top of page

Wat als jij tegen de dokter "nee" zegt ?

Updated: Nov 12, 2023


Sinds de start van de pandemie is er een nieuwe stoornis in het gebied van de pscyhologie, namelijk deze van “niet-naleving voltooiingstoornis”

Volgens de psychologie is dit iemand “ongehoorzaam” is. Dus niet uitvoert wat geëist wordt.
Onderliggende problemen bij niet-naleving kunnen begrip, onoplettendheid of impulsiviteit, autisme, gedragsstoornis of emotionele symptomen zijn. Het kan ook een teken zijn van een hoogbegaafd profiel.

Hoogbegaafde volwassenen wijzen vaak de leiding van autoriteit af en hebben een enigszins afwijkend karakter. In dit geval is het belangrijk dat anderen explicieter zijn over de regels en de grondgedachte achter elke regel.

Begrip: Een andere overweging wanneer uw volwassenen de aanwijzingen niet opvolgt, is begrip. Zorg ervoor dat uw volwassenen weet wat u van hem of haar vraagt.
Laat uw volwassenen herhalen wat hij als eerste zal doen. Zodra hij het doet, prijs hem en geef de volgende richting. Ga er niet vanuit dat uw volwassenen weigert de instructies op te volgen totdat u ervoor zorgt dat uw instructies duidelijk en gemakkelijk te volgen zijn.

Autisme: Rigiditeit en uitdagingen met verandering in routine kunnen verband houden met autisme. Vaak geven volwassenen met ASS er de voorkeur aan om dingen op hun eigen manier te doen vanwege het slechte perspectief nemen, vasthouden aan routines, repetitief gedrag en niet-functionele rituelen. Het kan zijn dat uw volwassenen de regels niet volgt omdat hij het perspectief van de ander niet inziet om het belang van de taak in te zien.
Een volwassenen met ASS kan er ook de voorkeur aan geven herhaaldelijk auto's op zijn kamer te zetten in plaats van onderbroken te worden om zich aan te kleden. Uw volwassenen kan erop aandringen dat hij zich 'moet' aankleden nadat hij heeft ontbeten en dat het voor hem dus onmogelijk is om zich nu aan te kleden. De aandacht verschuiven, van de ene taak naar de andere gaan, kan ook moeilijk zijn voor volwassenen op het spectrum.

Gedragsstoornis: Niet-naleving kan een teken zijn van een gedragsstoornis, wat een consistent patroon zou zijn van het weigeren om de instructies van volwassenen te volgen en respectloos gedrag. Volwassenen die ‘nee!’ roepen, je uitschelden, opzettelijk je gezag dwarsbomen of regels overtreden, vertonen tekenen van een gedragsstoornis

(Complexe) PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom):

Voorbeelden van complex (ingewikkeld of samengesteld) trauma;

· Oorzaken van complex trauma zijn vaak te vinden in de vroege kinderjaren, waar bijvoorbeeld niet alleen sprake was van meervoudig en langdurig huiselijk en seksueel misbruik, verwaarlozing maar ook nog eens van herhaaldelijk geweld waar ontsnapping niet mogelijk is.

· Seksuele exploitatie, maar daarnaast ook meer wereldlijke voorbeelden als gijzeling, krijgsgevangenschap en het overleven van concentratiekampen en religieuze sekten.

· Ook bijvoorbeeld een situatie waarbij oorlogsbombardementen plaatsvinden, vader, moeder, zusje en broertje verdwijnen en het volwassenen zelf een been verliest.

· Verder kan de specifieke menselijke interactie tijdens de traumatiserende gebeurtenis aanvullend zijn bij de complexiteit – bijvoorbeeld was de dader een bekende, deed hij/zij het opzettelijk, was het de bedoeling dat trauma zou ontstaan, het zien er ervaren dat iemand niet helpt in de situatie maar dit wel had gekund, etc.


Zolang triggers en de emotionele band met het trauma of de verschillende trauma’s niet opgelost zijn blijft het probleem bestaan en zal het op termijn verergeren.


Als PTSS niet begeleidt wordt kan dit leiden tot verschillende lichamelijke en mentale klachten. In het dagelijks leven kunnen deze klachten je erg in de weg zitten. Dat kan op verschillende gebieden. Iets begrijpen: het kan moeilijk zijn om je aandacht ergens bij te houden. Een PTSS kan ernstige gevolgen hebben voor u en uw omgeving.


Stemming: Volwassenen met stemmingsproblemen zoals bipolair kunnen een laag zelfbeeld hebben en lijken erg rigide. Deze volwassenen volgen misschien de instructies niet op omdat ze niet willen falen of fouten willen maken. Deze volwassenen zullen waarschijnlijk schreeuwen, weigeren en een driftbui krijgen.


Andere emotionele symptomen kunnen relevant zijn. Emotionele instabiliteit en onoplettendheid introduceren de mogelijkheid dat een volwassenen depressief is of iets traumatisch meemaakt. In dit geval zal het belangrijk zijn om diagnoses als bipolair, depressie en PTSS te overwegen.


Gelijkaardige symptomen kunnen ook voorkomen bij:

· Als uw volwassenen worstelt met een soortgelijk probleem, dat niet direct in deze sectie wordt behandeld, kan de oorzaak elders liggen volgens psychologie..

· Aandachtsproblemen: problemen met aandacht of afleidbaarheid leiden vaak tot uitdagingen bij het volgen van aanwijzingen.

· Uitdagingen bij het veranderen van taken als gevolg van overmatige focus op een bepaald onderwerp kan van invloed zijn op het vermogen van een volwassenen om aanwijzingen op te volgen

· Onderliggende gevoelens van depressie kunnen ertoe leiden dat een volwassenen vergeetachtig of afgeleid is, wat kan leiden tot niet-naleving

· Een voorgeschiedenis van misbruik of blootstelling aan ongepast gedrag kan ertoe leiden dat een volwassenen afstandelijk, losgekoppeld of boos is, wat kan leiden tot niet-naleving

· Opzettelijke vermijding of het overtreden van regels kan aan de basis liggen van de niet-naleving.

· Verkeerd gebruik van aanwijzingen kan leiden tot niet-naleving. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw volwassenen de instructies begrijpt die hij moet volgen.

· Desondanks je nog te maken hebben met een manipulator of uitsteller die dit gedrag misbruikt op je op een andere piste te zetten en niet te handelen.


Van een perspectief dat “spiritualiteit” heet heel dit geheel bekeken?

Niets van wat hier boven vermeld zijn is eigenlijk een doorslaggevend aspect dat er voor zorgt dat je geen ontwaking kan realiseren, uitgezonderd persoonlijkheidsstoornissen. Borderline is een uitzondering als het gepaard gaat met empathie. En dat zeg ik nu al , dat is een proces van minstens 10 jaar heel intens diepgaand werk. Elke andere persoonlijkheidsstoornis maak geen kans om in ontwaking te komen.


Een ander punt dat heel belangrijk is voor het ontwakingsproces zijn de hersenen. Deze horen optimaal te werken . Dus al je een ziekte hebt is er altijd een graad van invloed dat de hersenen minder goed werken of compleet uit balans zijn tot dat ze misschien geraakt zijn. Indien de hersenen geraakt zijn is het nog een kwestie van welk deel want de hersenen hebben toch de mogelijkheid om functies te leren die normaal oorspronkelijk door een ander hersendeel werden onderhouden.


Het niet uitvoeren van iets vraagt dus diepgaand transcendent werk om de blokkades , weerstanden, patronen, gedragingen te schiften. Dit krijg je niet gedaan door anders te denken of door de inzichten te hebben. Dit zijn slechts basis stappen in heel het transcendent proces. Zonder het transcendente aspect van een coaching of van een therapie raak je er zelfs nooit door. Dat kan in je oren heel pessimistisch klinken, maar het is wat het is. Echt spiritueel werk vraagt dat transcendent stuk.


Om aan dit transcendente stuk te kunnen komen hoor je al eerst terug naar de stilte van je kernwezen te gaan. Daar kom je niet mee in contact door enkel ademhalingsoefeningen te doen. Dus hartcoherentie zijn goede ademhalingsoefeningen voor tegen de stress, maar niet voor het transcendente werk dat ik hier vermeld.

Het lastige is dat je dit niet in woorden rationeel kan uitleggen omdat de ratio hier buiten ligt en ik het je enkel kan aanleren via de techniek van het transcendente werk. Dit is ook geen TM meditatie. Ik merk soms als ik klanten hoor dat zij zonder te ervaren wat ik doe in het transcendente werk dat ze direct de link leggen met transcendent mediteren (TM). TM is een relaxatie methode die goed is voor stress reductie. De term in TM is transcendent en minder goed gekozen omdat transcendent eigenlijk wil zeggen dat je ego uit het verhaal neemt met als zijn invloeden, dus dat je echt in het nu- moment als in contact bent met je eigen lichaam en die twee spreken verschillende talen, maar je komt via echt transcendent werk in contact met je ware zelf. Ik ga het dus om het gemakkelijk te houden verder spreken over transcendent innerlijke meditatie zodat jij weet dat ik het over wat anders heb dan TM.

De voordelen van transcendent innerlijke meditatie en de chakra meditaties die ik je leer is dus :

· Stressreducties

· Taal van je lichaam terug leren kennen en die is niet oei ik heb een pijnscheut bijvoorbeeld

· Connectie met je ware zelf

· Je lichaam healen op vlak van gezondheid

· Ontspanning

· Innerlijke rust & stilte

· Chakra’s deblokkeren

· De houding van je lichaam bij ziekte aanpassen dat je toch resultaten hebt

· Vlucht, vecht en bevriesmechanismen van je amygdala uitschakelen

· Innerlijke vrede tot onvoorwaardelijke liefde voelen stromen ( de stromen van het leven leren senseren)

· Je ziel je begeleider laten zijn want je kan geen twee meesters (ziel & ego dienen)

· Meditatie bij slaapproblemen

· Mediteren bij lichamelijke kwalen

· Slaap verbeteren

· Meer energie hebben

· Minder vermoeidheid

· Betere focus

Ik leer je dus effectief de tools naast de inzichten. Ik weet heel goed wat het noodzakelijk is om effect te hebben vandaar dat je ook een supportgroep als online groepmeditatie met vraagmomenten heb.


In hoger bewustzijn, vrijheid, ontwaking en natuurlijke gezondheid

©Wendy Saraj


PS als je iets uit deze tekst wil gebruiken, dat mag enkel op voorwaarde dat je het stuk tekst overneemt, tussen “” zet met de verwijzing er naast naar deze website: www.mertenswendy.com

Comments


Wekelijks nieuwe live

bottom of page