top of page

Proef van de live online academie

Nu 1ste maand  -25% korting

Je nieuwe partner of je kind?
Te pas en te onpas komen we gedurende ons leven op een kruispunt waar we keuzes te maken hebben. Op dit kruispunt hebben we vanuit een wens naar controle graag het weten van de uitkomst, omdat we bijvoorbeeld vinden dat we: - al genoeg geleden hebben. - alles geleerd hebben. - het allemaal wel weten. - we denken: waarom zou ik nog iets doen? Het helpt verre van. - we denken: het overkomt me toch altijd opnieuw. - alles als rozengeur en als maneschijn te hebben in het leven

Om dit duidelijker te maken zet ik het om in een voorbeeld dat rechtstreeks uit de praktijk komt.


Ilse, moeder van Jynthe, leert een nieuwe man ‘Ivan’ kennen. Na een goede 2 a 3 weken trek ze in bij hem. Haar dochter Jynthe laat ze met alles wat betreft het huurhuis waar ze als moeder en dochter in woonde, achter. Dochter zit zonder vast inkomen, wel een lage uitkering, en redt het met de inkomsten die ze heeft. Af en toe helpt Ilse haar dochter met inkopen betreffende voeding. Haar dochter zoekt geredelijk contact om in gesprek te gaan over de situatie en moeder wijst het af. Haar nieuwe vriend is tegen de dochter en stimuleert moeder om heel veel afstand te nemen van haar kind. Tevens domineert de nieuwe vriend de moeder zo dat ze afstand neemt van alles wat voor haar zoveel goeds deed in haar genezing. Van cursussen, vrienden tot zelfs mensen die haar positief stimuleerden. Ze maakt op haar eigen manier kort door de bocht  een breuk met dochter en iedereen die haar stimuleerde. ( een ware situatie waar de namen veranderd zijn)

Zodra de wens er is om een zekerheid te hebben over de uitkomst van iets wat je overweegt te doen, is het ego en de ratio als je overtuigingen de overhand aan het nemen. Je stapt op dat moment letterlijk uit je connectie met de bron. En in dit voorbeeld is een toxisch persoon of misschien wel eens een sensitieve narcist aan het werk.. Deze persoon maakt gretig gebruik van de kwetsuren van het ego van de moeder en de moeder stapt vanuit haar ego-wensen in de valkuil. Ze gaat geeft alles op en zondert zich af van wat haar helpt en waar ze van houdt in ruil voor wat ze gelooft dat een goede keuze is. Ze ziet de "rode vlaggen" wel , maar duwt ze weg. Ze wil ze dus niet zien.


Als ik hier met je terugkom op het voorbeeld dan had Ilse eigenlijk 3 wegen voor zich liggen:

  • Kiezen voor de dominerende partner (en het kind van haar dat de partner goedkeurt)Kiezen voor haar eigenliefde, haar eigen pad, haar eigen positieve ontwikkeling en de relatie met beide kinderen hebben.

  • De relaties behouden die goed voor haar waren, verder gaan zonder haar dochter

  • De relaties behouden die goed voor haar waren, verder gaan zonder haar nieuwe vriend en alles leren over toxische relaties

  • Ter plaatse blijven staan. (Hoe raar ook, dit is ook een pad. Wel één dat in een cirkel draait)

  • Blijven wonen bij haar dochter. De relatie veel meer tijd geven en stoppen met cursussen.

en er zijn nog mogelijke opties aan keuzes hoor!


Een keuze maken is uitdagend voor sommige mensen, daar zij ook wel eens hun verbeeldingskracht laten werken in negatieve zin op dat moment. Het activeert stress als je vanuit het ego kiest.

Keuzes maken in het leven hebben te maken met het leren van vorige ervaringen, jezelf openstellen om bij te kunnen leren, je vertrouwen op verschillende niveaus te vergroten en het weten dat een keuze je dichter bij je zielenpad kan brengen. En verder gaan op wat je kent zonder de uitkomsten te weten. Controle op uitkomsten loslaten want als we controle op uitkomsten willen gaan we ons leren beperken net als de groei stil leggen. Dan heeft het leven maar een weg en dat is een gigantische grote zware situatie op ons pad zetten dat we maar twee wegen hebben: sterven of doodgaan.

Terugkomend op het voorbeeld: Ilse zei altijd niets aan keuze te kunnen noch willen maken dat ze het allemaal wilde. Zowel de man die haar domineert en alles stuk maakt als haar kinderen als haar stimulerende omgeving.. Dit kan niet als je met een toxische relatie zit.

Toch heeft ze de keuze gemaakt ondanks te beweren niets te kiezen. Haar keuze was voor de dominerende man, haar kind dat de man goedkeurt en de relatie met de dochter te laten afsterven.


Hoe meer een soortgelijke situatie zich herhaaldelijk voordoet, hoe meer een situatie je eigenlijk vraagt om er dieper naar te kijken als uit het geheel te leren.  

Ook de stap zetten om hiermee bezig te zijn is een keuze maken.

Als we terugkijken naar het voorbeeld van Ilse, wel dan is dit in haar situatie al verschillende malen geweest dat ze een man tussen haar en haar kind komt laten te staan. Dat ze kiest voor een man die zo domineert dat zichzelf volledig verliest. Leert ze uit de herhaling? Neen, ze blijft dezelfde keuzes maken ondanks dat ze beweert niets aan keuzes te maken. Ze houdt zichzelf blind met een focus op de buitenwereld dat deze de oorzaak zijn.

Een weet hebben van de uitkomst wil zeggen dat je zelf zo zuiver bent dat je alles voelt, ruikt, weet van jezelf, dat je weet hebt van geheel het verleden en geheel de toekomst, zodat je dan weet wat de uitkomst is en ziet dat dit het juiste voor je is. En dan ga nog dat doen wat het meest je opbrengt in levenslessen. Het ego is namelijk uitgeschakeld.

Vandaar dat het belangrijk is om te vertrouwen dat wat op je pad komt in je leven altijd juist is, omdat het je dat leert wat jij nodig hebt in je proces.

Kijkend naar het voorbeeld van Ilse is de vraag wie of Ilse vertrouwen heeft in de uitkomst zonder deze te weten? Neen, want ze kiest voor een ‘schijn’ zekerheid omdat ze angst heeft volledig alleen te zijn. Ze heeft angst om te leren zelfredzaam te zijn, om werkelijk volledig van zichzelf te houden. En zolang ze de angsten blijft volgen als de dominantie van andere mannen blijft in dit voorbeeld het leren uit. Enkel herhaling kan hier bestaan totdat Ilse zelf kiest om het geheel te doorbreken en de juiste hulp inschakelt voor haar transformatie.

Daarom zullen keuzes die je maakt zonder een gefixed resultaat komen, anders zou het leren afwezig zijn. Anders zou je de groei van je eigen ziel tegenhouden. En groeien is nu net het doel van je ziel. Blijven staan is de grootste wens van het ego.

In spirituele gezondheid, vrijheid en ontwaking Wendy Mertens©

PS: het voorbeeld is waargebeurd doch zijn de namen fictief om de mensen die hierbij betrokken zijn te beschermenWekelijkse nieuwe podcast over "narcisme en gezondheid", klik hier

Je eigen ontwakingsproces een boost geven in deze tijden is nu de stap, klik hier

Wekelijks een nieuwe podcast over "ziekte terugbrengen op natuurlijke wijze naar gezondheid", klik hier

Wekelijks een nieuwe podcast over schaduw, ego en ontwaking, klik hier9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page