top of page

Proef van de live online academie

Nu 1ste maand  -25% korting

Loslaten kan ook gemakkelijk gaan
Het begint hier eigenlijk met een verhaal van een ervaring die reeds een tijdje achter de rug is, namelijk over een relatie die er toen was met Mariah (even een fictieve naam  om de persoon te beschermen als haar privé te respecteren). Voor mij was dit een vriendschapsrelatie!

Herinnerend aan de eerste maal haar te hebben ontmoet. Dit was bij Mariah thuis. Mijn aanwezigheid daar was juist omdat voor het vastzitten op vlak van  “loslaten”. Grappig dat net nu dit voorbeeld vanuit mijn eigen ervaring hier neer te schrijven en dat het onderwerp “loslaten” toen zo een les was om te leren.

Herinnerend hoe zij toen “ziek” leek. Met de vraag naar haar gericht vanuit een meelevendheid of alles goed was met haar kwam er een respons; “hoe weet jij dat er iets is? Ik krijg binnenkort een operatie”. En mijn antwoord op haar was; ”Het is alsof ze ’t in mijn hoofd leggen. En ’t is nodig, maar komt goed.” Ze knikte en bevestigde dat het nu de 2e maal was dat dit iemand aan haar zo zei. Daar bleef de conversatie toen bij en we gingen verder aan het werk met de heling.


Mariah is op mijn aardse pad geweest tot 2015! De laatste jaren gingen we samen naar een doorlopende workshop. Voor mij waren er althans heel eel signalen van “vriendschap”. Ja met voorzichtig sprekend over mijn ervaring. Soms ga je lezen dat hier in dit artikel gelezen staat dat doorheen mij gekomen is vanuit mijn zoeken tussen de dimensies.

In het laatste jaar kwamen er voor mij redelijk wat inzichten en uitdagingen in deze relatie die hier een stukje gedeeld worden in de artikels. Gebeurtenissen kwamen tot stand tussen mijn haar zoals het echt vast lag. Iemand die Mariah kende had reeds klaar en duidelijk tegen me gewoon gezegd “Mariah is van mij en doe er alles om dat zo te houden. Ik maak kapot wat jullie hebben.”

Ja, jaloersheid en bezitterigheid, maar het “weten” was er direct dat die vrouw het meende. De wijsheid kwam naar boven en begeleidde me. Het bespreken met Mariah was uitgesloten daar ze deze dame werkelijk verdedigde tegen andere als haar heel veel medelijden schonk.Wat te doen? Vanuit een diepe wijsheid ontvouwde zich ’t antwoord om dat wat er zich ook “speelde” tussen deze 2 vrouwen het te laten ontvouwen want het was hun karmische les. Ze hadden samen wat te leren in deze relatie.

Bij het  “zoeken” tussen de dimensies van de andere levens gaf mijn intuïtie aan dit te doen omdat het herhaling was van andere levens. De beelden bevestigde inderdaad dat deze situatie zich als minsten 6 levens herhaalt had. En ondertussen zijn er 7 levens hierover gekend. Met dit inzicht kwam intuïtief het antwoord dat best was om de zielencontracten te laten ontvouwen; haar loslaten, laten leren uit deze herhalende situaties en simpelweg van haar houden als een ziel..

Behoefte naar oplossing? Innerlijk wetende dat ’t juist was, doch heeft ’t even geduurd, een aantal weken, om in de liefde van het loslaten te komen te staan en daar te blijven staan.  Mijn “ego” had een behoefte om het opgelost en geheeld te zien doch het vertrouwen van mijn ziel keerde steeds naar boven “de oplossing ligt steeds vast” wat dat juist in hield is volledig losgelaten in het vertrouwen dat het universum dit wel invult en weet. Het loslaten bracht me een vrijheid en een stroom die terug vloeide met een “weten” vanop zielsniveau dat zoiets als een echter scheiding in een relatie onbestaande is. Ben blij haar ook het geschenk te hebben gegeven van vrijheid.

Liefdevolle groeten, Wendy©  27/11/20179 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page