Het leven is een groeiproces waarbij één doel is, namelijk…

Updated: May 8, 2020Leven vanuit je hart!

Om vanuit je hart te leven is het nodig om te groeien in bewustzijn. Dit bewustzijn op een zuivere manier in je leven toe te passen in het belang van allen. Op zo’n manier waarbij je uw ego opzij zet waar het grotere belang eerst dient te komen.

Wie vanuit zijn hart leeft activeert trouwens bewustzijn vanuit andere levens waarbij het lijkt dat je een tweede soort hersenen activeert dat dingen weet waar je verstand de rationele uitleg voor zoekt, maar eigenlijk onvindbaar als onbegrijpbaar is.

Vanuit het hart leven is contact teweeg kunnen brengen met de heler in je als met allerlei gaven. Het activeert zelfs een bewustzijn over waarom je een conflict nu in dit leven hebt met iemand en hoe je in de andere levens gereageerd hebt zodat je het nu anders aanpakt.

Wat betekent het groeien in bewustzijn? Er zijn diverse aspecten die hierbij naar voren komen, namelijk:

 1. Je bewust worden en zijn van de gedachten die je hebt en de uitspraken die je doet.

 2. Doordat je je bewust bent van welke soorten gedachten die je hebt en de uitspraken die je doet, kan je keer op keer de keuze maken waar jij liever je aandacht aan geeft, om zo bewust jezelf te helpen tot een andere vibratie.

 3. Bewustwording is omgaan met vibratie.

 4. Bewust worden is tevens kennis krijgen van alles wat je in andere levens onafgewerkt hebt gelaten en dingen die je meegenomen hebt die eigenlijk voor blokkades zorgen.

 5. Bewust worden is degelijk bezig zijn met zelfliefde.

 6. Bewust worden is uit je dierlijke hersenen komen.

 7. Bewust worden is werkelijk gezonde keuzes maken op het vlak van voeding.

 8. Bewust worden is leren dat emoties vibraties zijn vanuit je persoonlijkheid die je veel leren over jezelf.

 9. Bewust worden is spiritualiteit in je leven hebben.

 10. Bewust worden betekent stoppen met weglopen van conflicten die je veroorzaakt of waar je deel van uitmaakt.

 11. Bewust worden betekent conflicten oplossen wat te gevolgen of de verandering voor jezelf ook inhoud

 12. Bewust worden is je kennis omzetten in handelen.

 13. Bewust worden is het herkennen van de cryptische boodschappen die je ziel, je hogere zelf, je Overself naar jou toe communiceert in je meditatie.

 14. Bewust worden is erkennen dat elke vorm van muziek, inclusief bewustwordingsmuziek, heel veel invloed op je heeft. En dit op elk niveau.


Wat maakt integratie zo super belangrijk? Alles wat je leert in een cursus, je dagelijks leven, je ervaringen uit dit of een ander leven werkelijk stapsgewijs in je eigen ritme en tempo integreren in het leven.

Enkel door je kennis in je handelen te integreren, is een groei in wijsheid mogelijk. Die wijsheid vraagt dan telkens opnieuw om je kennis toe te passen.

Het herhalen van situaties is eigenlijk een teken dat je veel te weinig toepast wat je reeds geleerd hebt. Het kan dus zijn dat je de kennis hebt, maar de handeling naar de kennis achterwege laat, waardoor situaties zich blijven herhalen.  Groei in wijsheid blijft uit!

Integratie uitlaten is eigenlijk alles verergeren voor jezelf en betrokkenen? Het betekent een stilstand voor je ziel. Bovendien is het zo dat het universum dan genoodzaakt is om meer samen te werken met je gidsen en beschermengelen om andere manieren te vinden om je ‘wakker’ te maken.

De boodschap is dus: handel naar wat je weet als kent. Weten is een wijsheid in het belang van iedereen. Stel jezelf ervoor open om de handeling toe te passen en jezelf hierin ontvankelijk op te stellen als jezelf ontvankelijk te verklaren hiervoor.Wat maakt het zo belangrijk in het evolutieproces? Onze ziel is een energetisch lichaam dat onsterfelijk is, dat steeds groeit in bewustwording om zo terug te kunnen geraken naar daar waar het vandaan komt om dan weer verder te kunnen groeien naar een volgend niveau in het proces. Wat het ook doet, als het vanuit een hartfrequentie terug keert naar bron,  is alle kennis die verworven is namelijk delen met de anderen zielen die deze frequentie bereikt hebben.

Zo is het dat de ziel een negatief effect kan ondervinden van de voeding die je eet en van de vibratie waar je je in bevindt. Dit sijpelt door naar de hogere energetische lichamen zoals het niveau van hogere zelf, Christuszelf en de verschillende stadia van het Overself. Wat je nu doet en laat heeft een effect op ons gehele bewustzijn en je relaties nu als naar de toekomst. Zelfs naar volgende andere levens. Weet dat de ziel de deur is naar de hogere lichtlichamen.

Een persoon die publiekelijk wordt aangevallen door iemand kan zo een remming op de eigen ontwikkeling, de connectie met de ziel, gaan ervaren dat een tijdelijke of lange stagnatie het resultaat is. Dit geldt tevens voor degene die het toepast. Enkel door hier te gaan werken met vergeving – dat vanuit het hart gebeurt- kan het deblokkeren plaatsvinden voor beiden.

Daarnaast is het zo dat iemand die aanvalt en vanuit de dierlijke hersenen eigenlijk handelt, zich geheel in de driedimensionaliteit begeeft, terwijl we sinds 2015 werkelijk in de overgang zitten naar de vierde dimensie, om uiteindelijk in het Waterman-tijdperk  op 5D te kunnen komen. Toch is het belang hier te zeggen dat er nu nog heel veel mensen op de 3e dimensie zitten in hun bewustzijn, anderen zitten in de 4e dimensie en een kleine groep zit toch al reeds in de 5e dimensie of hoger.

Om in een hogere dimensie te geraken, wat hogere vibraties en dus hoger bewustzijn vraagt, is het nodig om werkelijk aan je bewustwording te werken en dit om te zetten naar het dagelijkse leven. Enkel een integratie die werkelijk gemeend is vanuit het hart  - waarbij je dus ook je hartfrequentie  activeert- heeft hier effect.

Weet dat er steeds boodschappen zijn vanuit de hogere werelden om je bij te staan om in de bewustwording te komen of ernaar te handelen.

Liefdevolle groeten, Wendy Mertens©


Gerelateerde artikelen:

(Klik op de titel en het artikel opent in een nieuw blad)


* Nu leven in de volheid van je hart

* Het hart, de plaats waar het voor mij om draait

* Waarom zijn we hier?

* Een gordijn kan je openmaken

* Wanneer begint leven?PS:>> Sluit je aan bij mijn GRATIS Facebook-groep Samen op weg met Wendy en laat me weten wat je ontdekt! Deze community biedt je ondersteuning op een veilige plek waar je je waarheid spreekt, inspiratie opdoet en om hulp vraagt ​​terwijl je door de reis van het leven navigeert ... en ik ben erbij!

13 views1 comment