top of page

Proef van de live online academie

Nu 1ste maand  -25% korting

Kan narcisme voorkomen worden?

Updated: Sep 5


Kan narcisme in de wereld verholpen worden?

Ter verduidelijking ik heb niet over de zogezegd fabel rond het woord dat narcisme gelijk is aan gezond narcisme. Een ander woord dat voor "gezond narcisme" gebruikt wordt is zelfliefde. Zoiets bestaat niet op vlak van ego. Zelfliefde is een sensatie die je ervaart als je connectie met je ziel hebt. Een sensatie is geen gevoel! Ik heb het werkelijk over pathologisch narcisme. Hier kun je er wat meer over lezen wat ik er mee bedoel als hoe het zit met de mensen in de kring van narcisten.

Ik hoor vaak de vraag “Hoe kan je narcisme voorkomen?” Dit is geen simpel zwart-wit antwoord. Als je graag een zwart-wit antwoord wil is mijn advies zoek de eerste de beste narcist in je omgeving op. Zwart-wit denken en oplossingen zijn typisch aan narcisten als aan mensen die wel eens lichte tot zware trekjes kunnen hebbenvan narcisme. Dit is geen aanval aan gelijk wie die dit leest. Mocht je weten dat jij zo iemand bent die geen narcist is, maar wel naar zwart-witte antwoorden zoekt, dan nodig ik je graag uit voor dringend begeleidend transcendent werk in plaatst van tegen jezelf te blijven zeggen "ik ben nu eenmaal zo". Terug naar het onderwerp!

Ten eerste een volwassen narcist, gelijk welke soort in zijn categorie, ga je nu noch in in de toekomst kunnen uitnodigen om aan innerlijk werk te doen, zelfreflectie, voorbij ego te leven, te kijken naar de gevolgen van hun gedrag naar anderen. Voor ik aan mijn uitleg start wil ik duidelijk maken dat er 14subcategorië, zijn in narcisme (dus inclusief de donkere triade) en dat niet elke narcist even herkenbaar is als dezelfde aanpak vraagt. De fout dit je dus in je denken kan hebben zitten is dat je iets kent van narcismen dat je ze allemaal herkent en zo terug in de vlakuil van een andere soort zit. Ik heb zelfs als verpleegkundigen en agenten gekent, die ondanks vakken als pscychologie en crimonolige in hun opgleiding, letterlijk in de valkuil van personen met een ego van sociapatie en pathologisch narcisme gestapt zijn omdat ze een fout beeld hebben van "narcisme". Met YouTube filmpej volgen heb je een beetje kennis, maar geen healing hier in. Plus is het van doorslaggevende noodzaak dat ieder mens over narcisme bijleerd als preventie. En dan niet via Youtube -kanalen , wel hier in de academie. Zo voorkom je dat het universum je dit soort mensen op je pad zet om karmische lessen te leren. Kennis is geen preventie, het hoort dieper aan gepakt te worden. Bovendien als je ouder bent en dekt dat je het kan uitstellen tot je kinderen volwassen zijn, dan ga je er te laat aan starten. Nu, hoor je het al te doen zo geeft je het mee via de opvoeding!

Personen met een ego van patologisch narcisme (dus ook iemand in de donkere triade) zijn er wel toe in staat om naar zichzelf te kijken, maar hebben ze de wens om te onderzoeken waarom er wat misloopt in elke relatie niet. In hun ogen loopt er helemaal niets mis want zij hebben de aandacht voor hun vals onderhouden rol van slachtofferschap en daarnaast houden ze van dagelijkse conflicten. De narcist heeft, in tegenstelling tot foute verhalen die vaak vertelt worden, geen nood aan macht (uitgezonderd de grandioze klassieke narcist), maar wel behoefte en nood aan aandacht. Het maakt dus niet uit of ze negatieve of positieve aandacht hebben. Dat geldt ook voor de zwaarste categorieën, psychopaten en sociopaten. Met dat verschil dat deze laatste wel superieure eisen in hun relaties, supersnel handelen en emotioneel koud zijn. De narcist heeft wel gevoelens! Personen met een ego van patologisch narcisme hebben geen ware empathie, ze kunnen wel "rationele empathie" faken. En daar stappen veel mensen in de valkuil. Deze mensen , dus niet de Personen met een ego van patologisch narcismee, weten niet echt wat “echte” empathie is of inhoud of misschien hebben ze door hun opvoeidng enkel de fake vorm gekent. Ze vervallen dan in deze valkuilen omdat ze gewoon zijn rationeel empathisch te zijn. Empathie zit niet in de woorden, echte empathie ga je opmerken als je het kent! Wees dan ook heel eerlijk met jezelf. Ga bij elke twijlgel het verschil leren keen . Dat begint al met het ontdeken van wat toxisch is . Dat kan je hier doen in de reeks "wat is toxisch gedrag?"!


De grooste angst dat een persoon met een ego van een narcist heeft is aandacht verliezen, geen reactie als dat jij hem of haar door hebt. Op neurologisch vlak (ontwikkeling hersenen) zijn narcisten via hersenscans te herkennen omdat net het deel in de hersenen dat empathie toont niet oplicht bij onderzoeken. Het deel is dus niet actief. Bij psychopaten en sociopaten, sommige narcisten, heeft men zelfs ontdekt dat er een link is bij velen van hen met een hersentrauma dat plaatsgevonden had voor het 4e levensjaar. Bijvoorbeeld; ze zijn bij de bevalling op de grond met hun hoofd gevallen. Een ander voorbeeld: ze zijn van de trap gevallen of gegooid of uit raam gevallen met een ongeluk en ze zijn op hun hoofd terecht gekomen. In bepaalden gevallen zijn er zelfs linken met kinderen die op jonge leeftijd zwaar seksueel misbruikt zijn en dan opgroeien tot psychopaten en sociopaten. Maar vaak worden ze ook zo geboren en zien ouders de zogezegdede "rode vlaggen" over het hoofd. De vraag is echter of ze het over het hoogfd zien, negeren of niet willen zien dat hun kind met een serieus probleem zit. Je kan dus niet zeggen omdat iemand als kind voor zijn 4e levensjaar misbruikt is, dat het automatisch een sociopaat of psychopaat is of zelf een narcist. Andersom vind men de link dus wel. Maar het kan even goed zijn dat met uit historisch onderzoek bij de persoon ziet dat deze als kind verwend is of altijd zijn/haar zin kreeg. Er zit ook nog de factor van de natuur van de persoon dat al aanwezig is of zich ontwikkeld in het eerste levensjaren van het kind. Dat wil dus zeggen dat als je een kind hebt met een zeer gevoelige natuur maar groot egoïsme en dit blootstelt aan een narcistische ouder je een andere uitkomst hebt, dan wanneer je een kind met een zeer gevoelige natuur maar groot medeleven vermogen aan zo een ouder blootstelt. Zo krijg je dus dat in één gezin het mogelijk is met 2 of 1 narcistische ouder(s) zowel een nieuwe narcist in wording als een empaat uit dit nest kan komen. Maar het kan even goed een persoon zijn zonder kenmerken van narcisme, empaat, zonder HSP te zijn. Het kind kan even goed een persoon zijn - weliswaar is deze kans klein- die immuun is voor de narcist. Dit laatyste is een zeldzaamheid. Deze immune persoon zal op zijn 16e zich ,misschien vroeger, volledig wegtekken uit heel de familiale kring.Ten tweede is er de wetgeving die spreekt over inclusie en recht van ouderschap. Er was ooit een tijd waarin mensen die downsyndroom hadden geen kinderen konden en mochten krijgen. Hun ouders hadden dan juridisch het recht om te zorgen dat ze een operatie ondergingen. Niet dat ik hier achter sta, maa rik gerbruik het even om een voorbeeld duidelijker te maken waar ik weet dat veel slachtoffers van narcistisch misbruik zich vragen bij stellen of eigenlijk wensen over hebben daar ze ergens de wens hebben om zo te kunnen voorkomen dat het misbruik doorgaat. Dat ondergaan van een vruchtbaarheidsoperatie bij personen met downsyndroom is afgeschaft vanwege inclusie denken en het recht op ouderschap. Er zijn wel nog ouders die preventief hun kind met downsyndroom laten steriliseren om willen van andere bijkomstigheden. Maar dan is er gesprek geweest met alle betrokkene en uitgelegd op niveau van de persoon met downsyndroom. Zo hoort het toch althans in België. Ik hoor dan wel eens zeggen dat personen met het ego van een pathologische narcist zouden moeten voorkomen (ik spreek niet over behoeden, wat dit woord heeft zelfs geen betekenis in de zin van voorkomen) worden ouder te worden. Hoe wel ik dit heel sterk begrijp voor de kinderen van een ouder met ego met narcistische persoonlijkheidstrekken, kunnen we in de vrijheid van keuze dit niet maken. Wat bovendien dan met mensen die wel aan zichzelf werken en tijdelijk narcistische trekken vertoeven omdat ze lang hebben moeten overleven in de de omgeving van een persoon met een ego van een pathologische narcist (of donkere triade)? Wel, stel dat iemand toch bij een psychiater terecht komt -dan hoort dit er al een te zijn die narcisme kent- ,en op dit vlak zijn er weinig in België gespecialiseerd, maar niet als het gaat om criminologen ? Maar er zijn weinig criminologen die ook psychiater zijn. Deze laatste kan enkel vaststellen en dagdosering doen qua medicatie (als die er mocht zijn). Personen met een ego van patohologisch narcisme hebben dagelijks of ten minste meermaals pe rweek therarie nodig. De theraeeut/e moet echt heel goed en gespecialiseerd zijn als besefgen dat in elke sessie bespeeld wordt met de ontellbare tactieken als manipulaties van deze cliënt. Dan moet nog aangewezen worden dat ze een gevaar voor de maatschappij zijn. Psychologisch en emotioneel gevaar in deze maatschappij is iets wat de rechtbanken niet aannemen (coerciv controle wetten bestaan enkel in US en Ierland) wordt hier in Belgoë. Over Nederland heb ik geen zicht! Colocatie als kan bewezen worden dat ze een gevaar zijn voor de maatschappij (dwz voor andere mensen) is de enige overblijvende optie. En er is een gespecialiseerde psychiatrische afdeling in België hiervoor. Ze kunnen ten hoogste de rechten afnemen zodat er met een bewindvoerder wordt gewerkt, maar dan moetern er heel duidelijk bewijzen zijn dat de persoon zichzelf als het gezin in zware financiële problemen brengt. Oei, ik heb hier al zoiets van stel geen mensen bloot aan zonder dat ze weten hoe hier mee om te gaan.

Vind je leven na een narcistische ouder

Ten derde: je dient het aan te pakken bij de oorzaken

Oorzaken zitten niet enkel bij de persoon met het ego van een narcsit zoals ik reeds besproken heb. Er zijn ook oorzaken ,onbewuste die ik aatnrekkingskoorden noem, bij jou! Deze derde vorm van oorzaken zitten, naast de natuur en de ouders die narcist zijn, in onze maatschappij nog op andere vlakken, namelijk: hoe ouders opvoeden, verwennen van het kind, kind niet leren wat emoties zijn er nog mee om te gaan, het onderwijssysteem dat presteren vooropzet en de cultuur in een land.

  • Op deze moment is geen enkel land op deze aardbol waar je geen persoon met het ego van een narcist kan vinden.

  • Ouders die nu leven uitgenodigd worden om: Alles te leren over narcisme op de moment dat ze de uitnodiging hier lezen zonder uitstel. Narcistisch gedrag moet zo vroeg mogelijk opgemerkt worden om een kans te hebben tot bijsturing! Aan hun eigen proces te werken en te leven vanuit ziel, voorbij ego. Dit is de tweed noodzaak voor elke ouder. Bewustvolle opvoeding te geven aan hun kinderen.

  • Ouders horen zelf te leren wat emoties werkelijk zijn en er mee te werken, leerkrachten ook om zo door te kunnen geven aan kinderen, tieners, jong volwassen hoe ermee op een trancendente wijze om te gaan.

  • Hogere preventie van pesters en andere aanpak van slachtoffers van pesterijen, vooral op de school als in de buurt waar men woont.

  • De cultuur in elk land hoort te worden getranscendeerd naar leven vanuit ziel eerst, natuurlijk gezondheid. Het heeft hier dus niets met geld te maken.

Wel horen we ons eigen proces nu naar hoger bewustijn aan te gaan in plaats van ziekte, gebrek aan tijd of de opvoeding aan kinderen als reden op te geven om dit proces uit te stellen. En als jij voor jezelf echt dit proces wil aangaan, nodig ik je uit voor begeleiding. Enkel als wij elk voor onszelf dit proces aangaan zijn we voor onszelf in staat om onze gezondheid echt natuurlijk te behouden tot terug te hebben. En als jij kinderen hebt, ben je in staat het aan hen door te geven.
Ten vierde: Narcisten, psychopaten en sociopaten hebben NEGATIEVE invloed op je gezondheid En dat varieert van je bloedkarma tot gelijk welke levenslessen jij nog niet gedaan hebt. Ze voelen, weten, proeven werkelijk waar je werkpunten zitten. En dat gaan ze tegen je gebruiken. Dus verwacht niet als je ziek bent dat ze rekening met je houden, ze houden enkel rekening met zichzelf. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die in hun leven in de dichte nabijheid te maken hebben met een ouder, kind, buur of partner die narcistisch is zware lichamelijke tot geestelijke ziektes ontwikkelen. Je hersenen gaan zich vervormen, neuronen sterven af, immuiniteit daalt, .... tot dat het je spirituele ontwaking blokkeert! Eindelijk brengt de narcist van alles naar boven dat verborgen was voor het slachtoffer. Spiritueel en op ontwikkelingsvlak zijn dit de uitnodigingen om er wat mee te gaan, maar je hoort eerst weg te stappen van die persoon (de narcist in dit geval). Dus wie niet ziek is, wordt ziek als je een narcist hebt waar je naast of mee samenleeft tot zelfs als je regelmatig of mee in contact komt. En als je ziek bent wordt je nog zieker. Korter kan ik het niet zeggen. Wel horen we ons eigen proces aan te gaan.


Laat me duidelijk zijn: het gedrag van de narcist is FOUT over heel de lijn. Veranderen kan je ze niet.Er immuun voor zijn wel. Dat laatste is niet hetzelfde als er kennis over hebben hoe je ze herkent. Immuniteit leer ik je hier!

Voor zij die slachtoffer zijn geweest heb ik dit nog te melden: als je niets doet aan je proces zodat je er uitkomt als de gewonde healer dan ga je levenslang de ene na de andere narcist (zelfs een andere categorie) op je levenspad blijven krijgen tot je de lessen doet. En als jij voor jezelf echt dit proces wil aangaan, nodig ik je uit voor begeleiding. Enkel als wij elk voor onszelf dit proces aangaan zijn we voor onszelf in staat om onze gezondheid echt natuurlijk te behouden tot terug te hebben. En als jij kinderen hebt, ben je in staat het aan hen door te geven.


De enige echte oplossing om te vorkomen dat deze ego's ontwkkelen is dat ierder mens aan zijn ontwaking van hoeger bewustzijn werkt, want enkel zo kan het via een bewustvolle opvoeding meegegeven worden. Geen uitstel, maar nu ouders!


Wie nu denkt op het einde van dit artikel dat het eigenlijk toch goed is de narcist in zijn of haar leven te hebbe, heeft het fout. Dit is het universum dat karmisch werk levert, maar jij hoeft jezelf die gruwel niet aan te doen.Wees de lessen van hun universum nu voor. En als je al in zo een relatie zit, kom dat meen samen met mij en andere op deze reis van immuniteit. Zet er stop aan! Warme steunvolle groeten,

©Wendy Mertens


PS Wil je nog meer van de signalen kunnen plaatsten, ga naar het YouTubekanaal Wendy Relaties TV (link hier onder te vinden), maar als je werkelijk een einde wil aan dit soort relaties in je leven klik op A.B.O


PS niets uit deze teksten mag gebruikt worden noch gekopieerd wordenmeer info over www.mertenswendy.com

 

Wat is een toxische relatie?

Wendy Relaties TV


Wil jij terug een gezond lichaam of geloof je dat het niet kan?

Wendy Gezondheid TV


Ontwaking, wat is dit?

Wendy Ontwaking TV


 24 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page