Je nieuwe partner of je kind?

Updated: Jan 8, 2020
Te pas en te onpas komen we gedurende ons leven op een kruispunt waar we keuzes dienen te maken. Op dit kruispunt hebben we vanuit een wens naar controle graag het weten van de uitkomst, omdat we bijvoorbeeld vinden dat we: - al genoeg geleden hebben. - alles geleerd hebben. - het allemaal wel weten. - we denken: waarom zou ik nog iets doen? Het helpt verre van. - we denken: het overkomt me toch altijd opnieuw. - alles rozengeur en als maneschijn te hebben in het leven

Om dit duidelijker te maken zet ik het om in een voorbeeld dat rechtstreeks uit te praktijk komt.


Ilse, moeder van Jynthe, leert een nieuwe man ‘Ivan’ kennen. Na een goede 2 a 3 weken trek ze in bij hem. Haar dochter Jynthe laat ze met alles wat betreft het huurhuis waar ze als moeder en dochter in woonde. Dochter zit zonder vast inkomen , wel een lage uitkering, en red het met de inkomsten die ze heeft. Af en toe helpt Ilse haar dochter met inkopen betreffende voeding. Haar dochter zoekt geredelijk contact om in gesprek te gaan over de situatie en moeder wijst het af. Haar nieuwe vriend is tegen de dochter en stimuleert moeder om heel veel afstand te nemen van haar kind. Tevens domineert hij haar zo dat ze afstand neemt van alles wat voor haar zoveel goeds deed in haar genezing, zelfs mensen die haar positief stimuleerden. Ze maakt op haar eigen manier kort door de bocht  een breuk met dochter en iedereen die haar stimuleerde. ( een ware situatie waar de namen veranderd zijn)

Zodra de wens er is om een zekerheid te hebben over de uitkomst van iets dat je overweegt te doen, is het ego en de ratio als je overtuigingen de overhand aan het nemen. Je stapt op dat moment letterlijk uit je connectie met de bron.


Als ik hier met je terugkom op het voorbeeld dan had Ilse eigenlijk 3 wegen voor zich liggen:

  • Kiezen voor de dominerende partner ( en het kind van haar dat de partner goedkeurt)Kiezen voor haar eigenliefde, haar eigen pad, haar eigen positieve ontwikkeling en de relatie met beide kinderen hebben.

  • De relaties behouden die goed voor haar waren

  • Ter plaatse blijven staan. (Hoe raar ook, dit is ook een pad. Wel één dat in een cikel draait) Een keuze maken is uitdagend voor sommige mensen, daar zij ook wel eens hun verbeeldingskracht laten werken in negatieve zin op dat moment.

Keuzes maken in het leven hebben te maken met het leren van vorige ervaringen, jezelf openstellen om bij te kunnen leren, je vertrouwen op verschillende niveaus te vergroten en het weten dat een keuze je dichter bij je zielenpad kan brengen.

Terugkomend op het voorbeeld: Ilse zei altijd niets aan keuze te kunnen noch willen maken dat ze het allemaal wilde. Zowel de man die haar domineert en alles stuk maakt als haar kinderen als haar stimulerende omgeving..

Toch heeft ze de keuze gemaakt ondanks te beweren niets te kiezen. Haar keuze was voor de dominerende man , haar kind dat de man goedkeurt en de relatie met de dochter te laten afsterven.


Hoe meer een soortgelijke situatie zich herhaaldelijk voordoet, hoe meer een situatie je eigenlijk vraagt om er dieper naar te kijken als uit het geheel te leren.  Ook de stap zetten om hiermee bezig te zijn is een keuze maken.

Als we terugkijken naar het voorbeeld van Ilse, wel dan is dit in haar situatie al verschillende malen geweest dat ze een man tussen haar en haar kind komt laten te staan. Dat ze kiest voor een man die zo domineert dat zichzelf volledig verliest. Leert ze uit de herhaling? Neen, ze blijft dezelfde keuzes maken ondanks dat ze beweert niets aan keuzes te maken

Een weet hebben van de uitkomst wil zeggen dat je zelf zo zuiver bent dat je alles voelt, ruikt, weet van jezelf, dat je weet hebt van geheel het verleden en geheel de toekomst, zodat je dan weet wat de uitkomst is en ziet dat dit het juiste voor je is. Enkel de bron kan dit op dit hoogste moment.

Vandaar dat het belangrijk is om te vertrouwen dat wat op je pad komt in je leven altijd juist is, omdat het je dat leert wat jij nodig hebt in je proces.

Kijkend naar het voorbeeld van Ilse is de vraag wie of Ilse vertrouwen heeft in de uitkomst zonder deze te weten? Neen, want ze kiest voor een ‘schijn’ zekerheid omdat ze angst heeft volledig alleen te zijn. Ze heeft angst om te leren zelfredzaam te zijn, om werkelijk volledig van zichzelf te houden. En zolang ze de angsten blijft volgen als de dominantie van andere mannen blijft in dit voorbeeld het leren uit. Enkel herhaling kan hier bestaan totdat Ilse zelf kiest om het geheel te doorbreken.

Daarom zullen keuzes die je maakt zonder een gefixed resultaat komen, anders zou het leren afwezig zijn. Anders zou je de groei van je eigen ziel tegenhouden. En groeien is nu net de grootse wens van je ziel. Blijven staan is de grootste wens van het ego.

Liefdevolle groeten, Wendy Mertens©

PS: het voorbeeld is waargebeurd doch zijn de namen fictief om de mensen die hierbij betrokken zijn te beschermen
Sluit je aan bij mijn GRATIS Facebook-groep Samen op weg met Wendy en laat me weten wat je ontdekt! Deze community biedt je ondersteuning op een veilige plek waar je je waarheid spreekt, inspiratie opdoet en om hulp vraagt ​​terwijl je door de reis van het leven navigeert ... en ik ben erbij!5 views1 comment
<