top of page

Het leven is een groeiproces waarbij één doel is, namelijk…Leven vanuit je hart!

Een mooie uitspraak die door velen getracht wordt begrepen te worden via de mind. Het hart mag dan de verbinding naar de ziel zijn, de sleutel voor die deur zit in de spirituele hersenen. Dat deel van de hersenen is door geen wetenschapper gekend.

Om vanuit je hart te leven is het nodig om in transcendente bewustzijn te zijn. Dit bewustzijn op een zuivere manier in je leven toe te passen in het belang van allen. Op zo’n manier waarbij je uw ego opzij zet waar het grotere belang eerst dient te komen. Wat is het grotere belang? Andere eerst zetten voor jezelf? Neen.

Het grote belang is:

 • * eenheidsbewustzijn

 • * onvoorwaardelijke liefde

 • * je eigen ontwakingsproces (dit is de uitnodiger dat anderen in ontwaking gaan)

Geen van deze kan je begrijpen met het hart, noch kan je ze uitleggen met de mind, de ratio want dan is ego in het werk.

Wie vanuit zijn hart leeft, activeert trouwens bewustzijn vanuit andere levens waarbij het lijkt dat je een tweede soort hersenen activeert dat dingen weet waar je verstand de rationele uitleg voor zoekt, maar eigenlijk onvindbaar als onbegrijpbaar is. Dit weten is niet rationeel uit te leggen aan zij die in een diep non-bewustzijn en dus ook non-transcendent-bewustzij leven. Degenen die zegt "ik ben ontwaken" heeft net een grote valkuil van het ego tegen gekomen.

Vanuit het hart leven is contact teweeg kunnen brengen waarmee je inzicht hebt in alle gevolgen van je acties voor jezelf als anderen en dan stop je simpelweg de redder voor de ander te willen zijn. Je weet dat je het proces van de ander blokkeert, of op een verkeerd spoor brengt of uit zijn kracht haalt of ...

Wat betekent het "zin" in transcendente bewustzijn? Er zijn diverse aspecten die hierbij naar voren komen, namelijk:

 • Je bewust zijn van de gedachten die je hebt en de uitspraken die je doet.

 • Doordat je je bewust bent van welke soorten gedachten die je hebt en de uitspraken die je doet, kan je keer op keer de keuze maken waar jij liever je aandacht aan geeft, om zo bewust jezelf te helpen tot een andere vibratie.

 • Bewustzijn is omgaan met vibratie.

 • Bewustzijn is bovendien "een weten" van alles wat je in andere levens onafgewerkt hebt gelaten en dingen die je meegenomen hebt die eigenlijk voor blokkades zorgen. Tot weten hoe op macroniveau gebeurtenissen zich afspelen. En dat terwijl je vertrouwen hebt je pad te volgen zonder interferentie in heel die gebeurtenissen waarmee je negatieve gevolgen uitlokt voor anderen, wel dat je anderen begeleidt in hun ontwaking.

 • Bewustzijn is staan in onvoorwaardelijke liefde.

 • Bewustzijn is leven zonder de invloed noch heft volgen van de dierlijke hersenen (fiight, fight and freeze).

 • Bewustzijn is je lichaam geven wat het nodig heeft en niet waar het goesting in heeft.

 • Bewustzijn kent geen emoties, enkel krachtige levensstromen.

 • Bewustzijn op transcendente hoogte is spiritualiteit in de zuivere zin.

 • Bewustzijn kent geen "ik wil,", "ik moet", "ik eis", "ik controleer"

 • Bewustzijn is ruimte laten voor de ander zijn ontwikkelingsproces

 • Bewustzijn is stilte, handelen, openheid, kwetsbaarheid, ....waar het ego een angst voor heeft.

 • Bewustzijn is de eenheid in de ander herkennen en neen dat is niet gelijkheid noch gelijkwaardigheid

Wat maakt integratie zo super belangrijk? Alles wat je leert in een cursus, je dagelijks leven, je ervaringen uit dit of een ander leven werkelijk stapsgewijs in je eigen ritme en tempo integreren in het leven.

Enkel door je kennis in je handelen te integreren, is een groei in wijsheid mogelijk. Die wijsheid vraagt dan telkens opnieuw om toe te passen. Wijsheid haal je niet uit een cursus, maar beleeft je. Daarom dat de meeste cursussen geen groei transformatief teweegbrengen.

Maar ook omdat we ze niet beleven en telkens opnieuw weglopen, zeggen dat er weerstand is of dat het bij de ander ligt. Kennis is geen spirituele ontwaker.

Het herhalen van situaties is eigenlijk een teken dat je veel te weinig toepast wat je reeds geleerd hebt. Het kan dus zijn dat je de kennis hebt van een tool, maar de handeling naar de kennis achterwege laat, waardoor situaties zich blijven herhalen.  Ontwaking blijft uit! Pas als je de kennis beleeft hebt ga je de wijsheid bezitten.

Integratie uitlaten is eigenlijk alles verergeren voor jezelf en betrokkenen! Het betekent een stilstand voor je ontwakingsproces Bovendien is het zo dat het universum dan genoodzaakt is om meer samen te werken met je gidsen en beschermengelen tot je ziel om andere manieren te vinden om je ‘wakker’ te maken. Ziel hoort je bestuurder te zijn van je leven, want dan stroomt leven echt.

De boodschap is dus: handel naar wat je weet. Weten is geen kennen noch is het inteligentie. Weten is een wijsheid in het belang van iedereen en ver daar voorbij. Stel jezelf ervoor open om de handeling toe te passen en jezelf hierin ontvankelijk op te stellen als jezelf ontvankelijk te verklaren hiervoor.


Een voorbeeld:

Je hebt weerstand om de weg van ontwaking op te gaan. En je hebt ergens geleerd of de overtuiging opgedaan dat weerstand wil zeggen dat je dan net best niet aan het proces start. Of je voelt een naar gevoel in je buik dat "nee" zegt. Beiden zijn je ego dat aan het werk is. De misconceptie is dat mensen geloven dat een buikgevoel je intuïtie is dat spreekt. Intuïtie zit in je spirituele hersenen, dat buikgevoel is je 3de chakra en die is je EGO . Deze staat in contact me je mind.

Het is dus niet juist om dat te volgen. En als je een trauma meegemaakt hebt zoals misbruik zit daar nog meer storing op dan enkel een weerstand.

Je vraagt je dan wel af hoe je met weerstand omgaat. Wel ik kan je dat zeker leren en nog wel op een transcendente manier. Hier kan op dat buikgevoel nog andere ruis zitten zoals een emotie, een trauma, andere blokkaders, ... maar allemaal komen ze uit het ego.

Het ego leren kennen

Dit is niet iets wat je doet op een, twee of drie maanden. Het is een proces dat zijn tijd vraagt omdat het ego uit zovele delen als obstakels bestaat die allemaal in de weg staat van ontwaking.

En je kan dit proces best op een zachte manier aanpakken want anders vergroot je de kracht van het ego.


Daarom dat ik nu tijdelijk de deuren open doe van de school voor natuurlijke gezondheid en ontwaking want we gaan daar starten met de eerste belangrijk stap om het ego te leren kennen als hoe je daar transcendent mee omgaat. Een tool om te hebben. Ik splits het op in 10 deelstapjes zodat je echt leert wat "weerstanden" zijn, en hun invloed in je leven doorbreekt. Elke week pakken we een deelstapje aan en nadien krijg je nog een bonus in deze module.
Gedurende 9 dagen , namelijk van 9 augustus tot en met 18 augustus gaan de deuren open om lid te worden. Je kan kiezen om lid te zijn voor 1 maand, een kwartaal of 1 jaar. Hierdoor is er de mogleijkheid om ook per maand, per kwartaal of per jaar te stoppen met je lidmaatschap. of terug starten. En er is wat speciaals gaande, lees verder!

Op 20 augustus is de eerste stap in de moduele weerstand!

Na de module weerstand gaan we verder met andere aspecten van het ego dat telkens opnieuw in kleine transcendente deelstappen gebroken wordt waardoor je meer resultaten hebt in je ontwakingsproces zoals:

 • verwerping

 • woorden die je blokkeren en ziekte in je lichaam maken

 • negatief zijn (dus geen wet van de aantrekking)

 • perfectionisme

 • geheimen en hun destructiviteit voor je leven, je ziel, je relaties

 • Onverantwoordelijkheid & oververantwoordelijkheid

 • werk met het ego om te overstijgen

 • werk met emoties

Zoals je ziet heeft het ego invloed op je gezondheid, je relaties als ook op je vrijheid en je spirituele ontwikkeling.

Als alle modules doorlopen zijn van het ego zijn we eind 2023.


Deze modules worden in groep doorlopen. Alles wat je hoort verder te weten over de school voor natuurlijke gezondheid vind je hier. Want er zit veel meer in dit lidmaatschap dan enkel een wekelijkse online live groepscoaching.

En omdat het op 19 augustus de verjaardag is van de praktijk. Dan bestaan we 8 jaar. Krijg je nu éénmalig de kans om tegen een verlaagd tarief lid te worden. Wie nu lid wordt en blijft , behoudt de duur van zijn lidmaatschap deze bijdrage.Afhankelijk van je lidmaatschap start de korting al met 50€ per maand. Let op ! Ik meen het als ik schrijf dit is de laatste zulke grote korting die je van me zo krijgt. in de toekomst gaat die minder en anders zijn.
Wat maakt het zo belangrijk in het evolutieproces? Onze ziel is een energetisch lichaam dat onsterfelijk is, dat steeds groeit in bewustwording . Wat het ook doet, als het vanuit een hartfrequentie terug keert naar bron, is alle kennis die verworven is namelijk delen met de anderen zielen die deze frequentie bereikt hebben.

Zo is het dat de ziel een negatief effect kan ondervinden van de voeding die je eet en van de vibratie waar je je in bevindt. Dit sijpelt door naar de hogere energetische lichamen zoals het niveau van hogere zelf, Christuszelf en de verschillende stadia van het Overself. Wat je nu doet en laat heeft een effect op ons gehele bewustzijn en je relaties nu als naar de toekomst. Zelfs naar volgende andere levens. Weet dat de ziel de deur is naar de hogere lichtlichamen.

Een persoon die publiekelijk wordt aangevallen door iemand kan zo een remming op de eigen ontwikkeling, de connectie met de ziel, gaan ervaren dat een tijdelijke of lange stilstand het resultaat is. Dit geldt bovendien voor degene die het toepast. Enkel door hier te gaan werken met vergeving – dat vanuit het hart gebeurt - kan het deblokkeren plaatsvinden voor beiden.

Daarnaast is het zo dat iemand die aanvalt en vanuit de dierlijke hersenen eigenlijk handelt, zich geheel in de driedimensionaliteit begeeft, terwijl we sinds 2012 werkelijk in de overgang zitten naar de vierde dimensie, om uiteindelijk in het Waterman-tijdperk  op 5D te kunnen zijn of hoger. Toch is het belang hier te zeggen dat er nu nog heel veel mensen op de 3e dimensie zitten in hun bewustzijn, anderen zitten in de 4e dimensie en een kleine groep zit toch al in de 5e dimensie of hoger.

Om in een hogere dimensie te raken, wat hogere vibraties en dus hoger bewustzijn vraagt, is het nodig om werkelijk aan je bewustwording te werken en dit om te zetten naar het dagelijkse leven. Enkel een integratie die werkelijk gemeend is vanuit het hart  - waarbij je dus ook je hartfrequentie  activeert heeft hier effect.


Bovendien als je dit werk voor jezelf doet, ga je een magneet zijn voor andere om dit ook voor zichzelf te doen. Je uitstraling is zo anders dat het andere op het pad van ontwaking zet. Iets wat zovelen willen bereiken via het woord, maar niet gedaan krijgen.


In spirituele gezondheid, vrijheid & ontwaking WendyPS: deze grote kortingen GEEFT IK VOOR DE LAATSTE MAAL, in de toekomst gaat dit minder zijn en onder een andere vorm. Een smaakje van wat je nu krijgt

Op de foto klikken is meer info.
Gerelateerde artikelen:

(Klik op de titel en het artikel opent in een nieuw blad)

Comments


Wekelijks nieuwe live

bottom of page