top of page

Proef van de live online academie

Nu 1ste maand  -25% korting

Pseudo spiritualiteit en de gevolgen voor je gezondheid?

Updated: Jul 2
Als je de titel gelezen hebt, is de vraag er al “wat is spiritualiteit” of meer gezegd pseudo - spiritualiteit?


Het ene is niet gelijk aan het tweede!

Spiritualiteit is het eigenlijke, echte transformerende en transcendente werk. Terwijl pseudo - spiritualiteit en soms een beetje van weg snoept en eigenlijk er niet mee bezig is. Dit heeft gevolgen. Bovendien gevolgen voor de persoon die het doet, want deze staat niet bewust stil hoe hij of zij op een diep niveau de ander misbruikt.

Pseudo - spiritualiteit houdt zich bezig met de vraag: “Hoe realiseer ik dat?” en stapt weg van de innerlijke transcendente weg. Pseudo - spiritualiteit is dus gericht op een doel. Echte spiritualiteit is gericht op de weg, de cirkels doorbreken , de transformatie met de beleving zonder enig doel en het punt is als jij toch zo graag resultaat hebt. Met laatste heb je doorslaggevend resultaat dat je pas merkt als je terug kijkt. En het is transcendent.


Ik deel hier al wat signalen waarmee je pseudo - spiritualiteit herkent:

· De persoon - die zich uitgeeft als coach/leraar/lesgever/therapeut of hoe deze zich benoemt, - doet zijn eigen innerlijk proces niet volledig. Ze herhalen de woorden uit boeken of van andere leraren. Er is een gebrek aan de wijsheid die volgt uit het innerlijk transcendent werk.

· Ze zitten in hun ego en werken op het ego omdat ze het ego gelijkstellen met de mind. Ze doen dus geen transcendent werk.

· Dicteert dat het allemaal snel en simpel kan en wil je doen geloven dat je iets realiseert op bijvoorbeeld 8 weken

· Werkt vanuit het intellect ( dus er is geen wijsheid)

· Men heeft vaak veel kennis, veel cursussen, maar de toepassing is er niet en dat kan je zien aan het ontwijken van diepgaande antwoorden door hun transformatie

· Ze doen aan emotionele manipulatie die de volger niet goed bemerkt omdat ze het verwarren met eerlijkheid wat het niet is

· Ze blijven bij rationele oppervlakkige empathie

· Ze oordelen en behouden een houding van ik heb de kennis en ik doe het werk dus ik weet. Terwijl weten niet komt uit kennis. Met kennis kom je maar 7% verder en dan stopt het.

· Ze doen aan toxische positiviteit

· Ze erkennen de ruimte die nodig is in het proces van de ander niet, hun ego schiet er te pas en te onpas tussen

· Ze doen aan schijn-innerlijke werk

· Men ziet hun ware aard pas als men ze helemaal alleen heeft. Op sociale media doen ze er alles voor om veel volgers te hebben en te houden als hen te paaien

· Ze vergelijken zichzelf aan anderen

· Ze zeggen niets persoonlijk te nemen maar een signaal is dat wanneer iemand hen op iets wijst ze plots daar over schrijven op sociale media. Dit is het ego dat weer in zijn gang schiet. Dit is voor aandacht.

· · Spiritualiteit is een deel van hun identiteit

· Ze doen uitspraken als “als je in je licht staat dan blijven toxische mensen weg”

· Andere uitspraken die je hoort van hen is” Laat ze maar komen dan leer ik weer van hen” of dat ze zeggen: “alles is manipulatie dus waarom zou je het niet doen”

· Een laatste voorbeeld van wat nog kunnen zeggen is: “ik ben hooggevoelige dus ik weet wat jij voelt en daar valt niet over te discussiëren, dat is wat je voelt. En jij moet mij mijn gevoel niet ontkennen.” (Dit is pure projectie en geen sensatie noch iets wat van hoog gevoeligheid te maken heeft. En let op een donkere empaat kan zo een uitspraak ook doen.)

· Ze doen uitspraken als “als je in je licht staat dan blijven toxische mensen weg”

· Andere voorbeelden van uitspraken “je vergeet een groep”

· Ze luisteren niet tussen je woorden maar analyseren je woorden

· Ze vertellen dat je door met de mind te werken en positief te denken je zelfliefde ontwikkelt

· Ze vertellen dat eens je in je kracht en connectie met je ware zelf staat dat dan alle uitdagingen in het leven weg zijn


Zelfs enkel van die signalen tonen dat de ander er nog niet is.

Een echt spiritueel leraar is transparant op elk vlak en werkt met wijsheid. Die toont waar die staat.


Er zijn pseudo - spirituele leraren die “faken”. Eigenlijk houden zichzelf onder een heel grote controle en tonen ze zich als alles wetend tot op een gesloten manier controle te houden op hoe de ander hen ziet. Als je voorbij je ego leeft door je elk van hen direct en ga je in je ware zelf weten hoe met hen om te gaan zonder hun ego te bruuskeren. De wijze heer of vrouw handelt op een manier die door de pseudo - spiritueel als van alles uit het ego beschreven wordt.


Welke gevolgen geeft dat voor de persoon die de cursus/ leer volgt?

· Men voelt dat men het niet realiseert (ook hier zit wel een stuk dat voor de verantwoordelijkheid van de volger is)

· Men blijft oppervlakkig bezig

· Emotioneel onbewust misbruik doorstaan

· Laat zich leiden door de lage of hoge bijdrage van geld en ziet niet naar de diepgang die men nodig heeft

· Als men op termijn zo verschillende leraren achter elkaar heeft, geef men op omdat men voelt/denkt dat men niets vooruit raakt. Enkel heeft men niet door dat men de oplossing vind in transcendent werk.

· Op gezondheidsvlak kan je wat verbetering vinden en met het gevoel nablijven er is iets, maar je weet niet wat

· Aan de andere kan je gezondheid verslechteren

· Als je een depressie doet terwijl je een proces aan gaat is normaal.

· Je bent en blijft verantwoordelijk voor je keuze en voor je eigen proces.

- Je komt niet op een totale schift omdat de leraar de wijsheid niet heeft om je daar in te begeleiden + je hebt je doet het werk niet. Het is hier "en + en".

· Kleine blokkades lijken verholpen met verbetering, maar volledig is genezing er niet

· Het kan zijn dat je te maken het met een spirituele narcist en dan zijn de gevolgen van narcistisch misbruik er voor je gezondheid. Die kan je hier lezen.


Je hoeft deze mensen hier niet op te wijzen. Deze blog is zodat jij voor jezelf ziet waar je staat en met wie je omgaat. Zij die pseudo - spiritualiteit beoefenen worden in de verborgen wijsheid “valse tsadieken"- wat “valse leraren “genoemd wordt in het Nederlands- en hebben de functie dat jij – beste Lezer- wordt uitgenodigd om aan het echte werk te gaan doen.


Dit echte werk is altijd transcendent, d.w.z. voorbij ego. Ego is niet de mind, terwijl de mind een super klein deel van het ego is. Je kan ook niet zeggen dat het de ziel is, want het is meer dan dat. Sommige spreken over de geest in vergelijking met de ziel. Je kan niet, nooit, nimmer bij de ziel als je nog in het ego werkt. Zelfs niet als je cirkeltjes draait in de mind door deze her op te voeden tot positief denken. Positief denken mag dan bepaalde voordelen hebben, het is beperkt tegenover transcendent werk.


Er is dus maar één weg om echt het kaf van het koren te onderscheiden en dat is het ego in alle facetten te ontdekken tot je leeft voorbij dit niveau.

Daar begin ik nu aan met een groep van mensen op 20 augustus. Op 21 augustus is er een introductiedag zodat je echt wegwijs bent in heel de omgeving van de School voor natuurlijke gezondheid en ontwaking.


Het grote voordeel van het ego in alle facetten kennen is dat het je gezondheid verbetert, dat je energie stroomt. Je voelt je bevrijdt en leven stroomt.


In spirituele gezondheid, vrijheid en ontwaking

Wendy


Wekelijkse nieuwe podcast over "narcisme en gezondheid", klik hier

Je eigen ontwakingsproces een boost geven in deze tijden is nu de stap, klik hier

Wekelijks een nieuwe podcast over "ziekte terugbrengen op natuurlijke wijze naar gezondheid", klik hier

Wekelijks een nieuwe podcast over schaduw, ego en ontwaking, klik hier

79 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page