top of page

Verdriet kan ons een kwetsbaar en rauw gevoel geven.

Updated: Mar 7


De pijn kan bijna overweldigend zijn.


De impact van rouw is verregaand van eenzaamheid, ziekte, je geloof verliezen in mensheid tot in het universum. Als dat het nog eens impact heeft op je sociaal leven tot de relatie met je partner.


Rouwen voor iemand in ontwaking verloopt volledig anders dan bij iemand die nog op het pad van ontwaking laat staan dat het weer anders is voor iemand die niet in ontwaking staat.


Iemand die onder het ego leeft, dus in overlevingsmodus, kan verder gaan zonder emoties, maar moet het hele proces nog door. En dat rouwproces kan voor iemand die zijn emoties altijd wegduwt een heel lang voorproces hebben daar deze persoon eerst nog hoort te leren voelen.


Iemand in ontwaking voelt zijn emoties wel, maar weet zo goed er mee om te gaan als wat te doen met de oorsprong van de emoties dat deze persoon heel snel door het rouwproces heen is. Voor iemand die in ontwaking staat in rouw, dus niet overweldigend daar deze persoon het proces in zichzelf erkent, ziet, aanvaard tot direct omzet naar zijn spirituele bewustzijnscomponent.


Vaak willen mensen die nog niet in staat zijn noch, maar te denken dat er een spiritueel aspect is aan rouw en dat het een deuropener voor ontwaking is , zelfs niet horen over dit punt. Het ego zit nog heel sterk vanuit de gehechtheid in heel het verhaal.


Elke poging van iemand die in ontwaking staat om met een rouwende in gesprek te gaan over het spirituele aspect is een dat te vroeg, op verkeerder moment of ongepast komt.Het is van belang dat echt de rouwende heel het proces daarvoor volledig doorgemaakt heeft voor er nog maar kan gesproken worden over dit spirituele aspect. Het lokt anders uit dat de rouwende terugvalt naar de vorige stappen in het proces. Aanvaarding is een cruciale factor om over te kunnen gaan naar het spirituele aspect.


Het spirituele aspect van rouw vraagt namelijk dat je kan zien op een hoger niveau van bewustzijn wat geschenk het je brengt in je leven als wat je er mee kan doen naar de mensheid.


Dit is een stap voor velen waar ze enkel aan toe zijn na de aanvaarding.


Als je dit leest en merkt dat je het heel lastig hebt met dit stuk, weet dan dat het een test voor je is, niet door mij, maar door heel het rouwproces om te zien dat je echt het verlies aanvaardt hebt.


Wees niet te streng voor jezelf als je nu merkt dat je het niet aanvaard hebt. Aanvaarding is geen toestaan.

Dit wil enkel zeggen dat je vastzit op de stap in het rouwproces van aanvaarding.

De kans is dat je zelf nu merkt wat het meest naar boven komt; verdriet, kwaadheid, vragen, of wil je nu een mail sturen dat ik geen hart heb.

Dat is teken dat er nog wat verwerking zit op de andere stappen.

Ga ze aan, je kan het!


Hogerbewustzijn?

Voor velen onder jullie is dit nog een stap te ver in je proces als kan het zweverig klinken Je hoeft je er pas mee bezig te houden op het moment dat je de rest van je stappen door bent. En we starten altijd van een begin in de academie.

Heb je een vraag over dit artikel? Wens je uw beleving mee te delen? >> laat het weten via “Comments”. Typ je tekst in plus klik op “enter” en dan hoor je te kiezen of je inlogt via je facebook of je google account.


Warme groetjes

©Wendy Saraj

PS als je iets uit deze tekst wil gebruiken, dat mag enkel op voorwaarde dat je het stuk tekst overneemt, tussen “” zet met de verwijzing er naast naar deze website: www.mertenswendy.com


5 views0 comments