top of page

Welzijn is dat gelijk aan gezondheid?Wat omvat de betekenis van deze woorden volgens het woordenboek?


Wat is welzijn?

Een toestand waarin het geestelijk, lichamelijk en sociaal goed met je gaat.

 • Onder welzijn wordt verstaan dat men behalve dat men voldoende welvaart heeft ook plezierig kan wonen en gelukkig kan leven.

 • De mate waarin behoeften worden bevredigd zonder opoffering van schaarse alternatief aanwendbare middelen. ( > economie)

 • Het leven in evenwicht met zijn omgeving, met voldoende zorg, voedsel en diergeneeskundige zorg. Bij bepaalde rassen kan het welzijn in gevaar komen door erfelijke afwijking.

 • Welvaart; goede gezondheid,

 • Met welzijn wordt bedoeld het zinvol en plezierig werken in een aangename werkomgeving.


Wat is gezondheid?

Een toestand dat je gezond bent (fysiek & psychisch).


Kan iemand dan in goede welzijn verkeren terwijl zijn gezondheid slecht is?

Nee, dit kan niet en ik ken zo vele voorbeelden van mensen. De twee hangen aan elkaar! Mensen die financieel het goed hebben, die een goede omgeving hebben en een job waar ze zich fantastisch in voelen. Toch zijn ze ziek!


De reden dat ze hier in slagen om dit te hanteren is; symptoombehandeling.

Ondanks merk ik dat al deze voorbeelden van mensen die ik nu in mijn geheugen heb zich ongelukkig voelen. Dat is een andere kant van welzijn waar welzijn vaak mee geassocieerd wordt.

In wezen wilden ze hun gezondheid optimaal krijgen.


Anderen die ik nu in het geheugen heb, die hadden nog geen fysieke klachten, maar daar is wat anders gebeurt. Namelijk hun relaties zijn op de helling komen te staan. Dat was voor hen de trigger om anders te gaan kijken naar hun leven, hun gezondheid. Als ik hen hoor spreken dan merk ik zeer sterk op dat zij hun leven zijn gaan transformeren omdat ze merkten dat ze niet zichzelf konden zijn en door hun eigen levenslessen van dat moment tot inzicht kwamen dat hun gezondheid op termijn hier zeer zwaar zou onder gaan lijden. Ze hadden namelijk mensen in hun persoonlijk omgeving die op gezondheidsvlak hun voorbeeld waren.


Zelfs ik, bij mij hoorde het zo ver te komen dat mijn gezondheid slecht was voor ik werkelijk aan de 12 oorzaken ging werken. Ik had 17 diagnoses. Door aan mijn gezondheid de transformatie te brengen echt nodig was en weg te stappen van symptoombehandeling, volgde er welzijn in heel zijn aspect waar het voor staat.


Is het welzijn van onze maatschappij dan ook zorgen dat gezondheid bevordert?

Dan verwijs ik naar een artikel dat ik recent schreef over het ego van onze maatschappij. De link vind je hier.


Ik merk vooral dat er aandacht dan is van de regering, maatregelen, private instanties voor

 • Onder welzijn wordt verstaan dat men behalve dat men voldoende welvaart heeft ook plezierig kan wonen en gelukkig kan leven.

 • De mate waarin behoeften worden bevredigd zonder opoffering van schaarse alternatief aanwendbare middelen. (> economie)

 • Het leven in evenwicht met zijn omgeving, met voldoende zorg, voedsel en diergeneeskundige zorg. Bij bepaalde rassen kan het welzijn in gevaar komen door erfelijke afwijk...

 • Welvaart; goede gezondheid

Deze welzijnspunten gelden niet voor veel instanties in de sociale sector omwille van de economisering. Daar tellen cijfers en wordt het vooral verkocht als zijnde welzijn.

Ik denk dan aan sociale huisvesting waar in de nacht veel lawaai is in de appartementen en men schrijft dit excuus weg als zijnde normaal terwijl het te maken heeft met volwassenheid, rekenschap en respect voor elkaar.


Ik vernoem dan Europa die België boetes oplegt als gevolg van uitkeringen (OCMW, ziekte, werkloosheid, …) die onder de armoedegrens liggen.


Als ik nu even verder ga met de laatst vernoemde dan geldt

 • Onder welzijn wordt verstaan dat kan overleven met wat binnen komt en er wordt geen rekening gehouden met huren die stijgen.

 • De mate waarin behoeften worden opgeofferd zodat met alle noodzakelijkheden kan betalen, maar in vrijheid wordt beperkt als men een alternatief pad wil gaan.

 • Het leven in zo een omgeving, met onvoldoende zorg, ongezond voedsel en gebrek diergeneeskundige zorg.

Met als gevolg dat gezondheid er onder lijdt. Armoede is niet altijd door de persoon veroorzaakt door niet om kunnen gaan met geld. Het zit complexer in elkaar dan dat!


Ondanks heb ik ooit in zulke omstandigheden gezeten en toch het noodzakelijke kunnen doen om met heel weinig inkomsten schiften te brengen in elk van de 12 oorzaken om mijn gezondheid als welzijn te verbeteren.


Ook al werken systemen tegen, wij kunnen het zelf in eigen hand nemen.


In spirituele gezondheid, vrijheid en bewustwording

WendyComments


Wekelijks nieuwe live

bottom of page