top of page

Proef van de live online academie

Nu 1ste maand  -25% korting

De verschillende vormen van karma in je leven.

Updated: Jul 19


De verschillende vormen van karma in je leven.- Wendy Mertens

Karma is iets heel complex. Zo complex dat je al echt in hoger bewustzijn hoort te leven om af en toe antwoorden hierover in fragmenten te ontvangen, maar je kan het nooit ten volle verstaand, begrijpen daar je dan het universum ( of wat jij God, Allah, JHVH, ...) hoort te begrijpen. De mind kan dit niet!


Hier zijn enkel fragmenten van soorten karma. Deze fragementen met onderliggendheden ligt ik meer toe in het e-book( klik op foto). Plus dat ik in het e-book je vertel hoe jij versnel eke vorm van karma kan uitschakelen zonder dat jij het universum zijn spel hoort te laten uitspelen.


De soorten karma

Bestaat er enkel goed of slecht karma volgens jou? Heeft goed of slecht niet eerder te maken met het perfectief dat je er aan vast hangt . Ik bedoel daar mee hoe iets uitdraait voor jezelf of voor een ander. Dus het oordeel dat je er aan hangt.

Laten we voorlopig die twee termen houden zodat ik het gemakkelijk kan uitleggen.


Karma is niet iets van whoop whoop. Het is letterlijk je denkt , doet, zegt, iets over jezelf of een ander of je doet iets naar een ander, waarbij heel de som van dit geheel een effect is dat gevolgen met zich mee brengt. Dat is bij alles zo. Zelfs de intentie die je hierbij hebt speelt hier een rol. Met andere woorden, toeval bestaat niet. Er niet een daad , gedrag, gedachte, gevoel dat hier geen effect op heeft. Het gekende sneeuwbaleffect is dit dus. Als je diep stil staat bij je leven en terug kijkt ( op voorwaarde dat je eerlijk bent en reflecteert) ga je dit systeem van oorzaak en gevolg herkennen. Er zijn veel kosmische wetten , en ze werken allemaal samen met deze wet.

Ben je mee?

En als je niet kan volgen met wat ik schreef, laat je vraag hier onder maar weten.

Je hoeft je dus nooit zorgen te maken dat iemand zijn karma niet krijgt. De vraag is eerder: Wat doe jij met het jouwe? Leer jij je lessen?

Laat die ander maar aan het universum over, want die krijgt het zijn!

Er zijn soorten karma ja, namelijk:

· Goed karma

· Slecht karma

· Familiaal karma

· Transgenerationeel karma of bloedkarma

· Andere levens

· Cultureel karma

· Karma van de mensheidKarma van de mensheid is de gemakkelijkste om mee te starten om uit te leggen. Dit heeft te maken met iets dat heel de wereldbevolking treft zoals de pest, de covid pandemie, enzo. Dit staat dus los of dit een echte ziekte was of niet. Hoe het ook in elkaar gezet mocht zijn. En ik spreek me niet uit over complotten , ook al zijn die er, het speelt zich uit met alle gevolgen. De gevolgen zullen altijd het groots zijn voor zij die dus tegenwerken aan hoger bewustzijn. Bijvoorbeeld: De bewijzen komen nu meer en meer naar buiten dat de C-vaccins niet werken, voor oversterfte en veel neveneffecten zorgen voor hen die het laten zetten hebben. Dus deze groep als ze telkens terug gaan naar het laten zetten van een vaccin is de groep die met het karma zit. In dit geval slacht karma.Wat is slecht karma dan? Wel dat is alles van gevolgen die negatief zijn voor de persoon als de betrokkenen. Het zijn enkel de personen zelf die terugkijken op hun eigen daden rekening houdend met de gevolgen die er uit kwamen die dan kunnen zeggen of het slecht karma was, want als de persoon zijn ontwaking doet met de nodig rechtzettingen dan shift slecht karma in goed karma om.Wat is goed karma? Dat zijn alle zegeningen, geschenken, uitdagingen die je in je leven hebt of haalt uit slecht karma. Je kan het enkel uit slecht karma halen als je de ontwaking en healing doet.Wat is bloedkarma?

Op welke 3 manieren heeft bloedkarma invloed op je gezondheid?

Best dat ik dan al start om je te verduidelijken wat “bloedkarma” is.

Dan begint mijn verhaal met je te vertellen dat er 3 vormen van magie zijn. Nee, geen magisch iets maar wel iets dat in jouw , in elke mens zit. Zwarte magie is alles waarmee jij destructief bent voor jezelf en voor anderen , je valse zelf hoort hier onder en spijtig genoeg iets rond spelwerk. En als je niet weet wat je valse zelf is , dan heb ik het over je ego.


Witte magie is je ziel, het licht in jou. Dat wat mogelijkheden ziet, dat wat wil groeien , dat wat wil uitbreken. Daarnaast is er nog rode magie. Iets waar weinig mensen van weet hebben. En rode magie is alles wat met het celgeheugen van je biologische familieleden te maken heeft en doorgegeven wordt in de energie van de cellen en het bloed.


Dat begint al bij de conceptie. Op die moment is er een uitwisseling van energie , van celgeheugen van de familielijn van vader met de familielijn van moeder. Cellen van jou tot jij in de baarmoeder van je moeder zat werden bij haar achtergelaten. Dat gebeurt bij elke zwangerschap die een vrouw heeft. Wat nog meer gebeurt is dat op die moment -als er al biologische kinderen zijn of zwangerschappen zijn geweest- gaan er zelfs celuitwisselingen zijn van de vorige zwangerschappen met de nieuwe baby.


Moeder draagt dus nadat ze 1 maal zwanger geweest is, cellen en energie van vader, maar van elk zwangerschap die ze gehad heeft. Daarom dat moeders dus als ze aan spiritueel werk doen onbewust invloed kunnen uitoefenen in de heling van hun kind. Maar ook andersom want als een moeder een abortus gehad heeft en dat verzwijgt tegen haar kinderen omdat ze zich schaamt of misschien heeft ze wel een andere reden kan zij wanneer ze een dochter heeft dat haar tweede kind is en moeder zelf is het tweede kind een negatieve invloed hebben op de gezondheid van haar kind. Zeker als de dochter een grote wens voor kinderen heeft.
Herwin je gezond lichaam nu .Het kan met coach Wendy Mertens!Voorbeeld ( waargebeurd): Een vrouw van 27 komt bij een arts die zich bezig houdt met bloedkarma. Ze heeft melkproductie en lekkende tepels doch is ze niet zwanger. Uit onderzoeken blijkt dat ze een hersentumor heeft aan de amygdala. Deze arts heeft direct door dat er een geheim in de familie zit dat met een zwangerschap te maken heeft en vraag de vrouw uit betreffende informatie van haar moeder. De jonge vrouw kan niet antwoorden , maar stelt voor om haar moeder mee te brengen op een volgend consult. Het volgende consult is de moeder er bij . De arts stelt vragen en merkt dat moeder verbaal agressief is, en weigert om mee te werken. De arts stel zichzelf de vraag of hij de moeder niet verkeerd aangepakt heeft en wil zich verontschuldigen. Hij nodigt haar uit voor een gesprek en hoopt door haar beter te leren kennen hij misschijn haar agressie ook kan gaan begrijpen. Tijdens het etentje ontdekt de arts dat de moeder een uitwisselingsprogramma in de US gedaan had. Daar haar eerste liefde had leren kennen, wilde trouwen, maar de schoonfamilie wilde het niet omdat ze Europees was. Toen bleek ze zwanger. Ze mocht van haar ouders niet zwanger thuiskomen. De schoonfamilie weigerde het huwelijk en de jongen betaalde voor een abortus. Ze had dit nooit aan iemand verteld. Het was haar geheim. De moeder is altijd blijven weigeren om eerlijk te zijn tegen haar dochter terwijl het haar dochter zou kunnen hebben redden. Ze bleef zwijgen en de dochter is uit eindelijk gestorven. Hoe weet men nu dat het vertellen , door het proces van rouwen, erkenning, connectie en vergeving de dochter had kunnen redden. Omdat in gelijkaardige , met achtergrond en al, casussen het de genezing bracht.


Wat is bloedkarma vervolg?

Geheugen dat via energie en cellen, celindelingen doorgegeven wordt naar het nageslacht als de zijlijnen binnen een biologische familie. Meestal gaat dit minstens terug tot de 6de generatie, maar ervaring heeft mijn geleerd dat hoe zwaarder de inval van de ziekte het wel eens als meer dan 6 ( soms wel 40 generaties) in een familielijn aanwezig is.

De familielijn van de vader is een spiegel van de familielijn van de moeder dus zelfs mensen die enkel hun biologische vader of moeder kennen kunnen die werk doen.

Zelfs mensen die geadopteerd zijn. En dat, dank zij een techniek die ik heb mogen ontvangen.Familiaal karma is dan iets zoals een vloek die op een familie uitgesproken is geweest. Vroeger zou ik het niet geloofd hebben tot ik ontdekte hoe en wat zwarte magie was. Nee, ik werk er niet mee. Ik schakel het levenslang uit zodat het geen effect heeft op de familie als op de persoon.Geboortecontract Het universum heeft geen persoonlijke vendetta met jou! Het komt enkel afspraken na als volgt het dit op. Het is het enige alleswetende hogere bewustzijn dat alles ziet, weet, voelt, proeft met alle mogelijke uitkomsten. Als jij dit liever God, Allah, J-H-V-H of matrix noemt, dat is ook goed. Ik ga verder met universum.

Het doel van het universum is jouw ontwaking en als jij dit tegenwerkt, blijft tegenwerken dat ga je op alle levensdomeinen en soms specifieke heel veel wat jij noemt problemen hebben, ziekte, relaties die stuk lopen armoede, ...

Dat wil niet zeggen dat jij niets te doen hebt! Karma is altijd aan het werk. Omdat er altijd oorzaak en effect is. Jij hebt altijd te leren, te healen, recht te zetten waar nodig tot zelfs Karnische toxische relaties beëindigen.


De fout die ik heel vaak zie terug komen bij mensen is dat ze bezig zijn met het gedrag van iemand anders. Draai het om want jij krijgt deze les omdat je in het verleden je les niet gedaan hebt. Ik ga dus de komende maand redelijk wat voorbeelden geven hoe karma werkt. Die ander daar hoor jij je niet mee bezig te houden. Het universum doet dat.

Houd jij je wel bezig met die ander door te reageren, of net niet te reageren ( ik leg het nog uit de komende tijd) dan doet het universum simpelweg de uitvoering van je geboortecontract.Andere levens Misbegrip nummer één: Karma heeft te maken met wat ik fout gedaan heb in andere levens. Ja, deze klopt nog. Wat jij je niet herinnert, is dat je voor je geboorte, zelfs voor je ziel zich bond aan het lichaampje in de schoot van je moeder op de 16de week van de zwangerschap, heb jij een zielencontract ondertekent. En als jij je met spiritualiteit bezig houdt dan geldt dit voor 1000%, zelfs heb je niet door met pseudo bezig te zijn (check hier wat pseudo is:: https://www.youtube.com/watch?v=_S47VNdds18).


Door dit contract heb jij voor jezelf verschillende opties opgetekend waaronder 1 om ontwaking te doen. Elke optie heeft gevolgen. Sommige van die gevolgen zijn heel zwaar, één andere opent alles. Wat alles open maakt is je ontwaking (inclusief alle healing die het inhoudt) - doen bij zuivere spirituele leraren, weg van de pseudo. Geen healing, geen ontwaking nu doen in dit leven is grote kansen mislopen waardoor het universum het contract gewoon uitvoert met de zwaarste gevolgen in dit leven toe te passen. Het wordt niet meer verschoven naar een volgend leven. Je moet het nu doen en dat is de regel sinds 2012 (einde vissentijdperk).Cultureel karma is wat gelinkt is aan godsdienst of culturele waarden van een bevolkingsgroep. Als een persoon in deze groep in naam van een godsdienst of cultureel waardegoed iets doet waarmee schade gebracht wordt op gelijk welke manier dan zet dat heel wat wetten van het universum in gang.


Ja, elke vorm van karma is verbonden aan 10 belangrijke universele wetten die voor elk levend humaan wezen gelden op deze aarde. Ik vertel je alles over die wetten in het e-book (klik op foto bovenaan dit artikel)


Hogerbewustzijn?

Voor velen onder jullie is dit nog een stap te ver in je proces als kan het zweverig klinken Je hoeft je er pas mee bezig te houden op het moment dat je de rest van je stappen door bent. En we starten altijd van een begin in de academie.

Heb je een vraag over dit artikel? Wens je uw beleving mee te delen? >> laat het weten via “Comments”. Typ je tekst in plus klik op “enter” en dan hoor je te kiezen of je inlogt via je facebook of je google account.


In spirituele gezondheid, vrijheid & ontwaking

Wendy Mertens


PS Wil je nog meer van de signalen kunnen plaatsten, ga naar het YouTube kanaal Wendy Relaties TV (link hier onder te vinden), maar als je werkelijk een einde wil aan dit soort relaties in je leven klik op A.B.O


PS niets uit deze teksten mag gebruikt worden noch gekopieerd wordenWil je nog meer kunnen plaatsen? Abonneer je op de YouTube kanalen hieronder.

Wil je healen? Klik dan hier

 

Genees van narcistisch misbruik en wees immuun tegen toxische relaties

Wendy Relaties TVTerug een gezond lichaam, vaarwel ziekte!

Wendy Gezondheid TVChristus bewustzijn

Wendy Ontwaking TV

 


62 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page