top of page

Fouten zijn...als een geschenk

Heb jij al een stilgestaan hoe je fouten aanziet en wat dat doet voor je gezondheid?

Fouten zijn…


Het zijn leerlessen van dat moment , niets slechts aan als je echt er naar gaat kijken.

Ze kunnen je heel veel leren op je onbewuste patronen en overtuigingen zodat je wel een weg naar zelfbevrijding kan bewandelen


Het zijn leerlessen als je kijken naar dat onbewuste patroon en die overtuiging. Deze veranderd in zijn kern om nadien de actie die er bij hoort er op af te stellen.

Een actie stellen die nieuw is vraagt om jezelf eerst elke moment opnieuw te zien in de “fout” , het “patroon”, de “overtuigen. Je kent dit misschien wel onder de naam van “zelfbetrapping”. Dit is wanneer je bij jezelf opmerkt wat je wil doen voor je het doet, hoe je denken is, wat je intentie is van het moment of zelfs als je al in de actie zit van het oude/destructieve patroon.


Is een fout dan iets slecht?

Neen, het is een geschenk als je het ziet zodat je bij jezelf kan gaan keuzes maken. Keuzes daar komt het in het moment op neer!


Van een oude naar een nieuw patroon gaan is iets dat gebeurt met telkens opnieuw te kiezen voor het nieuwe. Dat vraag werk van jou.


Deel het oude patroon op in de verkeerde overtuiging, de actie en kijk dan welke nieuwe overtuiging je kan maken en welke nieuwe actie. Laat je niet leiden door het oude gevoel, want dan ga je de fouten herhalen.

Heeft de bovenstaande tekst wat met je gedaan?

Ben je boos?

Ben je het niet eens?

Ben je …?

Het is allemaal oke


De eerst belangrijke vraag nu is; Wat betekent het als jij fouten ziet als iets dat erg is of dat niet kan of misschien dat jij van jezelf perfectionisme verwacht? Wat nu?

Angst om te falen of perfectionisme, ze hebben beiden hun invloed op onze gezondheid.


Wat is angst om te falen?

Het is een verdoken vorm van perfectionisme. Het levert je innerlijk stress en daarnaast nog eens angsten op waarbij veel cortisol vrijkomt.


Wat is perfectionisme?

Verzameling van veel eisen waarbij je uw eigen noden en behoeften opzij zetten. We verliezen de connectie met onszelf. We zijn enorm bezig met de behoeften van de andere, de maatschappij , de eisen van een job… en het is oke als er eens iets minder perfect is want net daar zit de ontspanning en de schoonheid.


Heeft dit dan een invloed op je gezondheid?

Ten eerste gaat de cortisol die meer geproduceerd wordt je immuniteit als je trilling onderuit halen.


Ten tweede gaat de stres de lever, darmen en maag uit zijn balans brengen waardoor je een verhoogde kans loopt dat candida verdubbelt en je zonder je weten een schimmel in je ingewanden gaat laten broeden


Ten derde gaat stress de insulineresistentie bij diabetes en metabole stoornissen verhogen.

Of ga je in je lichaam een omgeving kweken dat deze 2 ziektes uitnodigt om te ontstaan.


Het niet aanpakken van stressen gaat infecties uitlokken in de blaas is de 4e invloed.


Ten vijfde ga je de flow in je leven en de kans op trillingsverhoging compleet blokkeren.


Ten zesde is heel deze houding een innerlijk duidelijk conflict met je eigen spirituele bron.


Ten 7de is het een uitlokker om zaadjes nu al te leggen om binnen 10 of 20 jaar een kanker te ontwikkelen of misschien heb je al ergens zo een diagnose.


Ten 8ste blokkeert het een diepe in -en uitademhaling waardoor niet alle toxische gassen uit je lichaam gelaten worden. Het haalt de functie van de longen onderuit.


Ten 9e zijn deze zaken nu net één van de punten die verslavingen en allergieën uitlokken


Ten 10de verlamd het je energie tot vermoeidheid en ziektes zoals CVS


Ten 11e heeft het een verband met Nierparenchym tot en met armoede.


Ten laatste kan het inslaan in een problematiek rond het bot van het kuitbeen.

Men zit met een verdoken gevoel van onwaardiging.

In gezondheid, spirituele groei en trillingsvehoging

Wendy


PS: Wat ik hier vermeld heb rond de ziektes is slechts één van de onderliggende diepere oorzaken. Er zijn er per ziekte apart nog meer.


Bronnen:

*systeem psychologie

*Germaanse Geneeskunde

*Epigentica

*persoonlijke ervaringen

*Sleutels van Enoch


update 09/2020

Comments


Wekelijks nieuwe live

bottom of page