Het leven is een groeiproces waarbij één doel is, namelijk…

Updated: Aug 9, 2021Leven vanuit je hart!

Een mooie uitspraak die door velen getracht wordt begrepen te worden via de mind. Het hart mag dan de verbinding naar de ziel zijn, de sleutel voor die deur zit in de spirituele hersenen. Dat deel van de hersenen is door geen wetenschapper gekend.

Om vanuit je hart te leven is het nodig om in transcendente bewustzijn te zijn. Dit bewustzijn op een zuivere manier in je leven toe te passen in het belang van allen. Op zo’n manier waarbij je uw ego opzij zet waar het grotere belang eerst dient te komen. Wat is het grotere belang? Andere eerst zetten voor jezelf? Neen.

Het grote belang is:

 • * eenheidsbewustzijn

 • * onvoorwaardelijke liefde

 • * je eigen ontwakingsproces (dit is de uitnodiger dat anderen in ontwaking gaan)

Geen van deze kan je begrijpen met het hart, noch kan je ze uitleggen met de mind, de ratio want dan is ego in het werk.

Wie vanuit zijn hart leeft, activeert trouwens bewustzijn vanuit andere levens waarbij het lijkt dat je een tweede soort hersenen activeert dat dingen weet waar je verstand de rationele uitleg voor zoekt, maar eigenlijk onvindbaar als onbegrijpbaar is. Dit weten is niet rationeel uit te leggen aan zij die in een diep non-bewustzijn en dus ook non-transcendent-bewustzij leven. Degenen die zegt "ik ben ontwaken" heeft net een grote valkuil van het ego tegen gekomen.

Vanuit het hart leven is contact teweeg kunnen brengen waarmee je inzicht hebt in alle gevolgen van je acties voor jezelf als anderen en dan stop je simpelweg de redder voor de ander te willen zijn. Je weet dat je het proces van de ander blokkeert, of op een verkeerd spoor brengt of uit zijn kracht haalt of ...

Wat betekent het "zin" in transcendente bewustzijn? Er zijn diverse aspecten die hierbij naar voren komen, namelijk:

 • Je bewust zijn van de gedachten die je hebt en de uitspraken die je doet.

 • Doordat je je bewust bent van welke soorten gedachten die je hebt en de uitspraken die je doet, kan je keer op keer de keuze maken waar jij liever je aandacht aan geeft, om zo bewust jezelf te helpen tot een andere vibratie.

 • Bewustzijn is omgaan met vibratie.

 • Bewustzijn is bovendien "een weten" van alles wat je in andere levens onafgewerkt hebt gelaten en dingen die je meegenomen hebt die eigenlijk voor blokkades zorgen. Tot weten hoe op macroniveau gebeurtenissen zich afspelen. En dat terwijl je vertrouwen hebt je pad te volgen zonder interferentie in heel die gebeurtenissen waarmee je negatieve gevolgen uitlokt voor anderen, wel dat je anderen begeleidt in hun ontwaking.

 • Bewustzijn is staan in onvoorwaardelijke liefde.

 • Bewustzijn is leven zonder de invloed noch heft volgen van de dierlijke hersenen (fiight, fight and freeze).

 • Bewustzijn is je lichaam geven wat het nodig heeft en niet waar het goesting in heeft.

 • Bewustzijn kent geen emoties, enkel krachtige levensstromen.

 • Bewustzijn op transcendente hoogte is spiritualiteit in de zuivere zin.

 • Bewustzijn kent geen "ik wil,", "ik moet", "ik eis", "ik controleer"

 • Bewustzijn is ruimte laten voor de ander zijn ontwikkelingsproces

 • Bewustzijn is stilte, handelen, openheid, kwetsbaarheid, ....waar het ego een angst voor heeft.

 • Bewustzijn is de eenheid in de ander herkennen en neen dat is niet gelijkheid noch gelijkwaardigheid

Wat maakt integratie zo super belangrijk? Alles wat je leert in een cursus, je dagelijks leven, je ervaringen uit dit of een ander leven werkelijk stapsgewijs in je eigen ritme en tempo integreren in het leven.

Enkel door je kennis in je handelen te integreren, is een groei in wijsheid mogelijk. Die wijsheid vraagt dan telkens opnieuw om toe te passen. Wijsheid haal je niet uit een cursus, maar beleeft je. Daarom dat de meeste cursussen geen groei transformatief teweegbrengen.

Maar ook omdat we ze niet beleven en telkens opnieuw weglopen, zeggen dat er weerstand is of dat het bij de ander ligt. Kennis is geen spirituele ontwaker.

Het herhalen van situaties is eigenlijk een teken dat je veel te weinig toepast wat je reeds geleerd hebt. Het kan dus zijn dat je de kennis hebt van een tool, maar de handeling naar de kennis achterwege laat, waardoor situaties zich blijven herhalen.  Ontwaking blijft uit! Pas als je de kennis beleeft hebt ga je de wijsheid bezitten.