top of page

16 signalen dat je slecht bent in grenzen !

Updated: Nov 12, 2023
Grenzen stellen wordt ons in 99% van de gezinnen niet geleert door onze ouders. Ze hebben gigantische gevolgen voor ons zelf van het aantrekken van ongezonde (toxische) relaties, ziekte, teveel werk op ons hooi nemen, oververantwoordelijkheid, vergroting negatieve emoties tot soms levenslang met een partner blijven waar we niet van houden.

In sommige gezinnen gebruikt men wel wat men denkt dat “grenzen stellen” is, maar in de praktijk komt het neer op een verdoken vorm van manipulaties. We worden dus ook niet geleerd hoe je ze neerzet en als men er toch iets juist over tracht mee te geven hebben de neerzetters vaak schuldgevoelens of dat men denkt het recht niet te hebben een grens te stellen.

Grenzen stellen is heel gezond. Het is zelfs een wondermiddel voor je gezondheid en voor elke relatie die onderhoudt als je zelfliefde. Grenzen stellen hebben op alles in ons leven effect!


Wist je dat geen grenzen stellen eigenlijk mensen uitnodigen is om je te gebruiken en misbruiken. En als we het hebben over opvoeding is grenzen stellen een doorslaggever met nog 2 andere aspecten om de kansen te verkleinen dat je dominante tot narcistische kinderen groot brengt.

Wist dat grotendeels in de opvoeding ouders eigenlijk het tegenovergestelde leren aan hun kinderen. Het wordt duidelijker in onderstaande signalen.

Er zijn buiten deze 16 signalen nog aanvullende signalen, maar als je hier al iets aan hebt weet je genoeg waar je werk aan hebt:


 • Geen beslissingen kunnen nemen De reden is hier dat ze zich verscheurt voelen tussen wat de persoon zelf wil doen en wat met “denkt” dat de ander van hen verwacht. Er zit de angst bij de persoon dat als ze geen beslissing nemen dat iemand anders het wel voor hen zal doen. Dus grenzen stellen wordt nog meer een grotere uitdaging.Men is veel bezig met alle mogelijke uitkomsten waar men geen controle over heeft maar er wel controle over wil hebben.

 • Jezelf gaan verantwoorden bij alles Jezelf bij alles verantwoorden bij anderen voor gelijk wat is het beste signaal van gebrek aan grenzen stellen. Iemand die dus geen grenzen kan stellen zal zelfs niet het verschil kennen tussen zichzelf verantwoorden of een uitleg/toelichting geven als iemand er om vraagt zodat die je beter kan begeleiden of laten functioneren in een werkteam. Jezelf verantwoorden doe je al zonder dat er naar gevraagd wordt omdat je wil voorkomen dat iemand je nog een vraag stel en tegelijk om een vorm van “slachtofferrol” in het leven te houden zodat je niet hoort te veranderen.

 • People pleaser Het toepassen van deze rol is een massief risico op het hebben van heel slechte grenzen! De rol kan je kort weg heel simpel omschrijven als “ doen wat anderen willen terwijl jij compleet wat anders wil”. Het gaat dus niet om niet samenwerken met de ander, maar compleet zichzelf wegcijferen dus met andere woorden onzichtbaar maken. Een people pleaser kent zijn eigen behoeften als noden niet en kan heel slecht het onderscheid maken tussen noden, behoeften, wensen, verlangens en eisen dus laat staan dat deze persoon zelfs grenzen van een ander herkent of ze kan aangeven. Er heerst hier dus een dynamiek in de relatie die de people pleaser zelf in stand houd, maar er zit ook wat te winnen voor de people pleaser want deze doet aan een onbewuste manipulatie van altijd graag gezien willen worden. Ze scheppen dus een valse identiteit naar de buitenwereld waardoor ze het dus erger maken voor zichzelf. De ander krijgt een valse indruk dat de people pleaser er altijd is voor hen. Er zitten dus heel veel verborgen en onbewuste programma’s die de people pleaser te doorbreken heeft want op deze manier maakt de people pleaser zijn relaties allemaal toxisch. Bijkomstig hier is dat de people pleaser ook iemand is die in oververantwoordlijkheid staat waardoor men nog meer toxisch is naar zichzelf. Dus de persoon die aan het andere uiteinde staat van het ontvangen van de people pleasing heeft hier ook zijn functie en hoort duidelijk aan de people pleaser aan te geen dat deze een stap hoort terug te doen want dat deze zich opdringt. Zo help je pas echt de people pleaser. Deze laatste zal het niet graag horen, maar het is niet jouw taak om te voorkomen dat iemand kwaad wordt want elke emotie is de verantwoordelijkheid van de persoon die de emotie heeft.


 • Redderstype Deze persoon stelt het redden van de ander, het helpen van de ander centraal zonder dat ze geleerd hebben zichzelf te redden als dit toe te passen. Ze doen aan grensoverschrijdend gedrag en zijn onrespectvol. Ze kijken slecht naar hun eigen proces daar het gedrag van de ander hen bezig houdt. De persoon die deze ongewenst hulp krijgt kan een verstikkend gevoel ervaren. Aan de andere kant kan een reddertype zelf een verstikkend gevoel hebben bij iemand die wel goed zijn grenzen stelt of ze ervaren een soort van afwijzing.

 • De persoon die zich moe tot zwaar vermoeid voelt Onder vermoeidheid zit heel veel en naargelang de bijkomende diagnoses wordt eigenlijk de verzameling van innerlijke conflicten groter. Meestal als mensen dit lezen hebben ze al iets van “is teveel werk”, omdat ze zich bezig houden met het woord “verzameling” en al gaan invullen. Later daar nog meer over. Terug naar het onderwerp vermoeidheid en geen of slechte grenzen stellen heeft hier te maken met het feit dat mensen die vermoeid zijn veel te veel bezig zijn met andere mensen. Dat bezig zijn met andere mensen gaat van innerlijk veel denken aan die anderen tot fysieke anderen helpen of nog erger alles in de plaats doen van de ander omdat men er van overtuigd is dat het anders niet gedaan wordt. Zorgen maken en piekeren komen hier veel naar voren. Dat kan zich ook voordoen bij iemand die zich uitgeeft als coach , veel met de klanten bezig is maar te weinig of niet aan zijn eigen proces werkt. Een duidelijk bijkomend punt dat opvalt is dat ze heel slecht voor zichzelf zorgen. Het wordt lastiger in deze context als je kleine kinderen hebt, slecht voor jezelf zorgt en het kind te weinig zelfredzaamheid heeft of nog niet kan hebben wegens de leeftijd. Je kan niet tegen een kind zeggen: ik vervang je luier niet he! De grenzen horen hier dus op een ander domein gezet te worden.

 • Schuldgevoelens over de kleinste dingen tot zelfs nee zeggen Wist je dat mensen met slechte tot geen grenzen vooral mensen zijn die maar doen, doen en doen en niet vertragen noch leren “zijn”. Als je in bewustzijnsgroei naar ontwaking wil door gaan is grenzen in deze context heel belangrijk want dat ga je voor jezelf horen leren “zijn” afwisselend met “doen”. Dat vraagt een balanceren. Het zijn net deze doeners die op termijn opmerken dat ze met veel “schuldgevoelens” zitten.

 • Geen contact met je ware zelf Door de focus op het gedrag van de ander en niet op zijn eigen innerlijk werk gaat men nog meer van zichzelf verwijdert zijn. Daarnaast valt het op dat mensen met slechte grenzen (extreem) bezig zijn met het gedrag van de ander. Het gedrag van de ander bepaalt dat hun eigen gedrag als hoe ze zichzelf gaan voelen. Men krijg meer een meer het gevoel zichzelf verloren te hebben. Als je zo bezig bent met het gedrag en de leefwereld van de ander (dus niet om te begrijpen en je eigen lessen er uit te halen, maar je absorbeert het volledig) als met hun noden en verzorging weet je niet meer waar jij begint als waar de ander eindigt. Het idee van “ontvangen en geven” dat zo wordt verkondigt als zijnde een les van het hart is een dus een onwaarheid eerste klas. Ze dienen enkel nog anderen!

 • Te veel delen ( is niet hetzelfde als kwetsbaar zijn)= “overdeler” Delen is een proces dat over tijd gedaan wordt en is gebaseerd op “vertrouwen”. Dus als het “vertrouwen” er nog niet iets kan je dit beter stapje per stapje doen. Het is namelijk dat men gaan overdelen om een “valse” verbinding op te stellen met de andere en om een vorm van gehechtheid te maken. Het is een opbouwwerk rond “vertrouwen” anders ga je te snel en kan de ander ook al geen narcist zich lastig voelen omdat je teveel ineens deelt. En als het dan gaat om een narcist die alle info heeft en die info tegen je gaat gebruiken dan is de “overdeler” kwaad of zegt deze “ik ben fout en ik mag niets meer delen”, maar dit is niet waar. Het is de narcist die fout is en jij die enkel hoort te leren in dit proces op te bouwen want kwetsbaarheid, de echte gecombineerd met dit proces, is juist een verbindingsmaker.

 • Rancune, wrok, haat, boosheid Dit vooral tegen anderen die ofwel heel goed zijn in grenzen stellen of een complete spiegel zijn naar de persoon. In plaats van terug te stappen en te reflecteren over zichzelf gaat men emoties van rancune wrok, haat, boosheid hebben naar de ander. Het kan zijn dat de persoon de die geen grenzen kan stellen en je spiegel is juist van je profiteert omdat jij ook zo slecht grenzen stelt. Deze mensen vinden het gemakkelijk maar jij zit met die gevoelen. Als je dan emoties van rancune, wrok, haat, boosheid hebt tegen iemand die wel goed grenzen stel is het omdat je niet wil leren als dat jij net degene bent die wil profiteren van de ander en het mislukt.

 • Passief agressief Deze mensen communiceren heel subtiel , onderhuids, vaak via manipulatie en dus niet direct. Dat geef niet enkel communicatieproblemen maar ook relatieproblemen. Ze communiceren ook niet over hun noden, behoeften als emoties wat de problematiek hier nog uitdagender maakt. Ze gaan dus aan wat “muurtje zetten “ noem doen door niet te antwoorden op vragen , door niet deel te nemen aan oefeningen, door niet in een groep zich te laten horen of door onderhuidse antwoorden zoals “ik vind dit maar niets , die is niet interactief”. Zij denken dat ze dus eerlijk zijn en hun mening uiten. Vaak komen ze dan nog af met “ik ben nu eenmaal zo”. De passief agressief is dus onderhuids aanvallend! Een andere manier van passief agressief is : ze nemen deel aan een cursus en als het er neer komt doen ze volgende. Ze beginnen zich te frustreren over iets en bedenken in zichzelf “ik doe dit werk niet”, “ik doe het niet want het haalt niets uit”, “ik doe het niet want het is te moeilijk” of “het zal wel gemakkelijk zijn voor u want jij hebt geen verantwoordelijkheden tegen over je kinderen he”. Ze gaan dus niet direct aan de slag met de onderliggende oorzaken in zichzelf en reageren die af op de ander. Ze communiceren ook niet een manier dat ze hun eigen zelfverantwoordelijkheid terug nemen.

 • Angst voor afwijzing of verlating Dit is veelvoorkomend. Ze denken dat de ander hen gaat verlaten als ze iets niet doen wat de ander vraagt. Zelfs als ze grenzen oefenen en dit gevoel hebben gaan ze nog van alles doen om afwijzing te trachten te voorkomen via een vorm van controle waarbij zij zichzelf wijsmaken dat het grenzen zijn. Ze denken niet te kunnen te functioneren zonder op restaurant te gaan of zonder de aanwezigheid van anderen. Deze angsten zijn heel belemmerend en is een wake up cal voor de persoon. Vandaar dat je dit ook vaak ziet bij mensen die een psychologische aandoening hebben.

 • Geen respect krijgen Als je geen grenzen hebt ga je geen respect ontvangen maar ook niet kunnen geven noch aan de ander noch aan jezelf. Dus leidt dit ook tot een gebrek aan zelfwaarde als niet in contact kunnen komen met je ware zelf. Een persoon die geen respect geeft is iemand die op zoek is naar de 'gaten' in je grenzen en gebruikt ze tegen je.

 • Ziekte Elke zieke heeft een gebrek aan grenzen stellen of kan geen grenzen stellen. Dat is dan terug te brengen tot een van de vormen die ik hier vernoemd heb. Het is dus zo dat als je geen grenzen kan stellen , zelfs slechte grenzen, dat je zaadjes legt voor psychische, somatische, energetisch en fysieke ziekte.

 • Bezige bij Wist je dat mensen met slechte tot geen grenzen vooral mensen zijn die maar doen, doen en doen en niet vertragen noch leren “zijn”. Als je in bewustzijnsgroei naar ontwaking wil door gaan is grenzen in deze context heel belangrijk want dat ga je voor jezelf horen leren “zijn” afwisselend met “doen”. Het doen is een vlucht van wat er innerlijke gaande is naast gebrek aan grenzen stellen.

 • Luilakje Dit is iemand die alles uitstelt om niets te doen en ik zijn of haar zetel te kunnen hangen, geen acties te stellen, niets op te ruimen als dat het leven volledig draait om “plezier” hebben.

 • Andere hun grenzen breken Dit is typisch aan mensen die narcistisch , toxisch zijn tot over-afhankelijk. Hier zit dus een heel grote problematiek onder zoals het idee van “beter zijn dan de ander” of “ik weet beter” of “jij bent niets waard en bepaal hier de wetten” tot “ik heb je volledig nodig bij elke beslissing die ik zelf neem”. Een persoon die geen respect geeft is iemand die op zoek is naar de 'gaten' in je grenzen en gebruikt ze tegen je.


Welke gevolgen heeft geen grenzen stellen, passief agressief of slechte grenzen stellen voor de persoon?

· Ontwikkelen van ziekte

· Toxische relaties onderhouden

· Toxische relaties niet herkennen

· Verlies aan (zelf)respect

· Narcisten aantrekken

· Armoede ontwikkelen ( heeft niet altijd te maken met goed en slecht omgaan met geld) maar met je eigen grenzen niet verleggen naar ze gezond maken

· Slechte zelfzorg in heel de context dat dit inhoud

· Grenzen van anderen niet respecteren

· Grenzen stellen verwarren met eisen die je hebtIn hoger bewustzijn, vrijheid, ontwaking en natuurlijke gezondheid

Wendy


Comments


Wekelijks nieuwe live

bottom of page