Proberen, gaan doen of gewoonweg doen

Updated: May 8, 2020
Als kind deed ik het ook, maar ik had op dat vlak een enorme luxe namelijk dat ik overdag mijn grootmoeder had ( die eigenlijk voor mij als mijn mama was) die me hierin hielp. Weet je hoe ze dat deed? Wel als kind en tiener was ik nogal een paniekwezen. Bij alles wat er gebeurde de eerste meest negatieve dingen inbeelden die konden gebeuren en vooral het idee dat ik niets kon. Maar op dat vlak was zij net een goed voorbeeld. Ze zei altijd tegen mij; Niets te proberen, “ niet kunnen” laten staan en de ladder pakken en naar boven klimmen. Je hebt het in je!

Als kind leek het me de eerste keer wel Chinees wat ze zei. Doch na een tijd begon ik heel goed te begrijpen dat er zoiets allesbehalve bestond als “proberen” maar enkel de keuze tussen het te doen of het afwezig laten om iets te doen. En dat was nu net wat mijn grootmoeder me wilde leren. (PS tussen ons gezegd, soms denk ik dat ze zonder het echt te weten toch wel wat van de Kabbala afwist hoor.)

Als we dit woord nu nader zouden bekijken, dan gebruiken mensen dit vaak in de zin van: - een poging ondernemen - de wil om te gaan oefenen in iets - iets gaan doen

Zegt dit dan eigenlijk dat de persoon in kwestie tot actie over gaat? Neen, eigenlijk is dit werkwoord een woord waarmee je jezelf wenst te sussen zoals voor de tijd dat je volwassen was en mama je bemoederde en je troostte.

Kabbalistisch wil het woord ook letterlijk zeggen ‘voor–bemoederen’. En dat is wat je dan wenst te gaan doen. In de nieuwe Germaanse geneeskunde noemt men het zelfs een kleine “schizofrene trek” doen.

Daarnaast bestaat er op het vlak van handelingen en veranderingen verre van iets als proberen, een poging doen of wagen tot. Er is alleen de keuze tussen doen of verre van doen.

‘Handeling’ neem ik hier in de brede zin van het woord, namelijk in je doen (fysiek). Maar handelen kan je tevens in je zeggen, je denken en in je schrijven tot uiting laten komen.

Het komt er dus op neer dat als je zegt of wenst dat de dingen veranderen, dat je dan kiest om te gaan handelen en het woord proberen weglaat. Je neemt anders door het gebruik van dat werkwoord jezelf in de maling.

En hoe meer je het gebruikt, hoe meer je de mensen die dichtbij je staan ook in de maling neemt. In de tarot zou men spreken over het feit dat iemand de dwaas met je speelt.Doch zulke projectie (Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.) naar de ander, is als het ware een weerspiegeling van je eigen innerlijk, hoe je werkelijk naar jezelf staat.

Nu je dit weet, kan je nog steeds opnieuw de keuze maken om de stap te zetten naar werkelijk gewenste, diep verlangde verandering. Een “ware” handeling is er dus pas als je denken, zeggen en doen op één lijn zijn.

Ik wens het je toe dat de handeling er is en dan kan je overgaan naar het realiseren van je wensen. Liefdevolle groeten, Wendy Mertens©

PS: De namen zijn fictief gekozen om de persoon te beschermen waar het omgaat.Sluit je aan bij mijn GRATIS Facebook-groep Samen op weg met Wendy en laat me weten wat je ontdekt! Deze community biedt je ondersteuning op een veilige plek waar je je waarheid spreekt, inspiratie opdoet en om hulp vraagt ​​terwijl je door de reis van het leven navigeert ... en ik ben erbij!
 
 
11 views1 comment