top of page

Proberen, gaan doen of gewoonweg doen
Als kind deed ik het ook, maar ik had op dat vlak een enorme luxe namelijk dat ik overdag mijn grootmoeder had (die eigenlijk voor mij als mijn mama was) die me hierin hielp. Weet je hoe ze dat deed? Wel als kind en tiener was ik nogal een paniekwezen. Bij alles wat er gebeurde de eerste meest negatieve dingen inbeelden die konden gebeuren en vooral het idee dat ik niets kon. Maar op dat vlak was zij net een goed voorbeeld. Ze zei altijd tegen mij; Niets te proberen, niet kunnen” laten staan en de ladder pakken en naar boven klimmen. Je hebt het in je!


Wat ik hier als boodschap uithaalde en verder ging mee in ht leven was dat "proberen" niet bestaat, het is een verhaaltje dat ons ego ons vertelt en wij identificeren ons er me. Daarnaast houdt het iets in dat toekomstig. Je kan niet in de toekomst staan, enkel in het nu. Dus ofwel doe je iets ofwel doe je het niet.

Als kind leek het me de eerste keer wel Chinees wat ze zei. Doch na een tijd begon ik heel goed te begrijpen dat er zoiets allesbehalve bestond als “proberen”, maar enkel de keuze tussen het te doen of het afwezig laten om iets te doen. En dat was nu net wat mijn grootmoeder me wilde leren. (PS tussen ons gezegd, soms denk ik dat ze zonder het echt te weten toch wel wat van de wijsheid die voorbij alle kennis in van de maatschappij gaat)

Als we dit woord nu nader zouden bekijken, dan gebruiken mensen dit vaak in de zin van: - een poging ondernemen - de wil om te gaan oefenen in iets terwijl ze onbewust zichzelf saboteren - iets gaan doen, maar het laten afhangen van hun goesting, de weerstanden, de emoties en niet goed weten hoe met ego om te gaan waardoor ze cirkels in het "proberen" blijven draaien

Zegt dit dan eigenlijk dat de persoon in kwestie tot actie over gaat? Neen, eigenlijk is dit werkwoord een woord waarmee je jezelf wenst te sussen zoals voor de tijd dat je volwassen was en mama je bemoederde en je troostte. Je doet die onbewust! Dit is een tekst om je hier bewust van te maken, niets van wat hier staat in deze tekst is persoonlijk.

Vanuit de verborgen wijsheden wil het woord ook letterlijk zeggen ‘voor–bemoederen’. En dat is wat je dan wenst te gaan doen. In de nieuwe Germaanse geneeskunde noemt men het zelfs een kleine “schizofrene trek” doen.

Daarnaast bestaat er op het vlak van handelingen en veranderingen verre van iets als proberen, een poging doen of wagen tot. Er is alleen de keuze tussen doen of verre van doen.

‘Handeling’ neem ik hier in de brede zin van het woord, namelijk in je doen (fysiek). Maar handelen kan je tevens in je zeggen, je denken en in je schrijven tot uiting laten komen. Als tot in connnectie gaan met je ware zelf en je eigen ego observeren.

Het komt er dus op neer dat als je zegt of wenst dat de dingen veranderen, dat je dan kiest om te gaan handelen en het woord proberen weglaat. Je neemt anders door het gebruik van dat werkwoord jezelf in de maling. Met andere woorden minder zacht uitgedruk: "je houdt jezelf voor gek".

En hoe meer je het gebruikt, hoe meer je de mensen die dichtbij je staan ook in de maling neemt. In de tarot zou men spreken over het feit dat iemand de dwaas met je speelt. Alleen doe je het onbewust eerst met jezelf.Doch zulke projectie (Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.) naar de ander, is als het ware een weerspiegeling van je eigen innerlijk, hoe je werkelijk naar jezelf staat.

Nu je dit weet, kan je nog steeds opnieuw de keuze maken om de stap te zetten naar werkelijk gewenste, diep verlangde verandering. Een “ware” handeling is er dus pas als je denken, zeggen en doen op één lijn zijn. En het allerbelangrijkste is hier het ego kennen.


In spirituele gezondheid, vrijheid & ontwaking

WendyWekelijkse nieuwe podcast over "narcisme en gezondheid", klik hier

Je eigen ontwakingsproces een boost geven in deze tijden is nu de stap, klik hier

Wekelijks een nieuwe podcast over "ziekte terugbrengen op natuurlijke wijze naar gezondheid", klik hier

Wekelijks een nieuwe podcast over schaduw, ego en ontwaking, klik hier16 views0 comments

コメント


Gratis videoreeksen

bottom of page