar het slachtoffer. Ze zijn op hun eigen manier egoïstisch.


Weet wel dat een narcist wel een moeilijke jeugd heeft gehad, met trauma tot zelfs een ouder die een narcist tot psychopaat is. MAAR dit verontschuldigd de narcist niet om het gedrag te stellen dat hij of zij doet. Het blijft verkeerd en fout.


Flying monkeys?

Waar deze term van komt is minder van belang, wel dat je weet wat het inhoud.

Ze doen het werk van de narcist door het slachtoffer slecht te maken, er over te roddelen, hun eigen acties in de schoenen van het slachtoffer te schuiven. Ze doen wat de narcist vraagt en gaan geen pogingen maken om het slachtoffer te leren kennen. Ze nemen alles aan van de narcist.


Zij zijn het die zorgen dat het slachtoffer er uit komt te zien als de dader. Zodanig dat iedereen het slachtoffer gaat in vraag stellen en alleen komt te staan.


Deze flying monkeys schieten in actie zodra een slachtoffer de narcist wil verlaten of de narcist als “narcist” wil uitroepen. Dat wordt gedaan om te zorgen dat de narcist er goed uit ziet in het sociale leven en er uitkomt als slachtoffer terwijl deze juist de dader is.


Doen flying monkeys dit bewust; dat is afhankelijk. Er zijn er die door hebben wat er gaande is, maar om een bepaald voordeel te houden uit de relatie met de narcist te kunnen bewaren, blijven ze verder doen met hun gedrag. Anderen weten het niet en worden door de narcist zelf zwaar bespeeld vanuit meerdere vormen van manipulaties.


Flyinng monkeys zijn mensen die zowel contact hebben met slachtoffer als met de narcist. En als iemand bijvoorbeeld in een appartementsgebouw woont en alle contacten verbreekt dan gaat de narcist op zoek naar kennismaking met mensen uit de omgeving van het slachtoffer om zo via hen aan info te komen, weer om het slachtoffer zo te bespelen. Het doel is dat het slachtoffer er als dader uitziet en alleen komt te staan als dat de narcist er uitkomt als slachtoffer. Zo verliest het echte slachtoffer alle steun.


Flying monkeys zijn mensen die voort gaan op roddels, zelf roddelen en doen alsof ze nooit roddelen. Een narcist doet dit ook! Daarom dat ik altijd zeg; roddel niet over een ander en doe er niet aan mee.


Dit zijn mensen die net zoals de enablers in de categorie vallen van secondaire en tertiaire vorm van aandacht voor de narcist. Wie dat is kan variëren van familieleden, buren, collega’s….
Andere narcisten?

Maar het kan zijn dat de narcist een andere narcist er uitkiest om deze te domineren. Lang duurt het in het laatste geval niet, want dan gaan beiden zoeken naar een nieuw slachtoffer waar ze beiden voeding uit halen. Twee narcisten samen kunnen trouwen en lang samen blijven maar de verveling slaat er snel toe zodat ze snel bijvoorbeeld een derde persoon zullen inschakelen om seks-spelletjes bijvoorbeeld te spelen.


Ze doen hun ogen bij wijze van spreken dicht voor het gedrag van de ander en vinden het fantastisch iemand te hebben gevonden die denkt en kijkt zoals hen.

Op korte termijn gaat het wel om een machtsspel gaan wie van de twee het meest dominant is. Ze kunnen net zoals andere relaties waar 1 narcist aanwezig is, heel lang samen blijven op voorwaarde dat één van hen twee er mee gediend is de “volger” te zijn. In praktijk gaan deze relaties om machtspelletjes.Ga je narcisten in eenzaamheid vinden?

Narcisten ga je nooit alleen vinden, ze zullen dus altijd een kleine of grote groep om zich heen hebben. Ze kunnen niet alleen zijn. Hun leven draait om de aandacht van de ander. Dat is hun voeding om hun zelfbeeld als hun zelfvertrouwen te maken. Ze zijn enorm afhankelijk op dit vlak.


Als het om de omgeving van de narcist gaat als de narcist zelf heb ik één doorslaggevend advies: verbreek alle contact zonder uitleg en ga verder met mensen die heel goed voor je zijn.


In de toekomst ga ik nog dieper in gaan op deze omgeving, want er valt nog veel te zeggen.


In spirituele gezondheid, vrijheid en trillingsverhoging.

Wendymeer info over www.mertenswendy.com
Relevante artikels

2,509 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page