Hoe een kwaal je kan bewust maken?

Updated: Feb 2Een kwaal of een ziekte vraagt eigenlijk volgens al mijn ervaringen en inzichten geen medicatie of zalf. En je vraagt u af waarom zeg ik nu zoiets? Medicatie red toch levens?

Laat met eerst zeggen dat ik zelf door alles wat ik gehad heb in het verleden van ziektes tot kwalen voor mij heel belangrijk lessen waren dat bewustwording, voeding, energie, overtuigingen en nog veel meer eigenlijk de echte bronnen zijn waar je in gevraagd wordt om te werken.


Wil dat dan zeggen dat een kwaal altijd wegblijft?

Neen, zoals niet alles onder de kwaal van oorzaken aangepakt is en in transformatie gezet is, kan dit terug komen of zelfs in een andere vorm zich presenteren.


Wat ik bevonden heb rond kwalen en ziektes?

Dat er 7 cruciale domeinen zijn om aan te pakken om terug in je Wellness, zelfliefde als gezondheid te kunnen komen. Het was voor mij een zoektocht om de puzzelstukken bij elkaar te brengen. Nadien ben ik ze gaan toepassen in private coaching voor mensen die op mijn pad kwamen met maagproblematieken, vermoeidheid, depressie, lupus…

Niet enkel zag ik bij mezelf hoe het mijn leven veranderde naar meer zelfliefde, deblokkeringen tot meer gezondheid en wellness, maar ik zag het keer op keer bij hen die ik begeleidde.


Zelfs nu als er wat in mijn leven gebeurd zoals bijvoorbeeld een stijve nek, dan werk ik er zelf op vanuit die 12 domeinen en is dit weg innen de 8u tot 24u nadat ik het werk gedaan heb.


Waarom ziekte altijd gerelateerd is aan liefde?

Elke ziekte is een bundel van innerlijke conflicten die gedeblokkeerd horen te worden. Bewustwording van de blokkades is nodig omdat deze je juist van liefde weghouden. Om liefde in je leven weer werkelijk toe te kunnen laten is liefde voor jezelf terug nodig te wakker te worden. Zolang je ziek bent is nog ergens iets van zelfliefde dat afwezig is.


Waarom het ego ( je schaduw) betrokken is bij ziekte?

Uit eigen ervaring - als wat ik dagelijks zie bij mensen die ik begeleid- is het antwoord met zekerheid een “ja”! Ja, je ego zit er tussen, maar er zit nog meer tussen.

Innerlijke Conflicten zijn weerstanden die hun oorsprong altijd in het ego vinden. Daarom is ziekte ook weer op een andere wijze een bewustmaker. Je schaduw houdt je weg van je potentieel. Hoe anders hoort je ziel je nog wakker te maken nadat elke ander poging mislukt is?
Kunnen de innerlijke conflicten nog vanuit een andere invalshoek komen?

Ja, ze komen ook van ik transgenerationele overdrachten noem. Transgenerationeel wil zeggen dat het over en tussen de generaties word doorgegeven via het geheugen van het bloed. Dit is geen DNA, want het gaat om zaken zoals geheiemen, patronen, verslavingen, ...tot bijvoorbeeld narcisme in de famillie. Deze kunnen al meer dan 40 generaties in je familie zijn. Wist je dat als je op het bewustzijnspad hier diepgaand aan werkt dat je ook andere zielen in je familie helpt om genezing te vinden in een gemeenschappelijke innerlijke transgenerationele overgedragen conflict. Deze patronen of conflicten zitten in elke cel van je lichaam en worden met de tijd actief door waar jij zelf aandacht aan besteed, hoe jij in het leven staat. Hoor me goed! Dit gebeurt heel vaak onbewust.


Kwalen en ziektes zijn en blijven uitnodigen voor jezelf om in je bewustheid als in liefde te komen! ( klik hier op deze tekst)


In spirituele gezondheid, vrijheid en trillingsverhogjng

Wendy

MastercoachGerelateerde artikelen:

(Klik op de titel en het artikel opent in een nieuw blad)

* Zit er een bewustwordingsproces achter een ziekte?

* Onverwerkte trauma’s worden doorgegeven

* De puzzelstukken vielen op hun plek

* Medicijnvrij leven, kan ik dat?

77 views1 comment